Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia

O szkoleniu

rogram szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia

Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym
Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne
Przedmiot hipoteki
Nieruchomość
pojęcie nieruchomości
pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką
nieruchomości będące współwłasnością łączną
nieruchomości kościelne
nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej
Ułamkowa część nieruchomości
Użytkowanie wieczyste
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna oraz repartycja hipoteki
Podział nieruchomości a hipoteka
Zakres obciążenia nieruchomości
Części składowe
Przynależności
Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem oraz cesją wierzytelności
Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości
Dożywocie
Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania
Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej
Użytkowanie, najem, dzierżawa
Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4
Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości
Wierzytelność hipoteczna
Pojęcie wierzytelności hipotecznej
Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela
Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami
Ustanowienie hipoteki
Forma ustanowienia hipoteki;
Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia
Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej
Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia
określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości
zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości
zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
Dozwolone klauzule umowne
Powstanie hipoteki
Ustanowienie a powstanie hipoteki
Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej
charakter postępowania wieczystoksięgowego
uczestnicy postępowania
forma wniosku o wpis hipoteki
forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej
treść wniosku o wpis hipoteki
oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku
Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości
w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu
Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego
Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej
Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych
Stałe pierwszeństwo hipotek
Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
Zmiana pierwszeństwa
Podstawienie wierzytelności
Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
Zmiana waluty
Zmiana kwoty
Zmiana terminu zapłaty
Zmiana oprocentowania
Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)
Zamiana wierzytelności hipotecznej
Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej
Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
Wygaśnięcie hipoteki
Opróżnione miejsce hipoteczne
Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego
Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego
Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę
Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego
Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

Czas trwania

2 dni, 13 godz.

Prelegenci

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, członka zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcy i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
całkowita
1 280
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!