Inspektor RODO

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kto powinien wziąć udział?
 • Kandydatów na inspektorów RODO
 • Osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych.

Program szkolenia

Blok 1

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
  • Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
  • System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
  • Przetwarzanie danych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  • Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
 3. Funkcje i stanowiska:
  • Administrator danych osobowych (ADO)
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
  • Osoba upoważniona do przetwarzania danych
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • legalności
  • celowości
  • adekwatności
  • merytorycznej poprawności
  • ograniczenia czasowego
  • poufności i integralności danych
  • rozliczalności
  • przejrzystości
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
  • obowiązek informacyjny

Blok 2

 1. Prawa i obowiązki
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 2. Analiza ryzyka zgodna z RODO
  • wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  • ocena wyników szacowania.
  • warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
 3. Przekazywanie danych poza EOG
  • przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych
  • podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
  • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
 4. Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń.
  • polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 28-29 wrzesień 2022
Online 26-27 październik 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
01-756 Warszawa
Przasnyska 6b
woj. mazowieckie
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Projekty wdrożeniowe: * System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, * System zarządzania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
01-756 Warszawa Przasnyska 6b
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!