Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/grupa-kapitalowa-aspekty-prawne-i-finansowo-podatkowe-26410-id374

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PODCZAS SEMINARIUM OMÓWIMY M. IN.:

* źródła odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej kadry kierowniczej
* nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej
* problemy zarządzania finansowego
* błędy popełniane przy określaniu wartości w grupie kapitałowej
* kierunki restrukturyzacji
* sankcje w przypadku przeprowadzenia nierynkowych transakcji
* metody ograniczania ryzyka podatkowego

RABATY:
przy zgłoszeniu do dnia 13 maja 2011 cena: 1680 zł/ Od 17 maja 2011 cena: 1980 zł
za zgłoszenie więcej niż jednej osoby otrzymuje się 5.0% rabatu

Więcej informacji pod adresem:

http://www.eurofinance.com.pl/szkolenie66-zarzadzanie-grupa-kapitalowa-aspekty-formalno-prawne-i-finansowe

Szkolenie skierowane jest do:

Wszyscy zainteresowani wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia:

PROGRAM SEMINARIUM:

PIERWSZ DZIEŃ
9:00 - 17:15

1. FUNKCJONOWANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ
2. KAPITAŁOWA UMOWA HOLDINGOWA
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA I KARNA KADRY KIEROWNICZEJ W GRUPACH KAPITAŁOWYCH
4. ZASADY SPORZĄDZANIA I PRAWIDŁOWY OBIEG DOKUMENTACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
5. EFEKTYWNY NADZÓR WŁAŚCICIELSKI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
6. NADZÓR KORPORACYJNY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
7. APEKTY RACHUNKOWE FUNKCJONOWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH – SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE


DRUGI DZIEŃ
9:00 - 16:30

1. ZASADY EKONOMICZNO - FINANSOWEGO ZARZĄDZANIA W GRUPACH KAPITAŁOWYCH
2. ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
3. RESTRUKTURYZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ
4. UMOWY W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ – OPODATKOWANIE I REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
5. OGRANICZENIA ŁĄCZENIA FUNKCJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
CASE STUDY : Skutki złamania zakazów pełnienia funkcji wynikających z KSH w odniesieniu do zakazu łączenia funkcji w holdingu przez Członka Zarządu (ustawowy zakaz konkurencji) oraz Członka Rady Nadzorczej (ustawowy zakaz łączenia funkcji).


Kontakt:

Eurofinance Training
tel.: 22 830 13 10
email: training@eurofinance.com.pl
www.eurofinance.com.pl

UWAGA!
Organizujemy również seminaria zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Seminariów. Więcej informacji: www.eurofinance.com.pl

Informacje o prelegentach:

SEMINARIUM PRZEPROWADZĄ DLA PAŃSTWA:

DR ADAM CHMIELEWSKI - Praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Specjalistaz zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej.

MONIKA KACPRZYK - WOJDYGA - Radca prawny. Pracownik Ministerstwa Skarbu Wieloletni wykładowca kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, członek komisji egzaminów państwowych organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

MAREK KANCZEW - Przedstawiciel kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Uczestniczył w projektach dotyczących zarówno bieżącej obsługi podatkowej przedsiębiorstw, jak i przy przeglądach podatkowych, transakcjach typu M&A oraz wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski.

ANNA KOWALIK - Radca prawny Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zajmuje się m.in. bezpośrednią obsługą prawną. Departamentu przy wykonywaniu nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Egzaminator kandydatów na członków rad nadzorczych.

DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI - Radca prawny, Partner Zarządzający kancelarią KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Doradca prawny w zakresie prawa korporacyjnego, prywatyzacji, połączeń i przejęć (M&A) na rynku krajowym i międzynarodowym; uczestnik wielu sporów korporacyjnych i związanych z nimi postępowań.

DR MARCIN LEWANDOWSKI - Specjalista z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, analizy i zarządzania wartością oraz nadzoru właścicielskiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1980 zł brutto

Cena zawiera:

Cena zawiera: Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Opłata za szkolenie

Wydarzenie: Grupa kapitałowa - aspekty prawne i finansowo - podatkowe