Gospodarowanie zwierzyną i problemy związane z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi w praktyce PGL Lasy Państwowe

O szkoleniu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wykonuje szereg zadań związanych z gospodarką łowiecką oraz szeroko pojętą problematyką dzikich zwierząt. Niestety przepisy w tym zakresie w wielu przypadkach są nieprecyzyjne, co powoduje, że pracownicy Lasów Państwowych borykają się z licznymi problemami w praktyce ich stosowania.
 

Co oznacza, że zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa?
Jaka jest rola planowania łowieckiego, w szczególności w zwalczaniu ASF?
Czy ogrodzone pole wchodzi w skład obwodu łowieckiego?
Co zrobić, jeśli koło łowieckie nie wykonuje swoich obowiązków?
Czym jest dzierżawa obwodu łowieckiego?
Co zrobić w sytuacji migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi?
Kto ma zapłacić za wykonanie odstrzału redukcyjnego?
Czy w decyzji o odstrzale redukcyjnym można wskazać teren całej gminy?
Kto z przyczyn humanitarnych może uśmiercić ranne zwierzę?
Czy Lasy Państwowe mają obowiązek usuwania padłej zwierzyny z dróg publicznych?
Czy plantacja choinek jest uprawą rolną?
Czy za szkodę w pojeździe spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym przysługuje odszkodowanie?
Co w zakresie gospodarki łowieckiej zmieniła ustawa o gatunkach obcych?
 

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący obowiązującego stanu prawnego, omówienie aktualnego orzecznictwa i dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy pracowników Lasów Państwowych i wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie:
  • założenia modelu łowiectwa w Polsce,
  • problematyka własności zwierząt łownych.
   
 2. Planowanie gospodarki łowieckiej:
  • inwentaryzacja zwierzyny,
  • zawartość planów łowieckich, problematyka maksymalnej i minimalnej liczby zwierząt zaplanowanych do pozyskania,
  • opiniowanie i zatwierdzanie planów łowieckich,
  • przesłanki zmiany planów łowieckich,
  • plany łowieckie a zwalczanie ASF.
   
 3. Wydzierżawianie obwodów łowieckich:
  • pojęcie obwodu łowieckiego,
  • problematyka terenów niewchodzących w skład obwodu łowieckiego, powierzchnia brutto
  i netto obwodu łowieckiego,
  • pojęcie dzierżawy obwodu łowieckiego,
  • procedura zawierania umów dzierżawy obwodów łowieckich,
  • zawartość umowy dzierżawy obwodu łowieckiego,
  • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego,
  • rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku niewykonywania odstrzałów sanitarnych,
  • obliczanie czynszu dzierżawnego,
  • wyłączanie obwodów łowieckich z wydzierżawienia.
   
 4. Problematyka migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi:
  • przesłanki zarządzenia odłowu lub odstrzału redukcyjnego, problematyka pojęcia obiektu użyteczności publicznej,
  • kontrowersje wokół finansowania odłowów lub odstrzałów redukcyjnych,
  • problematyka terenów, na których odłowy lub odstrzały mogą być przeprowadzone,
  • postępowanie z odłowioną lub odstrzeloną zwierzyną,
  • problematyka zwierząt bezdomnych oraz zdziczałych psów i kotów na terenach leśnych,
  • udzielanie pomocy rannym zwierzętom,
  • uśmiercanie zwierząt z przyczyn humanitarnych,
  • usuwanie zwłok zwierząt, w szczególności z dróg publicznych.
   
 5. Szkody łowieckie:
  • pojęcie szkody łowieckiej,
  • szacowanie szkód łowieckich,
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę na podstawie Kodeksu Cywilnego.
   
 6. Zadania Lasów Państwowych w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych
   
 7. Współpraca Lasów Państwowych z innymi instytucjami przy zwalczaniu ASF
   
 8. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!