Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/incoterms-w-praktyce-branzy-tsl-omowienie-dla-wersji-2020-vs-2010-71599-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z prawidłowymi i praktycznymi zasadami stosowania zasad INCOTERMS 2020 oraz porównanie ich do reguł INCOTERMS 2010.

W szczególności w trakcie szkolenia:
• Przekażemy informacje o najnowszej wersji Incoterms 2020 oraz omówimy ewolucję reguł względem poprzednich wersji (2010 i 2000),
• Omówimy klasyfikację reguł oraz nowe terminy,
• Poświęcimy uwagę zasadom prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych,
• Dokonamy analizy poszczególnych reguł Incoterms 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu oraz sposobów na ograniczanie ryzyka po stronie sprzedającego,
• Omówimy ryzyka i typowe błędy pojawiające się przy złej interpretacji przejmowania kosztów transportu i odpowiedzialności,
• Dokonamy interaktywnej analizy typowych i nietypowych przypadków.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zajmujących się tematyką handlu międzynarodowego i zawierających umowy w handlu międzynarodowym, które w swojej codziennej pracy nieraz trafiają na wątpliwości, którą regułę Incoterms zastosować w danym przypadku.

Dzięki zorganizowaniu szkolenia w postaci praktycznego warsztatu obejmującego analizę typowych i nietypowych przypadków, wymianę doświadczeń i moderowaną dyskusję wspartą prezentacją uczestnicy szkolenia pozyskają szeroką wiedzę na temat Incoterms i najnowszych zmian w regułach organizujących handel międzynarodowy, co pozwoli uniknąć błędów formalnych i w komunikacji z kontrahentami.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – dlaczego współpracę z partnerem zagranicznym warto oprzeć na jasnych klarownych zasadach?
a) cena , koszty i ryzyko w handlu zagranicznym,
b) kontrakt w handlu zagranicznym na jakich regułach warto go oprzeć?
c) jakiego zakresu współpracy dotyczą reguły INCOTERMS a jakie działania i problemy nie są z nimi związane?
d) określenia związane i operacjami zagranicznymi min cargo, fracht, loco, franco , ab werk – jak je rozumieć i interpretować.

2. Reguły INCOTERMS – wiedza ogólna:
a) czym jest INCOTERMS – cele i zadania reguł,
b) jaką regułę wybrać – proces decyzyjny i negocjacyjny,
c) grupy zaszeregowanie reguł INCOTERMS i uwarunkowania,
d) istota przejścia kosztów i ryzyk ze sprzedającego na kupującego,
e) fakultatywny charakter reguł INCOTERMS,
f) różne rodzaje transportu a INCOTERMS.

3. Obowiązujące reguły INCOTERMS 2010 a propozycje 2020:
a) reguły INCOTERMS 2020, a reguły INCOTERMS 2020,
b) rewolucja czy ewolucja INCOTERMS 2020 vs 2010,
c) analiza poszczególnych formuł INCOTERMS 2010 ze zmianami 2020:
› wszystkie rodzaje transportu:
• EXW EX WORKS,
• FCA FREE CARRIER, (proponowany podział w INCOTERMS 2020),
• CPT CARRIAGE PAID TO,
• CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO,
• DAT DELIVERED AT TERMINAL,
• DAP DELIVERED AT PLACE,
• DDP DELIVERED DUTY PAID;
› tylko transport morski i wodny śródlądowy:
• FAS FREE ALONGSIDE SHIP, (dlaczego będzie zlikwidowana),
• FOB FREE ON BOARD, (Incoterms 2020 a kontenery),
• CFR COST AND FREIGHT,
• CIF COST INSURANCE FREIGHT,
• CNI COST AND INSURANCE (wypełnienie luki między FCA a CFR/CIF,
• krótkie omówienie specyfiki transportu morskiego (konosament, morski list przewozowy, THC, demurrage, detention).

4. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS:
a) czy formuła EXW była najlepsza i dlaczego z niej rezygnuje INCOTERMS 2020?
b) różne rodzaje transportu a reguły INCOTERMS,
c) istotne dane w prawidłowej interpretacji reguł INCOTERMS np. granica, miejsce dostawy, wersja INCOTERMS,
d) w czym nas INCOTERMS nie zabezpieczy?

5. Podsumowanie i dyskusja:
a) bezpieczeństwo transportu, regulacje związane z ubezpieczeniem transportu oraz związek między INCOTERMS a międzynarodową umową handlową w koncepcji INCOTERMS 2020,
b) a jak to jest u Nas?

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzi dedykowany trener doświadczony w tematyce międzynarodowych kontraktów handlowych i stosowania zasad Incoterms.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 650 + 23% VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia, w odpowiedzi prześlemy informacje niezbędne do dokonania płatności.

Wydarzenie: INCOTERMS w praktyce branży TSL – omówienie dla wersji 2020 vs 2010