Gwarancje bankowe

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.
W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla: osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe, pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej.

Program szkolenia

Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
Definicja gwarancji bankowej
Charakter prawny gwarancji bankowej
Przedmiot gwarancji
Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
Rodzaje gwarancji bankowych
Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
1) Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2) Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3) Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
Umowa gwarancji
Tryb zawarcia umowy gwarancji
Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
Treść gwarancji bankowej
Elementy gwarancji
Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
Prawo, jakiemu podlega gwarancja
Zmiany w treści gwarancji
Roszczenia z gwarancji
1) Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
Wygaśnięcie gwarancji
Przedawnienie roszczeń z gwarancji
Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
Roszczenie beneficjenta gwarancji
Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

Czas trwania

2 dni, 13 godz.

Prelegenci

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

Gdzie i kiedy

Warszawa 7-8 czerwiec 2018
budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7-8 grudzień 2017
budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 19-20 październik 2016
Budynek Kolmex

Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27-28 listopad 2014
budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 14-15 marzec 2013
Budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15-16 marzec 2012
Budynek Kolmex

Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-17 wrzesień 2010
Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15-16 kwiecień 2010
budynek Kolmex

00-440 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3-4 grudzień 2009
budynek Kolmex

00-844 Warszawa

ul. Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12-13 marzec 2009
budynek KOLMEX

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9-10 październik 2008
Budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28-29 maj 2008
PZU Tower

00-876 Warszawa

Ogrodowa 58

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
c
1 280
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!