Incoterms® 2010 - Praktyka - zagrożenia – pułapki.

O szkoleniu

Uczestnicy otrzymują autorską wykładnię graficzną każdej z reguł Incoterms ®2010.
Multimedialna prezentacja, wykorzystująca ilustrację poszczególnych czynności i problemów spornych (zdjęcia z magazynów, portów, składów, terminali kontenerowych).
Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

Najnowsza wersja terminów handlowych o nazwie Incoterms® 2010 została ostatecznie opublikowana jako jedna z 8 wersji, które mogą zostać użyte do interpretacji bazy dostawy w umowach handlowych, krajowych, jak i zagranicznych.
Zlikwidowano w niej najlepsze bazy dostawy dla kupującego, w tym popularna bazę DDU.
Zlikwidowano 4 terminy, dodano 2 nowe, zmieniono ważny punkt przejścia ryzyka w 3 terminach. Nigdy do tej pory zmiany nie były tak znaczące. W związku z powyższym powstało wiele problemów na linii sprzedający – kupujący, ale także w stosunkach każdego z tych partnerów z przewoźnikami i spedytorami.
Między innymi okazało się, że jedna ze stron umowy może załatwiać transport, płacić za niego, zawierać umowę przewozu, a w sytuacji uszkodzenia lub kradzieży towaru, roszczeń wobec przewoźnika musi dochodzić drugi partner, bo on akurat ponosił w tym czasie ryzyko, które jest niezależne od ponoszenia kosztów. Stąd bazę dostawy należy negocjować aktywnie już na etapie zawierania umowy, zdając sobie sprawę z korzyści, ryzyk i kosztów, związanych z zastosowaniem określonych wariantów.

Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

- poznanie postanowień nowych reguł handlowych Incoterms® 2010,
- uzyskanie praktycznych rad na temat posługiwania się nowymi regułami przy rozwiązywaniu problemów,
- zapoznanie się z zagrożeniami, wynikającymi z innej interpretacji obowiązków stron niż w tak samo brzmiących formułach w innych wersjach,
- poznanie zasad rozwiązywania sporów odnośnie bezpieczeństwa ładunków, uszkodzeń, ubezpieczenia i innych.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.
Kto powinien wziąć udział?
Kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów.

Program szkolenia

- Klasyfikacja terminów, umożliwiająca sprawniejszy ich dobór w określonej sytuacji.

- Terminy zlikwidowane w nowej wersji oraz postanowienia zupełnie nowych terminów w Incoterms® 2010.

- Zasady obowiązywania poszczególnych wersji Incoterms i posługiwanie się Incoterms 2000 po wejściu w życie wersji z roku 2010

- Problem miejsca dostawy i przejścia prawa własności w poszczególnych terminach.

- Zasady posługiwania się terminami, dedykowanymi dla każdego rodzaju transportu.

- Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i zupełnie nowego terminu DAT.

- Zasady posługiwania się Incoterms® 2010 w dostawach wewnątrzwspólnotowych i krajowych w sytuacji likwidacji popularnego terminu DDU.

- Zabezpieczania interesów kupującego przy braku w Incoterms® 2010 trzech terminów grupy D, w tym DDU.

- Koncepcja zupełnie nowego terminu DAP i zasady jego stosowania w różnych sytuacjach kontraktowych.

- Zmiany w grupie terminów przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb transportu morskiego i śródlądowego.

- Zasady prowadzenia handlu z wykorzystaniem transportu morskiego w sytuacji zlikwidowania terminu DES.

- Odbiór towaru z terminalu przewoźnika morskiego przy braku w nowej wersji popularnego terminu DEQ.

- Różnice w rozumieniu najpopularniejszych terminów według zwyczajów RAFTD, Combiterms, Reguł Warszawsko-Oksfordzkich, stosowanie formuł loco i franco.

- Postanowienia dotyczące wykorzystania we wszystkich nowych regułach procedur elektronicznych, w tym dokumentów w formie elektronicznej.

- Dostosowanie Incoterms® 2010 do wymagań bezpieczeństwa ładunków (m.in. C-TPAT i CSI) oraz procedur bezpieczeństwa przy odprawach celnych.

- Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł z wersji 2010.

- Momenty przejścia ryzyk, prawa własności towaru i klauzule ubezpieczeniowe cargo w Incoterms® 2010 a reklamacje i spory wynikające z uszkodzeń lub utraty ładunków.

- Procedury załatwiania spraw spornych na bazie Incoterms® 2010, w tym dochodzenie roszczeń od przewoźnika i spedytora i zasady oraz terminy zgłaszania roszczeń w zależności od stosowanej formuły.

- Analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach). Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Dlaczego warto umiejętności te zdobyć u naszego trenera:
Jesteśmy prekursorem tych szkoleń na rynku, śledząc zmiany w tym zakresie od wielu lat, realizowaliśmy kilkanaście edycji kilkusesyjnego Studium Handlu Zagranicznego, a więc mamy możliwość porównania problemów. Utrzymujemy kontakty z menedżerami i handlowcami, znając doskonale ich problemy. Nasz trener ma w tym zakresie 30-letnie doświadczenie praktyczne, zdobyte też za granicą, przy negocjowaniu dużych kontraktów. Oferujemy obszerne materiały oraz możliwość kontaktu z trenerem, także po szkoleniu. Celem jest oferowanie klientom solidnych szkoleń w korzystnej dla uczestnika cenie. Najlepszą rekomendacją dla naszych szkoleń są tysiące zadowolonych klientów.
PROWADZĄCY: Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie stosowania formuł handlowych. Napisał na ten temat kilka książek i jest autorem wykładni terminów handlowych, wydanej w Polsce i za granicą. Zajmuje się doradztwem w zakresie Incoterms od ponad 26 lat, kiedy wydał pierwszą w Polsce wykładnię tych formuł z oryginalną interpretacją graficzną. Wiedzę praktyczną zdobywał jako handlowiec, dyrektor kilku firm handlowych, kolejno szef dwóch oddziałów firmy za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Pracuje też naukowo w SGH. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilka tysięcy menedżerów i handlowców autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”.

Gdzie i kiedy

Katowice 4 listopad 2015
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 21 październik 2015
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****

80-890 Gdańsk

Heweliusza 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 październik 2015
Hotel HIT

03-720 Warszawa

Kłopotowskiego 33

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 13.10.2015
770
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
870
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 3
dla małych firm (zatrudnienie poniżej 50 osób)
590
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 4
dla mikro firm (zatrudnienie poniżej 10 osób)
490
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 770 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, konsultacje po szkoleniu przez Internet, obiad, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 870 zł. + 23% VAT.

RABATY przy zgłoszeniu: 2osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Oferta dla Mikro i Małych Firm (SPECJALNA CENA):
- 590 zł. netto - DLA MAŁYCH FIRM (zatrudnienie poniżej 50 osób, łączy się z rabatami)
- 490 zł. netto - DLA MIKRO FIRM (zatrudnienie poniżej 10 osób, (nie łączy się z rabatami)

Zakwaterowanie: zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!