Informacje o osobach pełniących funkcje publiczne – dostęp, ochrona, dobra osobiste, wizerunek

O szkoleniu

Istotnym obszarem dostępu do informacji publicznej jest udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. To istotne i newralgiczne zagadnienie, ponieważ przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie definiują tego pojęcia, a próby ustalenia, kim są takie osoby wymagają znajomości orzecznictwa i literatury. Dodatkowym aspektem jest stosowanie RODO w odniesieniu do danych osobowych takich osób. W praktyce można zaobserwować, że przy realizacji dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia z wieloma kategoriami informacji, które zestawia się z informacją publiczną i prowadzi ustalenia co do zakresu i podstaw udostępniania informacji. Opracowane szkolenie szczególnie polecamy nowym radnym, wójtom, burmistrzom i prezydentom. Podczas zajęć kompleksowo i krok po kroku przeanalizujemy zagadnienia prawne i praktyczne z zakresu udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Uczestnicy naszego szkolenia poznają:
• zasady definiowania tego, kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną,
• orzecznictwo dotyczącego osób pełniących funkcje publiczne oraz udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w ramach UDIP,
• zasady ochrony danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne,
• zasady ochrony i rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne,
• zasady odpowiedzialności za naruszenia sfery informacyjnej osób pełniących funkcje publiczne.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Zapoznanie z przepisami dotyczącymi osób pełniących funkcje publiczne.
• Omówienie zasad wyodrębniania osób pełniących funkcje publiczne spośród innych pracowników sektora publicznego.
• Omówienie zasad udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w ramach dostępu do informacji publicznej.
• Wskazanie jak stosuje się zasady ochrony danych osobowych w przypadku osób pełniących funkcje publiczne.
• Przedstawienie zasad ochrony i rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne.
• Przeanalizowanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości.
• Przedstawienie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć między innymi takie jak:
- Kto w gminie pełni funkcję publiczną?
- Czy można nagrywać urzędników?
- Czy informacje o wynagrodzeniu są informacja publiczną?
- Czy do danych powszechnie dostępnych dalej stosuje się RODO?

Kto powinien wziąć udział?

• Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starości, marszałkowie, przewodniczący rad i radni.
• Osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.
• Osoby zaangażowane w otwieranie danych.
• Pełnomocnicy ds. otwartości danych.
• Osoby odpowiedzialne za prowadzenie BIP, za anonimizację danych i organizację wnioskowych trybów zapewniania dostępu do informacji.
• Inspektorzy ochrony danych osobowych.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
2. Osoba pełniąca funkcję publiczną – jak ją wskazać?
3. Funkcjonariusz publiczny.
4. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej - co można udostępniać a czego nie można?
5. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne a przepisy RODO.
6. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące osób pełniących funkcje publiczne na gruncie udip.
7. Rozpowszechnianie wizerunku osoby pełniącej funkcję publiczną.
8. Odpowiedzialność na gruncie RODO, oraz za naruszenie dóbr osobistych osoby pełniącej funkcję publiczną.

Czas trwania

09:00 - 13:00

Prelegenci

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych, wykładowczyni uczelni wyższych. Ma za sobą ponad 600 autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena promocyjna/ Cena standard
Do 22.05.2024 r. cena 409 PLN netto/os. Po tym terminie 449 PLN netto/os.
449
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
  • Ulica i nr: Jelinka 6
  • Kod pocztowy: 01-646
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska Jelinka 6

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!