Szkolenie

INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

O szkoleniu

Omówienie i wyjaśnienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych. Przedstawienie najnowszych zagadnień w tematyce instrumentów finansowych w zakresie ich ewidencji, wyceny i skutków wyceny. Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym. Uzyskanie praktycznych wskazówek na temat wyceny instrumentów finansowych w księgach firm.
Więcej informacji:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/74/instrumenty-finansowe-a-ustawa-o-rachunkowosci

Korzyści dla uczestników szkolenia:
* poszerzenie wiedzy z zakresu regulacji prawnych w zakresie instrumentów finansowych, różnorodnych instrumentów pochodnych oraz prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym,
* nabycie praktycznych umiejętności ewidencji i wyceny instrumentów finansowych
w świetle obowiązującej Ustawy o Rachunkowości.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:

* służby księgowo-podatkowe firm inwestujących w instrumenty finansowe,
* osoby zajmujące się inwestowaniem w firmach w instrumenty pochodne, dyrektorzy finansowi, specjaliści ds. księgowości, specjaliści ds. finansów, pracownicy działów księgowych i finansowych,
* wszystkie osoby zainteresowane tematyką Ewidencji i wyceny instrumentów finansowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:

* uczestnictwo w szkoleniu
* autorskie materiały szkoleniowe
* analizę studium przypadków
* serwis kawowy
* lunch.

Program szkolenia

1. Terminy związane z instrumentami finansowymi:aktywa finansowe, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe, wartość godziwa i inne.

2. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w momencie nabycia lub powstania.

3. Klasyfikacja instrumentów finansowych według ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów.

4. Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy.

5. Ewidencja księgowa:
- nabycia oraz sprzedaży aktywów finansowych,
- skutków wyceny aktywów finansowych,
- zobowiązań finansowych.

6. Przekwalifikowanie aktywów finansowych.

7. Instrumenty zabezpieczające:
- wartość godziwą,
- przyszłe przepływy pieniężne.

8. Instrumenty finansowe a różnice kursowe.

9. Prezentacja instrumentów finansowych w:
- bilansie,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku przepływów pieniężnych.

10. Opodatkowanie instrumentów finansowych.

Czas trwania

9.00-15.45

Prelegenci

Cytat
eksperci FRR

Gdzie i kiedy

Katowice 22 kwietnia 2015
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
549 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/74/instrumenty-finansowe-a-ustawa-o-rachunkowosci

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!