Szkolenie

Incoterms® 2020 Najnowsza wersja Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. sprzedaży czy eksportu, a także specjalisty ds. zakupów czy importu - w zakresie posługiwania się zwyczajami dotyczącymi bazy dostawy (niezbędnej przy zawieraniu każdej umowy handlowej), a także uporządkowanie wiedzy osób, które ten zawód już wykonują Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych sytuacji na schematach.
Kto powinien wziąć udział?

kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów. Zapraszamy także spedytorów i przewoźników różnych gałęzi transportu

Program szkolenia

 1. ZASADY NEGOCJOWANIA BAZY DOSTAWY WG. INCOTERMS© 2020 I OKREŚLANIA JEJ W UMOWACH.
  • Istota bazy dostawy w umowie.
  • Zasady organizacji i ponoszenia kosztów transportu.
  • Pojęcie i wykorzystanie gestii transportowej (sytuacje, w których warto przejąć gestię i kiedy należy się jej pozbyć).
  • Zakres ponoszonego ryzyka na odcinku transportowym.
  • Problem załadunków, rozładunków i przeładunków.
  • Załatwianie dokumentów handlowych i przewozowych, w tym ponoszenie kosztów i ryzyk w zakresie dokumentacji.
  • Problem miejsca dostawy i przejścia ryzyka oraz prawa własności.
  • Kwestia odpraw celnych i dokumentów celnych w Incoterms 2020.
  • Zasady podziału na grupy E, F, C, D oraz terminy uniwersalne oraz morskie/żeglugi śródlądowej.
  • Incoterms©2020 przy posługiwaniu się akredytywą dokumentową i najczęstsze błędy w nazewnictwie
 2. ZMIANY W NAJNOWSZEJ WERSJI INCOTERMS©2020 I POSŁUGIWANIE SIĘ NOWYMI ORAZ ZMIENIONYMI TERMINAMI.
  • Zmieniony układ Incoterms©2020 i jego interpretacja.
  • Zmiana kolejności Incoterms©2020 i jej interpretacja.
  • Zasady posługiwania się Incoterms©2020 w okresie przejściowym, w tym kwestia ewentualnej renegocjacji kontraktów.
  • Wpływ nowych Incoterms©2020 na kody do celów wypełniania zgłoszeń celnych.
  • Nowe zasady podejścia do kwestii ryzyka w Incoterms©2020.
  • Inne usytuowanie kwestii kosztów w nowych terminach i jego interpretacja.
  • Wykorzystanie nowego terminu DPU i relacje pomiędzy tym terminem a DAT.
  • Problem dostawy towaru do terminala w kraju kupującego oraz kwestia rozładunku w terminalu.
  • Zmiany w zakresie dokumentacji transportowej przy dostawach realizowanych statkiem na bazie FCA.
  • Wyjaśnienie adnotacji na konosamencie, do których odwołują się nowe Incoterms©2020.
  • Zróżnicowanie klauzul obowiązkowego ubezpieczenia w bazie CIP (uniwersalnej) oraz w bazie CIF (morskiej).
  • Zróżnicowanie własności środków transportu w określonych terminach grupy F i D na środki wynajęte i środki własne.
  • Nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i interpretacja włączenia ich do obowiązków przewozu i kosztów.
  • Posługiwanie się terminem zlikwidowanym DAT po wejściu w życie Incoterms©2020.
  • Zasady obowiązywania dotychczasowej wersji Incoterms 2010 po wejściu nowych Incoterms©2020.
  • Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i nowego terminu DPU.
 3. ZASADY PRZECHODZENIA Z RÓŻNYCH BAZ NA INCOTERMS DO CELÓW WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW CELNYCH I INNYCH.
  • Zasady posługiwania się kodami przypisanymi do terminów, które nie znalazły się w najnowszej wersji Incoterms©2020.
  • Zasady przejścia z RAFTD (terminy amerykańskie), Combiterms (terminy dla dostaw w kontenerach) i innych wykładni na nowe Incoterms©2020.
  • Elastyczne posługiwanie się miejscem dostawy w terminie DAP w celu odzwierciedlenia sytuacji praktycznych, które nie znalazły się w nowej wersji.
  • Posługiwanie się kwestią wyładunku jako wyznacznikiem, który termin z grupy D powinien być zastosowany.
  • Rozstrzyganie problemów związanych z błędnym zastosowaniem baz dostawy przez partnera handlowego (sprzedającego czy kupującego).
 4. OBOWIĄZKI STRON W TERMINACH UNIWERSALNYCH W INCOTERMS©2020.
  • Zakres terminów stosowanych w różnych gałęziach transportu.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie EXW.
  • Problem załadunku i odprawy eksportowej, specyficznie ujętych w terminie EXW.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie FCA.
  • Różne warianty terminu FCA w zależności od miejsca załadunku (magazyn dostawcy czy terminal przewoźnika).
  • Prawa i obowiązki stron w terminie CPT.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie CIP.
  • Zakres i ponoszenie kosztów ubezpieczenia w terminie CIP oraz posługiwanie się dokumentem ubezpieczeniowym (polisa, certyfikat).
  • Prawa i obowiązki stron w terminie DAP.
  • Interpretacja pojęcia „magazyn kupującego”.
  • Prawa i obowiązki stron w nowym terminie DPU.
  • Problem dostawy na skład celny z wykorzystaniem nowego terminu DPU.
  • Kwestia wyładowania towaru w terminalu.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie DDP.
  • Problem odprawy celnej importowej przy DDP.
  • Sytuacje, w których dopuszczalne jest zastosowanie terminu DDP
 5. OBOWIĄZKI STRON W TERMINACH MORSKICH W INCOTERMS©2020.
  • Zakres terminów stosowanych w transporcie morskim / żegludze śródlądowej.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie FAS.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie FOB.
  • Problem likwidacji burty statku jako wyznacznika przejścia ryzyka.
  • Zasady ponoszenia różnych kosztów przy załadunku na statek, w tym sztauerki.
  • Posługiwanie się konosamentem przy FOB i innych terminach morskich.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie CFR.
  • Prawa i obowiązki stron w terminie CIF.
  • Zakres i ponoszenie kosztów ubezpieczenia w terminie CIF.
  • Terminy Incoterms©2020 a transport kombinowany (lądowo-morski).
  • Terminy Incoterms©2020 a załadunek na statek poprzez rurociągi.
 6. UBEZPIECZENIA W INCOTERMS© 2020 I W RAMACH KLAUZUL INSTYTUTOWYCH.
  • Instytutowe klauzule towarowe.
  • Zakres ubezpieczeń w klauzuli ICC A, która pojawiła się po raz pierwszy w Incoterms©2020.
  • Zakres ubezpieczeń w klauzuli ICC B, którą strony mogą zastosować fakultatywnie.
  • Zakres ubezpieczeń w klauzuli ICC C, która określa standardowe ubezpieczenie.
  • Posługiwanie się polisą jednokrotną, polisą generalną i certyfikatem ubezpieczeniowym
 7. DOSTOSOWANIE INCOTERMS©2020 DO RÓŻNEGO TYPU PROCEDUR, W TYM PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA.
  • Postanowienia dotyczące wykorzystania we wszystkich nowych regułach procedur elektronicznych, w tym dokumentów w formie elektronicznej.
  • Dostosowanie Incoterms do wymagań bezpieczeństwa ładunków oraz procedur bezpieczeństwa przy odprawach celnych.
  • Procedury C-TPAT.
  • Procedury bezpieczeństwa kontenerów CSI.
 8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I SPORÓW W ZWIĄZKU Z INCOTERMS©2020.
  • Procedury załatwiania spraw spornych na bazie Incoterms©2020.
  • Incoterms©2020 a relacje załadowca - spedytor – przewoźnik – odbiorca.
  • Momenty przejścia ryzyk i prawa własności towaru a reklamacje i spory wynikające z uszkodzeń lub utraty ładunków.
  • Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł.
  • Analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach).

Analiza przypadków (case study):

 • analiza przypadków spornych, związanych z bazą dostawy,
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00
Szkolenie online: 10:00- 16:00

Prelegenci

Cytat

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Gdzie i kiedy

Online 18 grudzień 2020

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 grudzień 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 16 grudzień 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 9 grudzień 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 30 listopad 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 listopad 2020
Hotel Europejski

31-154 Kraków

Lubicz 5

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 18 listopad 2020
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Online 17 listopad 2020

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 październik 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 15 październik 2020

Gdzie i kiedy

Poznań 14 październik 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 7 październik 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 30 wrzesień 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 23 wrzesień 2020
Hotel Europejski

31-154 Kraków

Lubicz 5

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 16 wrzesień 2020
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
cena za osobę przy zgłoszeniu do 10 listopada
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
cena za osobę przy zgłoszeniu po 10 listopada
890 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
cena za osobę przy zgłoszeniu do 10 listopada
590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
cena za osobę przy zgłoszeniu po 10 listopada
690 PLN
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej. W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza z wybraniem odpowiedniej ceny na formularzu rejestracji.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!