Szkolenie

Incoterms® 2020 Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy

O szkoleniu

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

- poznają zmiany w najnowszej wersji Incoterms® 2020 i zasady zmian bazy dostawy w umowach handlowych,

- uporządkują wiedzę na temat zwyczajów Incoterms i zasad ich wykorzystania w bieżącej pracy,

- zdobędą wiedzę na temat skutecznego posługiwania się zwyczajami Incoterms,

-zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia działalności handlowej z wykorzystaniem reguł Incoterms,

- zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami handlowymi i transportowymi, zgodnie z regułami Incoterms,

- nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z wykorzystaniem Incoterms,

- zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania transakcji handlowych w zakresie bazy dostawy,

- nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o zwyczajach w zakresie bazy dostawy, uzansach i ich aktualizacjach,

- zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynków zagranicznych i rynku krajowego,

- zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji postanowień reguł Incoterms.
Kto powinien wziąć udział?

Kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, transportu i spedycji oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów.

Program szkolenia

 1. PUŁAPKI WYNIKAJĄCE Z POWOŁYWANIA SIĘ NA BAZĘ DOSTAWY W UMOWIE.
  • Konsekwencje braku powołania na wykładnię bazy dostawy.
  • Problemy związane z brakiem roku edycji w wykładni.
  • Błędne powołanie na „Incoterm” i interpretacja braku „s” np. przy akredytywie.
  • Pułapki wynikające z przyjęcia do interpretacji Combiterms czy RAFTD.
  • Niebezpieczeństwa nieplanowanego przejęcia obowiązków transportowych.
  • Niebezpieczeństwa nieplanowanego przejęcia obowiązków celnych w zależności od wykładni.
 2. PUŁAPKI NA ETAPIE NEGOCJOWANIA TERMINÓW INCOTERMS W UMOWIE.
  • Terminy, których powinien unikać sprzedający, gdy nie chce mieć gestii transportowej.
  • Terminy, których powinien unikać sprzedający, gdy chce mieć gestię transportową lub musi ją mieć.
  • Terminy, których powinien unikać kupujący, gdy nie chce mieć gestii transportowej.
  • Terminy, których powinien unikać kupujący, gdy chce mieć gestię transportową lub musi ją mieć.
  • Problemy związane z interpretacją miejsca dostawy oraz miejsca przejścia prawa własności.
  • Moment i miejsce dostawy z punktu widzenia księgowego i podatkowego.
  • Problemy związane z terminem zapłaty liczonym od momentu dostawy.
  • Baza dostawy a nowe uregulowania o terminach zapłaty od 1.01.2020 r.
 3. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIEM Z INCOTERMS® 2010 NA INCOTERMS® 2020 W UMOWIE.
  • Problemy wynikające z prostej zmiany roku edycji wersji Incoterms.
  • Niebezpieczeństwa związane z brakiem dostosowań obowiązków stron w tak samo brzmiących terminach.
  • Problemy związane ze zmiana umów ramowych.
  • Niebezpieczeństwa wynikające ze zmiany ogólnych warunków umów (OWZ / OWS / OWU).
  • Dostosowania umów ze spedytorami i przewoźnikami.
  • Konieczność dostosowania umów z ubezpieczycielami.
 4. PUŁAPKI I NIEBEZPIECZEŃSTWA TKWIĄCE W POSTANOWIENIACH NOWYCH INCOTERMS® 2020 Z PUNKTU WIDZENIA SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO.
  • Analiza terminów grupy E (EXW, warianty z załadunkiem i odprawą w eksporcie w wyniku postanowień umownych).
  • Analiza terminów grupy F (FCA – 2 warianty, plus nowa wersja z B/L, FAS, FOB – w tym warianty ze sztauerką).
  • Analiza terminów grupy C (CPT, CIP, CFR, CIF, warianty z ubezpieczeniem „C” i „A”).
  • Analiza terminów grupy D (DPU, DAP, DDP, warianty z wyładunkiem i bez).
  • Dodatkowa analiza wykorzystania terminów uniwersalnych w różnych sytuacjach, w tym uniwersalnych, wykorzystywanych w transporcie morskim.
  • Dodatkowa analiza wykorzystania terminów typowo morskich.
 5. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z DUALIZMEM W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA W NOWYCH INCOTERMS® 2020.
  • Problem zmiany umów ubezpieczenia generalnego.
  • Niebezpieczeństwa wynikające z posługiwania się dotychczasowymi polisami generalnymi.
  • Dualizm w zakresie polis jednorazowych.
  • Pułapki wynikające z ubezpieczeń OCP / OCS w kontekście ryzyk transportowych.
  • Pułapki w zakresie ubezpieczeń cargo według klauzul instytutowych A, B, C.
  • Posługiwanie się polisą jednokrotną, polisą generalną i certyfikatem ubezpieczeniowym.
 6. OGRANICZANIE RYZYK WYNIKAJĄCYCH Z UREGULOWAŃ DOTYCZĄCYCH DOKUMENTÓW W NOWYCH INCOTERMS® 2020.
  • Niebezpieczeństwa wynikające z ogólnej interpretacji obowiązków w zakresie dokumentów.
  • Problem dokumentów celnych – importowych, wydawanych w kraju eksportu.
  • Nowe postanowienia dotyczące konosamentu on board.
  • Kwestia kosztów i ryzyk związanych z wydaniem dokumentów.
 7. ELIMINOWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ODPRAWAMI CELNYMI I WYŁADUNKIEM W NOWYCH INCOTERMS® 2020.
  • Problemy wynikające z innych baz w umowie a innych kodów celnych.
  • Problemy praktyczne, związane z postanowieniami odnośnie odpraw celnych w EXW i DDP.
  • Niebezpieczeństwa wynikające ze zmiany uregulowań w zakresie obowiązków celnych w bazach dostawy w umowach w stosunku do oryginalnych zapisów interpretacji.
  • Obowiązki w zakresie procedur celnych i dokumentów celnych w Incoterms® 2020.
 8. ANALIZA PROBLEMÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW
 • Analiza przypadków (case study):
 • praktyczna analiza pułapek związanych z bazą dostawy
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00
Szkolenie online: 10:00- 16:00

Prelegenci

Cytat

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Gdzie i kiedy

Online 2 grudnia 2020

Gdzie i kiedy

Online 4 listopada 2020

Gdzie i kiedy

Katowice 13 października 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 12 października 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 6 października 2020

Gdzie i kiedy

Gdańsk 5 października 2020
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 2 października 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 1 października 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
790 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
890 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 3
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
590 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 4
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji
690 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!