Szkolenie

Indywidualny system zarządzania stresem

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie pod tytułem: „Indywidualny system zarządzania stresem”.

Warsztat ma na celu przygotowanie uczestników do świadomego i skutecznego zarządzania stresem tak w pracy zawodowej jak i w sferze prywatnej.

Osiągnięte to zostanie poprzez zbudowanie świadomości uczestników w odniesieniu do pojęcia stresu i wszystkich istotnych elementów z nim powiązanych. W dalszej części warsztatu uczestnicy poznają najważniejsze założenia skutecznego zarządzania stresem w praktyce. Zarządzanie to zostanie im przedstawione w dwóch podstawowych wymiarach:

· systemowym - pozwalającym na sformułowanie kompletnej i praktycznej odpowiedzi na wyzwania związane z zarządzaniem stresem we różnych sferach swojego życia, oraz

· doraźnym - umożliwiającym natychmiastowe obniżanie (bądź podwyższanie!) stresu.Każdy z uczestników będzie miał okazję do stworzenia Indywidualnego Systemu Kontroli Stresu.Najważniejsze zalety warsztatu:Praktyczność - wszystkie elementy warsztatu służą do wyciągnięcia praktycznych wniosków oraz stworzenia przydatnych narzędzi. Każdy uczestnik wychodzi ze stworzoną dla siebie listą działań poszkoleniowych.

Kompletność - warsztat zawiera wszystkie zagadnienia potrzebne do skutecznego zarządzania stresem - tak długofalowo, jak i doraźnie

Prostota - wszystkie elementy warsztatu zostały tak zaprojektowane, aby można było z nich skorzystać szybko i w prosty sposób. Psychologiczne zagadnienia związane ze stresem przedstawiane są przy użyciu zrozumiałego i przejrzystego języka.

Pragmatyka - w programie znajdują się wyłącznie takie elementy, które są faktycznie stosowane (w tym również przez trenera), i które dowiodły swojej przydatności.

Nowoczesna metodyka - wszystkie elementy warsztatu prowadzone są w sposób interaktywny, z dużą ilością praktycznych ćwiczeń i symulacji. Wykorzystywane są różnorodne formy przekazu oraz metody wspomagające koncentrację i zaangażowanie uczestników.
Kto powinien wziąć udział?
Dla każdego.

Program szkolenia

Rozpoczęcie:

· Przywitanie i poznanie się.

· Identyfikacja oczekiwań uczestników i określenie zakresu szkolenia.

· Doprecyzowanie harmonogramu szkolenia oraz kwestii organizacyjnych.

Zrozumieć stres – wstęp

· Jednoznaczne zrozumienie pojęcia stresu - czym jest stres? Stara i nowa koncepcja stresu - najważniejsze wnioski wynikające z różnic.

· Jaka jest rola stresu w naszym życiu, tak prywatnym jak i zawodowym? Czy stres może być pożyteczny?

· Analiza czynników wywołujących stres. Jaki jest wpływ stresu na zdrowie? Stres (stresory) a statystyka zapadalności na poważne choroby.

· Najważniejsze cechy/umiejętności redukujące stres (perspektywa psychoimmunologiczna). Analiza cech/umiejętności pod kątem ich rozwoju i praktycznego wykorzystania.

· Analiza istotności i priorytetyzacja poszczególnych stresorów.

Stres traumatyczny

· Rozróżnienie pomiędzy stresem typowym a stresem traumatycznym. Przyczyny, skutki i cechy stresu traumatycznego. Syndrom PTSD – jego przyczyny oraz skutki. Przebieg kryzysu interwencja kryzysowa.

Podstawowe umiejętności pozwalające na kontrolę stresu – komunikatywność:

Komunikatywność

· Komunikatywność a komunikacja – wzajemne powiązanie. Pełne i zrozumiałe wyrażanie siebie - swoich emocji, przekonań i poglądów.

· Dlaczego skuteczna komunikacja jest szczególnie istotna dla redukcji stresu? Stresogenność nieefektywnej komunikacji.· Przeszkody w skutecznej komunikacji - jak sobie z nimi radzić? Typowe pułapki komunikacyjne: ocenianie, uogólnianie, interpretacja, aprioryczność, oczywistość, pouczanie i protekcjonalność, spoufalanie się.

· Najważniejsze elementy decydujące o jakości komunikacji:

o asertywność,

o komunikacja werbalna i niewerbalna. Język ciała - podstawa szczerego przekazu,

o aktywne słuchanie,

o skuteczna informacja zwrotna,Asertywność

· Asertywność jako klucz do kontroli stresu.

· Czym jest asertywność? Niejednoznaczność tego pojęcia i fatalne konsekwencje złego jej rozumienia. Przegląd definicji i dyskusja. 3 typy zachowań.

· Jak rozwijać własną asertywność? Proste i sprawdzone sposoby.Aktywne słuchanie

· Czym jest aktywne słuchanie? Jaka jest jego rola w kontroli stresu?

· Identyfikacja i omówienie najważniejszych przeszkód utrudniających aktywne słuchanie. Jak wspierać aktywne słuchanie? Umiejętność koncentracji jako podstawa aktywnego słuchania - jak ją skutecznie doskonalić?Dobra informacja zwrotna

· Informacja zwrotna a stres - jak silnie połączone są te dwa zjawiska?

· Co to jest: dobra informacja zwrotna? Czy łatwo jej udzielić? Co w tym przeszkadza? Jak reagują ludzie na pochwałę i krytykę? Dlaczego?

· Komunikat JA i jego cechy - sformułowanie praktycznych wniosków.

· Proste i skuteczne narzędzia do udzielania informacji zwrotnej:

o indywidualna informacja zwrotna: UF i UFO.

o zespołowa informacja zwrotna: reguła 5P±Podstawowe umiejętności pozwalające na kontrolę stresu - Zarządzanie konfliktem:Rozwiązywanie konfliktów

· Konflikt jako sytuacja silnie stresogenna. Chcesz kontrolować stres - kontroluj konflikt i zarządzaj nim!

· Konflikt - definicja i omówienie przykładowych przyczyn. Kiedy, gdzie i z jakimi konfliktów masz najczęściej do czynienia w wwojej pracy?

· Jak zrozumieć istotę konfliktu i wybrać najlepszy sposób na jego rozwiązanie - model Thomasa Kilmanna (omówienie i dyskusja nt. różnych strategii negocjacyjnych). Czy konflikt rzeczywiście istnieje – rzeczywiste potrzeby vs. stanowiska?

· Co zrobić aby zwiększyć szanse rozwiązania sporu? Skuteczne przekonywanie - reguły Dale'a Carnegie. Dyskusja nt. zasad i ich praktycznego zastosowania.

· Umiejętność zmiany perspektywy jako kluczowa umiejętność uzyskiwania porozumienia.

Podstawowe umiejętności pozwalające na kontrolę stresu - Zarządzanie sobą w czasie:

Skutecznie zarządzać sobą w czasie

· Wpływ braku zarządzania sobą w czasie na wzrost poziomu stresu chronicznego (długoterminowego).

· Czym jest zarządzanie sobą w czasie? Jakie są tego korzyści z perspektywy zarządzania stresem?

· Pożeracze czasu - czym są i jak z nimi walczyć?

· Najważniejsze narzędzia pomagające zarządzać sobą w czasie:

o reguła Vilfredo Pareto - jakie najważniejsze wnioski z niej wynikają? Jak skutecznie identyfikować zadania priorytetowe i jak właściwie racjonalizować własny budżet czasu.

o macierz Eisenhowera, analiza ABC, analiza uproszczona,

o Eisenhower vs. Covey.Kontrola i redukcja stresu - perspektywa kompleksowa:

Ty i Twoje otoczenie

· Sfera zawodowa - Jakie są naczęstsze czynniki wpływające na poziom stresu w pracy? Jakie działania możesz podjąć, aby w bezpośredni sposób zmniejszyć poziom stresu?

· Sfera prywatna - Jakie czynniki wpływają na poziom stresu w życiu prywatnym? W jaki sposób można wpływać na poziom tego rodzaju stresu?

Indywidualny System Kontroli Stresu - kompletna odpowiedź na potrzebę kontroli stresu

· "Toksyczne" metody radzenia sobie ze stresem. Zagrożenia wynikające z chęci szybkiej, doraźnej redukcji stresu.

· Jak opracować skuteczną odpowiedź na wyzwania związane ze stresem? Jakie warunki musi spełniać taka odpowiedź? Jakie cechy musi posiadać, aby być naprawdę skuteczną?

· W jaki sposób opracować indywidualny system kontroli stresu? Trzy najważniejsze obszary, o ktore warto zadbać: psychika, ciało, otoczenie. Poznanie najważniejszych technik, metod i narzędzi do wykorzystania w każdym z obszarów.

· Dwa wymiary redukcji stresu: prewencja i likwidacja.

· Tworzenie Indywidualnych Systemów Kontroli Stresu przez każdego z uczestników warsztatu w oparciu o poznane techniki i metody.

Podsumowanie

· Podsumowanie najważniejszych wniosków wynikających z warsztatu. Opracowanie indywidualnych planów działań poszkoleniowych

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 września 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 - 12 kwietnia 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 21 - 22 lutego 2011
hotel

Kraków

Sandomierska 6

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 grudnia 2010
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 maja 2010
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+23 % vat
1300 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!