Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/inspektor-ochorny-danych-osobowych-71848-id8

Informacje o szkoleniu

 • INSPEKTOR OCHORNY DANYCH OSOBOWYCH


  ID szkolenia: 71848
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IP ALTER
  Al.Warszawska 102
  20-824 Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1-4 dzień

  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program szkolenia został opracowany tak aby uczestnik zyskał kompetencje i zrozumienie tematyki ochrony danych osobowych pozwalające mu na samodzielne pełnienie funkcji IOD.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierujemy do osób, które w najbliższym czasie mają zamiar pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz do osób posiadających już pewne doświadczenie zdobyte w tym obszarze, które są zainteresowane pogłębieniem zdobytej już wiedzy i wzbogacenie jej o elementy związane z bezpieczeństwem informacji. Tematyka szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia istotne z perspektywy pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Program szkolenia bazuje na praktycznych doświadczeniach zdobytych podczas pełnienia funkcji IOD w sektorze publicznym i prywatnym oraz w zakresie dostosowywania organizacji do przepisów RODO.

Szkolenie jest skierowane również do osób, które pełnią w organizacji inne funkcje ale muszą posiadać praktyczną wiedzę dot. dostosowania własnej organizacji do przepisów RODO.

Wybierz to szkolenie jeśli:

Będziesz pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych;
Pracodawca wskazał Cię jako osobę odpowiedzianą za ochronę danych osobowych;
Chcesz dostosować własną organizację do obowiązujących przepisów ale nie wiesz jak się do tego zabrać;

Program szkolenia:

Moduł 1

1. Kilka przepisów i terminów czyli niezbędna teoria i podstawy:

Charakterystyka i omówienie aktualnego stanu prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych;
Rola Administratora danych osobowych;
Rola Inspektora ochrony danych.
2. Podstawy i zasady przetwarzania danych osobowych:

Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych;
Jak w prawidłowy sposób spełnić obowiązek informacyjny?
Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
Zasady prawidłowej komunikacji z osobami których dane dotyczą;
Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych;
Powierzenie przetwarzania danych osobowych;
Współadministrowanie danymi osobowymi.
3. Inspektor Ochrony Danych:

Kwalifikacje, powołanie, zgłoszenie;
Status i niezależność;
Obowiązki;
Odpowiedzialność za wykonanie działań;
Pełnienie funkcji punktu kontaktowego (PUODO i dla os. Fizycznych).
Moduł 2

4. Naruszenia ochrony danych osobowych:

Co możemy uznać za naruszenie ochrony danych?
Prawidłowy sposób dokumentowania naruszeń;
Rejestrowanie naruszeń;
Prawidłowa reakcja na naruszenia ochrony danych;
Informowanie osób fizycznych o naruszeniu dotyczącym ich danych;
Zgłaszanie naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
5. Kontrola Urzędu Ochrony Danych:

Przesłanki przeprowadzenia kontroli;
Rodzaje i metodyka prowadzenia kontroli;
Działania pokontrolne.
6. Omówienie wybranych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Moduł 3

7. Bezpieczeństwo informacji w organizacji:

Jakie dane przetwarzamy w swoich organizacjach?
Jak mamy je zabezpieczone?
ISO/IEC 27001 - Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania;
Przykładowe inne standardy.
8. Dokumentacja ochrony danych osobowych w organizacji:

Polityki i procedury jako sposób na dokumentowanie działań;
Polityka ochrony danych osobowych, a Polityka bezpieczeństwa informacji;
Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowy i Rejestr Kategorii przetwarzania;
Omówienie istotnych polityk, zasad i procedur.
Moduł 4

9. Audyt ochrony danych osobowych:

Identyfikacja czynności przetwarzania danych osobowych;
Metodyka prowadzenia audytu i gromadzenia informacji w organizacji;
Weryfikacja zabezpieczeń fizycznych i technicznych w organizacji;
Raport z audytu i przedstawienie jego wyników administratorowi danych osobowych
Wdrażanie zaleceń i rekomendacji poaudytowych.
10. Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych i DPIA (Data Privacy Impact Asessment):

Zinwentaryzowanie aktywów posiadających jakąkolwiek wartość dla organizacji i przypisanie odpowiedzialności konkretnym obszarom;
Określenie znaczenia aktywów dla organizacji od najważniejszego do takiego, które ma znikomy wpływ na jej funkcjonowanie;
Wskazanie zagrożeń, jakie mogą wpływać na poufności, integralność i dostępność każdego aktywu;
Wskazanie podatności, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia;
Oszacowanie aktualnego poziomu zabezpieczeń;
Wskazanie, (jeżeli jest to znane) sytuacji, w jakiej znajdziemy się po wystąpieniu skutku danego zagrożenia.
11. Egzamin (nie jest obowiązkowy ale warto sprawdzić poziom swojej wiedzy po szkoleniu)

Egzamin w formie testu.

Informacje o prelegentach:

B. S - Bartosz Starzomczyk - Audytor systemów informatycznych, audytor ISO/IEC 27001, doświadczony specjalista ds. ochrony danych osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, przez wiele lat pełnił funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, a obecnie IOD. Doświadczony trener w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych prowadzą szkolenia dla wielu firm i urzędów.
L. B - Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 – rejestracja w IRCA, Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 – rejestracja w IRCA, Audytor systemu QS 9000; SPC; Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO / IEC 27001; Administrator bezpieczeństwa informacji, SCRUM Certyfikat PSF. Praktyk w obszarze audytowania i wdrażania skutecznych rozwiązań w obszarze systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym danych osobowych. Posiada Certyfikat kompetencji Inspektora ochrony danych osobowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1650 VAT ZW

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: INSPEKTOR OCHORNY DANYCH OSOBOWYCH