Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/incotermsreg-2020-najnowsza-wersja-regul-miedzynarodowej-izby-handlowej-icc-74760-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Incoterms® 2020 Najnowsza wersja Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).


  ID szkolenia: 74760
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Handel, FMCG
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  WIRTUALNA SALA ATL
  Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00
  Szkolenie online: 10:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. sprzedaży czy eksportu, a także specjalisty ds. zakupów czy importu - w zakresie posługiwania się zwyczajami dotyczącymi bazy dostawy (niezbędnej przy zawieraniu każdej umowy handlowej), a także uporządkowanie wiedzy osób, które ten zawód już wykonują Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych sytuacji na schematach.

Szkolenie skierowane jest do:

kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów. Zapraszamy także spedytorów i przewoźników różnych gałęzi transportu

Program szkolenia:

 1. ZASADY NEGOCJOWANIA BAZY DOSTAWY WG. INCOTERMS© 2020 I OKREŚLANIA JEJ W UMOWACH.
  • Istota bazy dostawy w umowie.
  • Zasady organizacji i ponoszenia kosztów transportu.
  • Pojęcie i wykorzystanie gestii transportowej (sytuacje, w których warto przejąć gestię i kiedy należy się jej pozbyć).
  • Zakres ponoszonego ryzyka na odcinku transportowym.
  • Problem załadunków, rozładunków i przeładunków.
  • Załatwianie dokumentów handlowych i przewozowych, w tym ponoszenie kosztów i ryzyk w zakresie dokumentacji.
  • Problem miejsca dostawy i przejścia ryzyka oraz prawa własności.
  • Kwestia odpraw celnych i dokumentów celnych w Incoterms 2020.
  • Zasady podziału na grupy E, F, C, D oraz terminy uniwersalne oraz morskie/żeglugi śródlądowej.
  • Incoterms©2020 przy posługiwaniu się akredytywą dokumentową i najczęstsze błędy w nazewnictwie
 2. ZMIANY W NAJNOWSZEJ WERSJI INCOTERMS©2020 I POSŁUGIWANIE SIĘ NOWYMI ORAZ ZMIENIONYMI TERMINAMI.
  • Zmieniony układ Incoterms©2020 i jego interpretacja.
  • Zmiana kolejności Incoterms©2020 i jej interpretacja.
  • Zasady posługiwania się Incoterms©2020 w okresie przejściowym, w tym kwestia ewentualnej renegocjacji kontraktów.
  • Wpływ nowych Incoterms©2020 na kody do celów wypełniania zgłoszeń celnych.
  • Nowe zasady podejścia do kwestii ryzyka w Incoterms©2020.
  • Inne usytuowanie kwestii kosztów w nowych terminach i jego interpretacja.
  • Wykorzystanie nowego terminu DPU i relacje pomiędzy tym terminem a DAT.
  • Problem dostawy towaru do terminala w kraju kupującego oraz kwestia rozładunku w terminalu.
  • Zmiany w zakresie dokumentacji transportowej przy dostawach realizowanych statkiem na bazie FCA.
  • Wyjaśnienie adnotacji na konosamencie, do których odwołują się nowe Incoterms©2020.
  • Zróżnicowanie klauzul obowiązkowego ubezpieczenia w bazie CIP (uniwersalnej) oraz w bazie CIF (morskiej).
  • Zróżnicowanie własności środków transportu w określonych terminach grupy F i D na środki wynajęte i środki własne.
  • Nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i interpretacja włączenia ich do obowiązków przewozu i kosztów.
  • Posługiwanie się terminem zlikwidowanym DAT po wejściu w życie Incoterms©2020.
  • Zasady obowiązywania dotychczasowej wersji Incoterms 2010 po wejściu nowych Incoterms©2020.
  • Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i nowego terminu DPU.
 3. ZASADY PRZECHODZENIA Z RÓŻNYCH BAZ NA INCOTERMS DO CELÓW WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW CELNYCH I INNYCH.
  • Zasady posługiwania się kodami przypisanymi do terminów, które nie znalazły się w najnowszej wersji Incoterms©2020.
  • Zasady przejścia z RAFTD (terminy amerykańskie), Combiterms (terminy dla dostaw w kontenerach) i innych wykładni na nowe Incoterms©2020.
  • Elastyczne posługiwanie się miejscem dostawy w terminie DAP w celu odzwierciedlenia sytuacji praktycznych, które nie znalazły się w nowej wersji.
  • Posługiwanie się kwestią wyładunku jako wyznacznikiem, który termin z grupy D powinien być zastosowany.
  • Rozstrzyganie problemów związanych z błędnym zastosowaniem baz dostawy przez partnera handlowego (sprzedającego czy kupującego).
 4. OBOWIĄZKI STRON W TERMINACH UNIWERSALNYCH W INCOTERMS©2020.
  • Zakres terminów stosowanych w różnych gałęziach transportu.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie EXW.
  • Problem załadunku i odprawy eksportowej, specyficznie ujętych w terminie EXW.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie FCA.
  • Różne warianty terminu FCA w zależności od miejsca załadunku (magazyn dostawcy czy terminal przewoźnika).
  • Prawa i obowiązki stron w terminie CPT.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie CIP.
  • Zakres i ponoszenie kosztów ubezpieczenia w terminie CIP oraz posługiwanie się dokumentem ubezpieczeniowym (polisa, certyfikat).
  • Prawa i obowiązki stron w terminie DAP.
  • Interpretacja pojęcia „magazyn kupującego”.
  • Prawa i obowiązki stron w nowym terminie DPU.
  • Problem dostawy na skład celny z wykorzystaniem nowego terminu DPU.
  • Kwestia wyładowania towaru w terminalu.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie DDP.
  • Problem odprawy celnej importowej przy DDP.
  • Sytuacje, w których dopuszczalne jest zastosowanie terminu DDP
 5. OBOWIĄZKI STRON W TERMINACH MORSKICH W INCOTERMS©2020.
  • Zakres terminów stosowanych w transporcie morskim / żegludze śródlądowej.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie FAS.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie FOB.
  • Problem likwidacji burty statku jako wyznacznika przejścia ryzyka.
  • Zasady ponoszenia różnych kosztów przy załadunku na statek, w tym sztauerki.
  • Posługiwanie się konosamentem przy FOB i innych terminach morskich.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie CFR.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie CIF.
  • Zakres i ponoszenie kosztów ubezpieczenia w terminie CIF.
  • Terminy Incoterms©2020 a transport kombinowany (lądowo-morski).
  • Terminy Incoterms©2020 a załadunek na statek poprzez rurociągi.
 6. UBEZPIECZENIA W INCOTERMS© 2020 I W RAMACH KLAUZUL INSTYTUTOWYCH.
  • Instytutowe klauzule towarowe.
  • Zakres ubezpieczeń w klauzuli ICC A, która pojawiła się po raz pierwszy w Incoterms©2020.
  • Zakres ubezpieczeń w klauzuli ICC B, którą strony mogą zastosować fakultatywnie.
  • Zakres ubezpieczeń w klauzuli ICC C, która określa standardowe ubezpieczenie.
  • Posługiwanie się polisą jednokrotną, polisą generalną i certyfikatem ubezpieczeniowym
 7. DOSTOSOWANIE INCOTERMS©2020 DO RÓŻNEGO TYPU PROCEDUR, W TYM PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA.
  • Postanowienia dotyczące wykorzystania we wszystkich nowych regułach procedur elektronicznych, w tym dokumentów w formie elektronicznej.
  • Dostosowanie Incoterms do wymagań bezpieczeństwa ładunków oraz procedur bezpieczeństwa przy odprawach celnych.
  • Procedury C-TPAT.
  • Procedury bezpieczeństwa kontenerów CSI.
 8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I SPORÓW W ZWIĄZKU Z INCOTERMS©2020.
  • Procedury załatwiania spraw spornych na bazie Incoterms©2020.
  • Incoterms©2020 a relacje załadowca - spedytor – przewoźnik – odbiorca.
  • Momenty przejścia ryzyk i prawa własności towaru a reklamacje i spory wynikające z uszkodzeń lub utraty ładunków.
  • Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł.
  • Analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach).

Analiza przypadków (case study):

 • analiza przypadków spornych, związanych z bazą dostawy,
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 890 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Incoterms® 2020 Najnowsza wersja Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).