IBD Advanced Management Program (IBD AMP)

O szkoleniu

Program dla kadry zarządzającej – IBD AMP – został stworzony z myślą o przedstawicielach wyższej kadry zarządzającej, których celem jest nie tylko poszerzanie swojej wiedzy, ale i chcących zmienić własną ścieżkę kariery, poważnie myślących o rozszerzeniu zakresu odpowiedzialności lub działalności firmy. Program jest adresowany także do tych doświadczonych menedżerów, którzy poszukują informacji i danych o własnym stylu zarządzania jako bazie do przeprowadzenia zmian w sposobie kierowania ludźmi i firmą.

IBD AMP inspiruje zmiany, pomaga je zaplanować, a następnie przeprowadzić.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Pogłębienie rozumienia zagadnień makroekonomicznych
 • Przygotowanie planu i narzędzi przeprowadzania zmian w firmie i w stylu przywództwa
 • Realizacja konkretnych projektów biznesowych w firmach uczestników programu
 • Analiza około 40 przypadków biznesowych
 • Utworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami programu – właścicielami i członkami zarządów firm
 • Zapewnienie wsparcia IBD Business School przy wdrażaniu zmian
 • Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu
 • Indywidualna sesja feedbacku
 • Analiza wyników badania satysfakcji klienta
 • Wsparcie facylitatorów IBD Business School przez cały okres trwania programu
 • 2 indywidualne sesje coachingowe
 • Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju osobistym i zawodowym uczestnika
 • Networking i udział w wydarzeniach artystycznych
Kto powinien wziąć udział?
 • Właściciele firm, członkowie zarządów lub dyrektorzy generalni, którzy:
  • posiadają 15-letnie doświadczenie menedżerskie (w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowiskach z odpowiedzialnością międzyobszarową i pełną odpowiedzialnością za P&L),
  • posiadają wizję funkcjonowania firmy i kierunku jej zmian,
  • poszukują informacji jako podstawy samooceny własnego stylu zarządzania i jego zmiany.
 • Menedżerowie, którzy nie spełniają kryteriów zdefiniowanych powyżej, ale są nowo nominowani lub przygotowywani do nominacji na członków zarządu lub dyrektorów generalnych, o ile otrzymają pisemne referencje właściciela firmy lub prezesa zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za rozwój pracowników, potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia zawodowe oraz kompetencje kandydata na uczestnika programu.
 • Kandydaci na uczestników programu powinni spełniać zdefiniowane wyżej kryteria. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w programie podejmuje Komisja Rekrutacyjna IBD Business School, na podstawie informacji przedstawionych w zgłoszeniu oraz przeprowadzanego wywiadu.

Program szkolenia

I. JAK KONCENTROWAĆ SIĘ NA OBSZARACH, GDZIE MOŻESZ WYGRAĆ

 1. Gospodarka światowa i strategia
 2. Analiza otoczenia makroekonomicznego i konkurencji

II. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ODGRYWA PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE

 1. Przygotowanie strategii zmiany
 2. Rozpoznanie głównych problemów w przeprowadzaniu organizacji przez zmianę
 3. Budowa lojalności i zaangażowania pracowników
 4. Komunikacja strategii wewnątrz organizacji
 5. Praktykowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i prezentacji – indywidualny feedback

III. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ODGRYWAJĄ OPERACJE

 1. Zasady tworzenia strategii operacyjnej
 2. Budowa organizacji zorientowanej procesowo
 3. Usprawnianie i doskonałość operacyjna (operational excellence)

IV. JAK ZBUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

 1. Klient, marka, produkt
 2. Partnerstwo strategiczne – zrób, kup lub nawiąż współpracę
 3. Negocjacje

V. JAK STWORZYĆ DOBRY KLIMAT DLA  INNOWACJI

 1. Budowa kultury innowacji – przywództwo inspirujące innowacje
 2. Wyzwania pochodzące z nowych technologii i digitalizacji
 3. Tworzenie strategii IT i zasad IT Governance
 4. Zarządzanie projektami – budowa portfela projektów strategicznych

Czas trwania

144 godz., 12 dni

Prelegenci

PROWADZĄCY MODUŁY

 • prof. Mariusz Bednarek - wykładowca programu IBD Executive MBA
 • dr Maciej Bukowski - wykładowca
 • dr inż. Przemysław Domański - wykładowca
 • dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca
 • Dariusz Mazurek - senior konsultant/ wykładowca
 • dr hab. Waldemar Rogowski - wykładowca

MENTORZY I COACHOWIE

 • Marta Gabalewicz - coach/ trener
 • Magdalena Kwiatek - mentor/ coach
 • Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach
 • Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP
 • Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

FALICYTATORZY

 • Agnieszka Barańska - konsultant/ trener
 • Kinga Rycerz - konsultant/ trener
 • Jakub Świniarski - coach/ facylitator

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
25 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wieczorem, dzień przed sesją otwierającą Program, jest zaplanowane spotkanie organizacyjne, podział na grupy, przedstawienie facylitatorów i opiekunów programu oraz uroczyste otwarcie edycji. Uczestnicy są proszeni o przyjazd w tym dniu do centrum konferencyjnego w godzinach 12.00-16.00. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane przed sesją.

W skład każdej sesji wchodzą moduły (zamykane analizą przypadków biznesowych), po których grupy robocze realizują zadania projektowe i przeprowadzają autorefleksję, facylitowaną przez przedstawiciela IBD Business School.

3 tygodnie przed każdą sesją uczestnicy otrzymują materiały do przygotowania się do zajęć. W tym czasie są również przeprowadzane badania ankietowe, stanowiące podstawę autorefleksji uczestników programu oraz są realizowane projekty grupowe.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!