Gospodarowanie odpadami – ostanie zmiany przepisów

O szkoleniu

Gospodarowanie odpadami ponownie stało się przedmiotem zainteresowań mediów oraz służb ochrony środowiska, głównie ze wglądu na fakt, że wiele podmiotów prowadzi działalność związaną z różnymi aspektami gospodarowania odpadami niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Proponowane szkolenie w sposób praktyczny pokaże jakie sankcje administracyjne oraz finansowe są nakładane na podmioty nie realizujące obowiązków lub realizujące je w niewłaściwy sposób. Przypomni także wymagania wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy odpadowej.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Wyjaśnienie definicji odpadowych:
  • odpady, odpady komunalne, odpady obojętne, odpady z wypadków,
  • posiadacz odpadów, wytwórca odpadów,
  • magazynowanie odpadów,
  • recykling, odzysk, odzysk materiałów,
  • odpady palne / odpady niepalne,
  • ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia,
  • selektywne zbieranie,
  • prace ziemne, odpady budowlane,
  • system rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
  • zapobieganie powstawaniu odpadów.
   
 2. Jakie materiały nie zostaną zaliczone do odpadów (warunki)
   
 3. Jakie odpady z działalności gospodarczej będą odpadami komunalnymi:
  • kontrola organu gminy w zakresie poprawności przekazywania odpadów,
  • czy odpady komunalne muszą być magazynowane odrębnie od innych odpadów o podobnym charakterze.
   
 4. Rola pośrednika w gospodarce odpadami; wady i zalety korzystania z pośrednika
   
 5. Prowadzenie w BDO ewidencji dla odpadów wytwarzanych/zbieranych/przetwarzanych – najczęściej występujące problemy:
  • karty ewidencji odpadów,
  • karty przekazania odpadów,
  • katalog odpadów – jak poprawnie sklasyfikować odpady ,
  • ewidencja uproszczona,
  • kiedy nie musimy prowadzić ewidencji,
  • aktualizacja BDO,
  • czy można przekazać odpady jeśli transportujący lub odbiorca nie posiadają zaktualizowanego BDO,
  • nowe obowiązki w zakresie BDO wynikające z przepisów wprowadzonych w 2023 r.
   
 6. Zależność w zakresie gospodarowania odpadami pomiędzy głównym wykonawcą i podwykonawcą:
  • zapisy umowy a określenie kto jest wytwórcą odpadów,
  • kiedy mamy do czynienia z odpadem.
   
 7. Zasady magazynowania odpadów:
  • organizacja magazynów odpadów,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych,
  • kiedy ziemia z wykopów jest odpadem a kiedy nie,
  • klasyfikowanie odpadów – przykładowe kody odpadów,
  • gruz budowlany, destrukt asfaltowy – odpad czy nie,
  • opłaty za korzystanie ze środowiska w firmie budowlanej/drogowej,
  • raport do KOBIZE – czy firma budowlane/drogowa musi go składać.
   
 8. Przekazywanie odpadów, w tym budowlanych, rozbiórkowych, drogowych:
  • osobom fizycznym,
  • jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcą,
  • innym podmiotom gospodarczym.
   
 9. Warunki utraty statusu odpadu – kiedy materiał/artykuł może utracić status odpadu
   
 10. Kiedy mamy do czynienia z produktem ubocznym
   
 11. Transport odpadów:
  • kiedy wynajmujemy pojazd a kiedy usługę transportu odpadów,
  • zasady zabezpieczenia odpadów w trakcie transportu,
  • obowiązki znakowania pojazdów w trakcie transportu.
   
 12. Zmiany w ustawie o odpadach wprowadzone przepisami w 2023 r.
   
 13. Kontrole WIOŚ i innych organów – kiedy wymagają zawiadomienia, a kiedy nie:
  • zalecenie pokontrolne,
  • zarządzenia pokontrolne ,
  • sankcje karne,
  • sankcje administracyjne,
  • kary pieniężne.
   
 14. Stosowanie przepisów wykonawczych (rozporządzeń/decyzji)
   
 15. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia
   
 16. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

W szkoleniu online mogą uczestniczyć maksymalnie 22 osoby.

Rejestracja

Cena szkolenia
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!