Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/incoterms-2020-71613-id145

Informacje o szkoleniu

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

INCOTERMS 2020 ma zastąpić obowiązujące prawie dekadę INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez zasad wynikających z reguł INCOTERMS. Czy zmiany, które przyniesie INCOTERMS 2020 będą ewolucyjne czy rewolucyjne i czy nie wzbudzą kontrowersji? Warto wiedzieć jak znaleźć optymalną formułę uwzględniając cenę, ryzyko czy przejęcie odpowiedzialności?

Incoterms to podstawa do uniknięcia różnych interpretacji stron co do obowiązków dostawcy i odbiorcy. Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór międzynarodowych reguł. Ponieważ te reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę kluczem jest umiejętność takiego ich stosowania, aby ograniczyć ryzyko.

Reguły INCOTERMS 2020 odzwierciedlać będą rodzaj uzgodnionego transportu co jest ważne w dzisiejszych rozwiązaniach intermodalnych, ale również transport kontenerowy. Obecnie INCOTERMS 2020 będzie 7 wersją od chwili powstanie Incoterms w 1936 roku.

CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia z INCOTERMS 2020 jest zapoznanie uczestników z prawidłowymi i praktycznymi zasadami stosowania przygotowywanych zasad INCOTERMS 2020 w stosunku do obowiązujących reguł INCOTERMS 2010.
Na przykład: Czy rzeczywiście EXW powinno być zlikwidowane lub jaką regułę wybrać dla różnych środków transportu szczególnie w epoce transportu intermodalnego.

BIORĄC UDZIAŁ W SZKOLENIU Z INCOTERMS 2020 MOŻESZ LICZYĆ W SZCZEGÓLNOŚCI NA:
Przekazanie aktualnych informacji o najnowszej wersji Incoterms 2020 oraz zmian w stosunku do wersji poprzednich (ewolucja 2010 i 2000).
Poznanie klasyfikacji reguł i nowych terminach.
Wzbogacenie/uzupełnienie wiedzy o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.
Analizę poszczególnych reguł Incoterms 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu oraz
sposobów na ograniczanie ryzyka po stronie sprzedającego.
Wzbogacenie / uzupełnienie wiedzy o ryzykach i typowych błędach przy złej interpretacji przejmowania kosztów transportu i odpowiedzialności.
Interaktywną analizę typowych i nietypowych przypadków stosowania reguł INCOTERMS.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA INCOTERMS 2020
Każdy uczestnik szkolenia uzyska szeroką wiedzę na temat powiązań Incoterms ze skutkami dla organizacji. Wiedza pozwoli prawidłowo i praktycznie stosować zalecane reguły. Dzięki takim umiejętnościom uczestnicy nie będą popełniali błędów oraz komunikacją z kontrahentem będzie pozbawiona subiektywizmu.

SPOSÓB PROWADZENIA SZKOLENIA INCOTERMS 2020
Każda osoba zajmująca się handlem międzynarodowy analizując swoja pracę na pewno ma nieraz wątpliwości jaką formułę INCOTERMS zastosować.

Dlatego w szkoleniu połączona będzie analiza przykładów w szerokiego doświadczenia trenera oraz case study różnych praktycznych sytuacji. Forma szkolenia to warsztat obejmujący wymianę doświadczeń i moderowaną interakcją z uczestnikami oraz wsparty prezentacją medialną.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie stworzone z myślą o handlowcach, logistykach, spedytorach oraz wszystkich innych osobach zajmujących się tematyką handlu międzynarodowego.

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE - DLACZEGO WSPÓŁPRACĘ Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM WARTO OPRZEĆ NA JASNYCH KLAROWNYCH ZASADACH?
Cena, koszty i ryzyko w handlu zagranicznym
Kontrakt w handlu zagranicznym na jakich regułach warto go oprzeć?
Jakiego zakresu współpracy dotyczą reguły INCOTERMS a jakie działania i problemy nie są z nimi związane?
Określenia związane i operacjami zagranicznymi min cargo, fracht, loco, franco, ab werk - jak je rozumieć i interpretować

2. REGUŁY INCOTERMS WIEDZA OGÓLNA
Czym jest INCOTERMS - cele i zadania reguł
Jaką regułę wybrać - proces decyzyjny i negocjacyjny
Grupy zaszeregowanie reguł INCOTERMS i uwarunkowania
Istota przejścia kosztów i ryzyk ze sprzedającego na kupującego
Fakultatywny charakter reguł INCOTERMS
Różne rodzaje transportu a INCOTERMS

3. OBOWIĄZUJĄCE REGUŁY INCOTERMS 2010 A PROPOZYCJE 2020
3.1 REGUŁY INCOTERMS 2020, A REGUŁY INCOTERMS 2020
3.2 REWOLUCJA CZY EWOLUCJA INCOTERMS 2020 VS 2010
3.3 ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH FORMUŁ INCOTERMS 2010 ZE ZMIANAMI 2020
3.4 WSZYSTKIE RODZAJE TRANSPORTU:
EXW EX WORKS,
FCA FREE CARRIER (proponowany podział w INCOTERMS 2020)
CPT CARRIAGE PAID TO,
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO,
DAT DELIVERED AT TERMINAL,
DAP DELIVERED AT PLACE,
DDP DELIVERED DUTY PAID.
3.5 TYLKO TRANSPORT MORSKI I WODNY ŚRÓDLĄDOWY:
FAS FREE ALONGSIDE SHIP (dlaczego będzie zlikwidowana)
FOB FREE ON BOARD, (Incoterms 2020 a kontenery)
CFR COST AND FREIGHT,
CIF COST INSURANCE FREIGHT,
CNI COST AND INSURANCE (wypełnienie luki między FCA a CFR/CIF),
krótkie omówienie specyfiki transportu morskiego (konosament, morski list przewozowy, THC, demurrage, detention).

4. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY STOSOWANIU WARUNKÓW DOSTAW INCOTERMS
Czy formuła EXW była najlepsza i dlaczego z niej rezygnuje INCOTERMS 2020?
Różne rodzaje transportu a reguły INCOTERMS
Istotne dane w prawidłowej interpretacji reguł INCOTERMS np. granica, miejsce dostawy, wersja INCOTERMS
W czym nas INCOTERMS nie zabezpieczy?

5. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA
Bezpieczeństwo transportu, regulacje związane z ubezpieczeniem transportu oraz związek między INCOTERMS a międzynarodową umową handlową w koncepcji INCOTERMS 2020
A jak to jest u nas?

Informacje o prelegentach:

KRZYSZTOF WIAK

Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyższego szczebla z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się również w wykorzystaniu narzędzi project managementu, lean managementu do optymalizacji i zwiększania efektywności działań managerskich i biznesowych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1989 roku od stanowiska koordynatora biura handlowego w polsko - szwedzkiej firmie dystrybucyjnej działającej na rynku FMCG. W latach 1992 - 2006 związany zawodowo z ZT "Kruszwica" S.A. (część koncernu Bunge) zajmował stanowiska kierownicze związane z marketingiem i sprzedażą. Od 2000 roku Kierownik działu obsługi klienta zarządzał logistyka dystrybucji i logistyka magazynową (wolumen 50 tys. palet), odpowiadała za całość zagadnień współpracy z operatorami logistycznymi, wdrażanie systemu komunikacji wewnętrznej i inne.

W latach 2007 - 2009 pełnił funkcję Kierownika ds. Logistyki w OKT Polska , a następnie Dyrektora ds. Rozwoju w firmie EUROPAL. W OKT było to min. kompleksowa zarządzanie magazynem wysokiego składowania z procesami magazynowania, kompletacji i dystrybucji. W Europalu zajmował się gospodarką paletową w oparciu o sieć franczyzową .

Od 2009 roku związany Laboratoriami Natury Sp. z o.o liderze produkcji suplementów (obecnie część koncernu Maabarot) diety. Na początku jako Manager Klienta Kontraktowego a następnie Export Manager. Realizował projekty związane z kontraktacją złożoną (produkcja i logistyka kontraktowa) a następnie projektami eksportowymi Litwa, Czechy, Słowacja Węgry. Obecnie zarządzając spółkami zależnymi Laboratoria Natury na terenie Czech, Słowacji i Węgier odpowiada za kompleksowe zarządzeniami tymi spółkami w zakresie rozwoju sprzedaży i dystrybucji, logistyki, optymalizacji kosztów.

Projekty realizowane przez niego przynosiły i przynoszą znaczące efekty w pozyskaniu nowych klientów i oszczędnościach związanych z optymalizacją procesu obsługi klienta i supply chain.

Absolwent Akademii Techniczno- Rolniczo w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie Logistyczne" w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz studia podyplomowe "Marketing Żywności" wAkademii Ekonomicznej w Poznaniu. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (ćwiczenia, handouts), podręcznik: "INCOTERMS 2020", materiały piśmiennicze, obiad w trakcie szkolenia, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: INCOTERMS 2020