Szkolenie: IMPORT/EKSPORT MENEDŻER Dobre praktyki - klauzule umowne zabezpieczające eksportera i importera - Cło i inne podatki - ubezpieczenie należności - INCOTERMS - Zabezpieczenia płatności i dostawy - WN

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/importeksport-menedzerdobre-praktyki---klauzule-umowne-zabezpieczajace-eksportera-i-importera---clo-i-inne-podatki---ubezpieczenie-naleznosci---incoterms---zabezpieczenia-platnosci-i-dostawy---wn-68679

Informacje o szkoleniu

 • IMPORT/EKSPORT MENEDŻER Dobre praktyki - klauzule umowne zabezpieczające eksportera i importera - Cło i inne podatki - ubezpieczenie należności - INCOTERMS - Zabezpieczenia płatności i dostawy - WN


  ID szkolenia: 68679
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16-17.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16:30, 9:30-16:00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo

Coraz częściej przedsiębiorcy wchodzą na zagraniczne rynki eksportując i importując towary oraz usługi. Zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną przedstawione najskuteczniejsze praktyki rynkowe w zakresie zakupu i sprzedaży towarów w obrocie międzynarodowym. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy ekspertów, którzy w praktyczny i przydatny sposób omówią kluczowe kwestie tak, aby rozwiać wszelkie pytania bądź wątpliwości w tym zakresie.

Podczas szkolenia dowiesz się:

jak sprzedający i kupujący mogą wzmocnić warunki kontraktu handlowego,
w jaki sposób zmniejszyć ryzyko i koszty obrotu, dopasowując odpowiednie reguły INCOTERMS do transakcji z konkretnym kontrahentem,
w jaki sposób zabezpieczyć transakcje międzynarodowe z punktu widzenia eksportera i importera,
jakie są najważniejsze aspekty funkcjonowania obrotu towarowego w Unii Europejskiej,
jakimi podatkami objęty jest wywóz lub przywóz towarów na terytorium Polski,
jak optymalizować koszty przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie procedur gospodarczych,
jakie problemy najczęściej występują podczas rozliczania transakcji eksportu i importu i jak im zapobiegać.

Szkolenie skierowane jest do:

BY ZAPEWNIĆ PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ SZCZEGÓŁOWEGO POZNANIA PORUSZANYCH ZAGADNIEŃ ZAPLANOWALIŚMY:

Liczne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań i zdobycie praktycznej wiedzy.
Ćwiczenia dostosowane do wielkości grupy i złożoności problemu.
Ciekawe i inspirujące przykłady
Praktyczne rozwiązania problemów.
Możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta.

Program szkolenia:

DZIEŃ I – 16 maja 2017

09.30 Rejestracja; powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH IMPORTU I EKSPORTU

Jak w praktyce wygląda dobrze sformułowana umowa międzynarodowa?
Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta zagranicznego - metody, koszty
Prawidłowa reprezentacja stron w umowie z kontrahentem zagranicznym
Sposoby zawierania umów z kontrahentem zagranicznym
Prawo właściwe i jurysdykcja, jakie ma znaczenie dla kontraktów

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Umowa ramowa sprzedaży
Umowa sprzedaży jednorazowej
Zamówienie – potencjalne ryzyka – na co zwracać uwagę?

KLAUZULE UMOWNE ZABEZPIECZAJĄCE EKSPORTERA I IMPORTERA

Jak sprzedający i kupujący mogą wzmocnić warunki kontraktu handlowego?
Gwarancja i rękojmia, różnice i zastosowanie, regulacje w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym
Umowa gwarancji, co podlega negocjacjom i jak ukształtować uprawnienia stron
Pozorna sprzeczność interesów stron umowy gwarancji, a optymalne rozwiązania dla producenta i sprzedawcy
Klauzule odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, ograniczenia i wyłączenia
Uprawnienia z tytułu rękojmi, zakres wad rzeczy i terminy ich zgłaszania
Klauzule umowne i zakres swobody w uregulowaniu rękojmi
W jaki sposób zabezpieczyć odbiór towaru?
W jaki sposób zabezpieczyć zapłatę ceny?

INCOTERMS JAKO REGUŁY ZARZĄDZAJĄCE W HANDLU ZAGRANICZNYM

Co wybrać, aby zmniejszyć ryzyko i koszty obrotu ?
Czy warto stosować w kontraktach reguły Incoterms?
Zasady stosowania Incoterms
Obowiązki sprzedającego i kupującego


SPOSOBY ZABEZPIECZENIA TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA EKSPORTERA I IMPORTERA

Gwarancje, akredytywy, rachunki depozytowe, rachunki powiernicze escrow, inkaso, forfaiting, factoring i inne

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI EKSPORTOWYCH

Jak zapewnić sobie odzyskanie należności eksportowych?

RYZYKO W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH

Przed czym warto się zabezpieczyć w transakcjach międzynarodowych?
Na jakie ryzyko narażony może być eksporter ?
Od ryzyka towaru do ryzyka kontrahenta
Ryzyko kursowe i sposoby jego ograniczenia

FORMY PŁATNOŚCI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM I ICH ZABEZPIECZENIA

Przedpłata, zaliczka, płatność z góry, płatność w ratach i inne
Jak wyglądają praktyki na różnych rynkach zagranicznych?
Odroczona płatność

RYZYKO PŁYNĄCE Z RÓŻNIC KULTUROWYHC I JEGO WPŁYW NA SPOSÓB ZAWIERANIA TRANSAKCJI

16.30 zakończenie I dnia zajęć


DZIEŃ II – 17 maja 2017

08.30 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: adw. Piotr Fojtik

IMPORT/ EKSPORT TOWARÓW A PROBLEMY PRAWNO – PODATKOWE

Jakie są najważniejsze aspekty funkcjonowania obrotu towarowego w Unii Europejskiej?
Unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym UE i w Polsce
Aspekty prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej
Jakie są procedury celne wynikające z prawa celnego?
Procedury gospodarcze i procedury zawieszające
Jakimi podatkami objęty jest wywóz lub przywóz towarów na terytorium Polski?
Import/ Eksport a wewnątrzwspólnotowe nabycie/ dostawa towarów

CŁO – PODSTAWOWY INSTRUMENT POLITYKI HANDLOWEJ

Rodzaje cła
Protekcja celna: średnia stawka celna, nieważona średnia stawka celna oraz efektywna stopa protekcji
Taryfy celne w praktyce – jak prawidłowo budować kod taryfy celnej w handlu międzynarodowym?

IMPORT W UJĘCIU PRAWNO PODATKOWYM

Importu towarów w świetle norm celnych
Miejsce dokonania importu
Obowiązek podatkowy w imporcie
Podstawa opodatkowania importowanych towarów
Rozliczenie podatku VAT od importu

EKSPORT W UJĘCIU PRAWNO PODATKOWYM

Termin powstania obowiązku podatkowego w eksporcie
Stawka VAT dla eksportu towarów i wykazanie transakcji
w deklaracji VAT
Opodatkowanie zaliczek otrzymanych na poczet eksportu
Wykazywanie eksportu
Rozliczanie podatku VAT od eksportu

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (WNT)

WNT – czy nabywca dokonując transakcji zakupu towarów jest zobowiązany do naliczenia VAT?
Podstawa opodatkowania WNT – zasady opodatkowania WNT krok po kroku
WNT a obowiązek podatkowy – kiedy rodzi się obowiązek podatkowy?
Wyłączenia z WNT – kiedy nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?
WNT a odliczanie VAT
Rozliczenie WNT – co musi monitorować przedsiębiorca?

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT)

Zasady opodatkowania WDT krok po kroku
Wyłączenia z WDT – w jakich sytuacjach przemieszczenie towarów nie jest uznawane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?
WDT a warunki stosowania obniżonej stawki VAT

16.00 zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

mec. Piotr Fojtik
Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching,
Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

mec. Anna Adamczyk
Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670,00 - zgłoszenie do 28.04.2017 - 1670 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 29.04.2017 - 1970 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: IMPORT/EKSPORT MENEDŻER Dobre praktyki - klauzule umowne zabezpieczające eksportera i importera - Cło i inne podatki - ubezpieczenie należności - INCOTERMS - Zabezpieczenia płatności i dostawy - WN