Szkolenie: Inspektor Danych Osobowych Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych – RODO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/inspektor-danych-osobowychkurs-podstawowy-z-ochrony-danych-osobowych-rodo-69606

Informacje o szkoleniu

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

3-DNIOWY „KURS PODSTAWOWY Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH”

Intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych, podanej przez eksperta – praktyka, w przystępny sposób

NAJBLIŻSZE TERMINY:
25-27 MARCA 2019/ RASZYN - FALENTY K. WARSZAWY
15-17 KWIETNIA 2019/ BUKOWINA TATRZAŃSKA
13-15 MAJA 2019/ ZAKOPANE
10-12 CZERWCA 2019/ BIAŁKA TATRZAŃSKA

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających pełnić funkcję inspektora ochrony danych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, które chcą w stosunkowo szybkim czasie znacząco podnieść poziom wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych i uzyskać:

przekrojową znajomość wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) oraz nowej Ustawy o ochronie danych osobowych,
wiedzę, jak dostosować organizację do wymogów prawa ochrony danych osobowych, w tym jak opracować wymaganą prawem dokumentację,
praktyczne porady, jak rozwiązać często występujące w organizacjach oraz nietypowe problemy związane z ochroną danych osobowych (na bazie doświadczeń prowadzącego - audytora z wieloletnim stażem),
wskazówki, które procesy w organizacji szczególnie warto „wziąć pod lupę”, naruszenia przepisów, które często umykają uwadze, „punkty zapalne”, wnioski z kontroli organu nadzorczego,
informacje o aktualnych stanowiskach organu nadzorczego i orzecznictwie.

Program szkolenia:

1. RODO krok po kroku:
 analiza najważniejszych definicji (dane osobowe, czynność przetwarzania, przetwarzanie danych, administrator danych, współadministrator, Inspektor Ochrony Danych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne):
 nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
 czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom RODO?
 co zrobić z informacjami o osobach zmarłych ?
 czy dane służbowe podlegają ochronie?
 koncepcja wspólnego administratora danych – problemy praktyczne
 podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania RODO.
2. Skąd wynika uprawnienie / obowiązek ochrony danych osobowych?
Krajowe i unijne regulacje prawne, przepisy szczególne a RODO, „nowa” ustawa o ochronie danych osobowych.
3. Wiedza fundamentalna - przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych:
 zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, interes publiczny, uzasadniony interes – którą przesłankę zastosować i dlaczego?
 ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych funkcjonujących w organizacji
 kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
 przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, klientów - często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej.
4. Zasady legalnego przetwarzania danych:
Minimalizacja danych, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność, przejrzystość i legalność przetwarzanych danych – na czym polegają w praktyce?
5. Obowiązek informacyjny – czy nas również dotyczy? Ćwiczenia praktyczne:
• opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej
• opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Uprawnienia osób, których dane przetwarzane są w organizacji
O czym należy pamiętać i dlaczego prowadzić ewidencję udostępnień danych osobowych?
7. Czym różni się powierzenie przetwarzania danych osobowych od udostępnienia danych?
Praktyczne case study – kiedy powierzyć a kiedy udostępnić dane osobowe i na jakich zasadach.
8. Co i jak rejestrujemy w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych i rejestrze kategorii czynności przetwarzania danych?
 jak prawidłowo zidentyfikować czynności przetwarzania danych?
 obowiązek rejestracji czynności przetwarzania danych – aspekty teoretyczne i praktyczne.
9. Inspektor ochrony danych / specjalista ds. ochrony danych osobowych
 kto jest kim w jednostce organizacyjnej i za co odpowiada?
 konieczność wyznaczenia IOD, jeśli nie IOD to kto?
 pozycja prawna IOD.
10. Zadania i obowiązki inspektora ochrony danych / specjalisty ds. ochrony danych osobowych w praktyce
 „stary” administrator bezpieczeństwa informacji a unijny inspektor ochrony danych - podobieństwa i różnice
 codzienne problemy w wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
 praktyczne wskazówki ułatwiające profesjonalne i bezpieczne wykonywanie zadań IOD.
11. Jak zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym?
Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w aspekcie trzech modułów bezpieczeństwa: fizycznego, osobowego i teleinformatycznego.
12. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przyjeżdża na kontrolę
Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. System ochrony danych osobowych zgodny z RODO
Jak zaprojektować system ochrony danych osobowych, aby był zgodny z wymogami Rozporządzenia unijnego? Na co położyć nacisk?
14. Jak opracować prawidłową dokumentację systemu ochrony danych osobowych?
Praktyczne wskazówki, jak opracować prawidłową Politykę ochrony danych - w tym:
 (nie)łatwa procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.
15. Ochrona danych osobowych po rozpoczęciu stosowania RODO
 jakie główne zmiany wprowadziło RODO
 najważniejsze różnice między RODO a „starą” ustawą o ochronie danych osobowych.
16. Dyskusja, wręczenie certyfikatów.

Informacje o prelegentach:

Jarosław Wyrwa

- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1996r.). Pracownik kilku kancelarii prawnych, samodzielny prawnik, praktyk w obsłudze podmiotów gospodarczych, od 2006 roku doradca prawny prowadzący własną Kancelarię Doradztwa Prawnego, współpracownik Kancelarii Porada - Małgorzata Karolczyk-Pundyk w Gliwicach. Prowadził cykliczne szkolenia w zakresie prawa pracy, uczestniczył w rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stworzeniu organizacji Zarządzających strefami w RP, opracowywał branżowy program oszczędności budżetowych w ramach działania Agencji Rezerw Materiałowych i SPO, zajmował się opracowaniem i wdrażaniem systemu monitorowania i nadzorowania windykacji należności w oparciu o systemy ISO 9002 i systemy audytów wewnętrznych.

Magdalena Korga - praktyk, prawnik, inspektor ochrony danych w paru podmiotach (wcześniej wieloletni administrator bezpieczeństwa informacji), doświadczony trener, zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie tematyki ochrony danych osobowych.

Audytor z dwunastoletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, zarówno w dużych spółkach tworzących grupy kapitałowe, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach prywatnych oraz jednostkach państwowych i samorządowych. Od kilku lat kieruje pracą zespołu ekspertów, realizując projekty związane z dostosowaniem organizacji do wymogów prawa ochrony danych osobowych.

Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zagadnienia danych osobowych w aspekcie praktycznym.

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Dwukrotnie, na wniosek Kapituły Konkursu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych otrzymała tytuł Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych w kategorii "Ochrona Danych Osobowych".

Jest trenerem szkoleń i warsztatów specjalistycznych dotyczących problematyki danych osobowych - przeszkoliła ponad 5000 osób. Prowadziła szkolenia między innymi dla Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Selgros sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Śląskiego Kuratora Oświaty, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie, Veolia Water Technologies sp. z o.o., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Tauron Wytwarzanie S.A., Grupy FAKRO, ESAB Polska sp. z o.o., Grupy Allegro Sp. z o.o., Instytutu Pamięci Narodowej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie i Gdańsku.

Wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych dzieli się nie tylko prowadząc szkolenia i własną firmę, lecz także jako wykładowca: na Uniwersytecie Śląskim (na kierunku "Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji"), w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie (na kierunku „Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie”) oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (na dwóch kierunkach „Ochrona danych osobowych w Kościele” oraz „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”).

Wydane publikacje:

1) M. Korga: Dane biometryczne i ich wykorzystywanie na gruncie stosunku pracy, [w:] Monitor Prawa Pracy nr 12/2011,

2) M. Korga: Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w świetle orzeczenia NSA z dnia 1 grudnia 2009r., [w:] Studia Prawnicze nr 2011/1/187,

3) M. Korga, Skąd wynikają trudności administratorów danych osobowych związane ze stosowaniem zasady adekwatności? Uwagi praktyczne, Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały IX Kongresu, (red.: M. Gajos), Katowice 2013,

4) M. Korga: Co nowego w ochronie danych osobowych i wokół administratora bezpieczeństwa informacji, [w:] Twierdza nr 1 (80)/2015.

5) M. Korga, K. Matelowska-Tatoj, J. Żabówka, Przygotowanie organizacji do stosowania rodo. Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie, pod redakcją M. Korga, wyd. Presscom, Wrocław 2017.Irmina Urban - z wykształcenia – mgr matematyki – w specjalności: metody numeryczne i programowanie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Od 2001 r. zajmuje się zawodowo tematyką ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji (wcześniej - projektant, programista systemów informatycznych).

Ukończyła Studia Podyplomowe:

„Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwem informacji” w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego – ukończone w czerwcu 2006 r.
„Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa Informacji” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – ukończone w czerwcu 2016 r.
Wieloletni zastępca administratora bezpieczeństwa informacji u „bardzo dużego” administratora danych – w spółce handlowej o ogólnokrajowym zasięgu. Wieloletni audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma PN-ISO/IEC 27001), zastępca pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, zarówno z zakresu ochrony danych osobowych, jak i bezpieczeństwa informacji. Autorka materiałów szkoleniowych w tej tematyce, kierowanych do różnych odbiorców - słuchaczy szkoleń.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo. Absolwentka studiów doktorskich z otwartym przewodem doktorskim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo.

Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych.

Od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu prawa, szczególnie dotyczące zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego (umowy handlowe, gwarancja, rękojmia, odszkodowania itp.), postępowania administracyjnego oraz kodeksu spółek handlowych.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa. Artykuły publikowała między innymi w miesięczniku „Rejent”, „Budowlani” „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski”, „Zmiany” i inne. W latach 2014-2015 prezenter programu „Telewizyjna poradnia prawna”.

Jako prawnik pomaga klientom pozytywnie załatwić ich sprawy prywatne i zawodowe. Świadczone przez nią usługi są rzetelne i terminowe. Bardzo dużą uwagę przykłada do jakości i dobrego kontaktu z klientami. Przy niej klienci czują się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ sprawy ich prowadzone są z należytą dbałością i starannością.

Podczas szkoleń w przystępny sposób tłumaczy skomplikowane zagadnienia prawne. Posługuje się językiem potocznym przy zachowaniu standardów wynikających z literalnego brzmienia przepisów prawa. Wszystkie zajęcia prowadzi w oparciu o prawdziwe przykłady i doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej. Klienci cenią ją za otwartość i kompetentne odpowiedzi na wszystkie pytania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 pok. 1 os. + wyżywienie
  • 1800 pok. 2 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.
Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl.

Wydarzenie: Inspektor Danych Osobowych Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych – RODO