Szkolenie

Gwarancje ubezpieczeniowe w realizacji kontaktów budowlanych dla wykonawców.

O szkoleniu

Oprócz gwarancji bankowych coraz popularniejsze na rynku usług budowlanych (i nie tylko) są gwarancje wystawiane przez zakłady ubezpieczeń. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tym gwarancjom, gdyż nieumiejętne ich przyjmowanie lub zlecanie może spowodować więcej kłopotów niż korzyści.
Kto powinien wziąć udział?
Podmiotów, które przyjmują gwarancje ubezpieczeniowe jako zabezpieczenie wykonania kontraktu (np. główni wykonawcy); jak też dla tych, którzy sami muszą przedłożyć gwarancję na rzecz kontrahenta (np. podwykonawcy):

pracownicy działów inwestycji/departamentów budowlano – montażowych
przedstawiciele jednostek zobowiązanych do stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych
prawnicy konstruujący umowy budowlane
przedsiębiorcy branży deweloperskiej

Program szkolenia

1. Gwarancje

Rodzaje gwarancji:

bezpośrednia-pośrednia
autonomiczna-akcesoryjna
odwołalna-nieodwołalna
warunkowa-bezwarunkowa

2. Ocena ryzyka wystawienia gwarancji:

ocena treści kontraktu między zobowiązanymi a beneficjentem
ocena wiarygodności finansowej zobowiązanego
ocena wiarygodności finansowej zobowiązanego z punktu widzenia technicznych możliwości wykonania kontraktu
ocena zabezpieczeń majątkowych
ocena ryzyka treści gwarancji

3. Rodzaje gwarancji a interes stron

Interes beneficjenta - Interes dłużnika
Autonomiczna - Akcesoryjna
Bezwarunkowa - Warunkowa

Treść gwarancji

Preambuła
Określenie zobowiązania dłużnika
Określenie zobowiązania gwaranta
Warunki ważności zobowiązania gwaranta
Suma gwarancyjna
Okres obowiązywania gwarancji
Tryb i wymogi formalne realizacji gwarancji
Tryb i sposób wykonywania świadczeń przez gwaranta
Inne

4. Preambuła
Wskazuje przyczynę wystawienia gwarancji

Wskazuje relację między wierzycielem a dłużnikiem, z której wynika zobowiązanie dłużnika zabezpieczone gwarancją
Wskazanie relacji między wierzycielem a dłużnikiem pozwala zdefiniować charakter zobowiązań gwaranta

5. Określenie zobowiązania dłużnika

Dokładne określenie zobowiązania dłużnika: rodzaj świadczenia, termin wykonania, warunki, jakie musi spełnić to świadczenie
Zasada odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
Warunkowość (np. siła wyższa, niewykonanie zobowiązania przez beneficjanta)
Bezwarunkowość
Kwestia zmian umowy podstawowej: wyłączenie odpowiedzialności gwaranta w przypadku wprowadzenia zmian w kontrakcie; akceptacja zmian w kontrakcie przez gwaranta w „ciemno”

6. Określenie zobowiązania gwaranta

Powiązanie odpowiedzialności gwaranta z odpowiedzialnością dłużnika

Brak odpowiedzialności gwaranta jeśli dłużnik nie odpowiada z powodu np. siły wyższej

Brak powiązań odpowiedzialności gwaranta z odpowiedzialnością dłużnika

Gwarant odpowiada zawsze
Dodatkowe regulacje dotyczące w/w powiązań
np. wymóg przedstawienia przez beneficjanta dowodu naruszenia obowiązków

7. Warunki ważności zobowiązania gwaranta

Przedstawienie potwierdzenia faktu niewykonania umowy ( wyrok sądu , orzeczenie arbitrażu itp.)
Uznania roszczenia przez dłużnika
Pisemne oświadczenie beneficjanta , że dłużnik nie wykonał zobowiązania i wypłata z gwarancji jest należna
Problem roszczeń spornych – uzależnienie odpowiedzialności gwaranta od bezsporności roszczenia między dłużnikiem a wierzycielem
Uprzednie wezwanie dłużnika do wykonania świadczenia

8. Suma gwarancyjna

Maksymalna wartość świadczenia , jakie ma spełnić gwarant w miejsce dłużnika

Suma wypłacona beneficjantowi

Zmienność sumy gwarancyjnej

zmniejsza się przy gwarancjach spłaty zaliczki w miarę rozliczania zaliczki
zmniejsza się wartość wykonanych prac (przy gwarancji należytego wykonania kontraktu)
zawsze zmniejsza się o sumę wypłat dokonanych z gwarancji

9. Okres obowiązywania
Ściśle określony od do
Okres uzależniony od zdarzeń przyszłych i niepewnych bez podania dat

np. gwarancja wygasa , jeżeli dłużnik wykona zobowiązanie co zostało potwierdzone protokołem odbioru popisanym...
dzień końcowy obowiązywania – dzień popisania protokołu końcowego odbioru; brak protokołu – gwarancja nadal trwa
wywodzi się z kraju , gdzie gwarant zazwyczaj spełnia świadczenia w miejsce dłużnika

10. Gwarancje na rynku polskim

Towarzystwa, które ich udzielają
Okresy gwarancji możliwe do uzyskania
Zabezpieczenia
Prawo na jakim działa gwarant

11. Wymogi formalne

Obowiązek przedstawienia kopii wyroku Sądu orzeczenia arbitrażu
Obowiązek uprzedniego wezwania dłużnika
Obowiązek przedstawienia pisemnego oświadczenia beneficjenta , że dłużnik nie wykonał zobowiązań
Obowiązek przedstawienia wykazu niewykonanych prac
Obowiązek złożenia wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku
Obowiązek potwierdzenia podpisów beneficjenta przez bank

12. Gwarancje a SIWZ

Wymogi gwarancyjne
Miejsce umieszczenia wymogów gwarancji
Rodzaje gwarancji
Wzory gwarancji

Prelegenci

Cytat
mgr - współwłaściciel i broker kancelarii Brokerskiej GTG Sp. z o.o w Katowicach. W latach 1989-1995 multi agent zakres działania od Rzeszowa po Szczecin, 103 agentów Od 1995-2000 dyrektor oddziału w Katowicach Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS S.A. Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla branży budowlanej. Od kilku lat prowadzi również szkolenia z zakresu ubezpieczeń w kontraktach budowlanych.

Gdzie i kiedy

Katowice 8 grudnia 2011
Centrum Konferencyjne

Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT
225 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!