Szkolenie

INSTRUMENTY FINANSOWE I POLITYKA ZABEZPIECZEŃ

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia z zakresu instrumentów finansowych oraz rachunkowości zabezpieczeń w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w kwestiach podziału, wyceny oraz ewidencji księgowej instrumentów finansowych. Przedstawione podczas szkolenia przykłady praktyczne będą pomocne w rozwiązaniu problemów w ujęciu instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym.
CERTYFIKAT

każdy z uczestników otrzyma certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniuUSŁUGI DODATKOWE

W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch.
Kto powinien wziąć udział?
ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do:- pracowników działów rachunkowości

- głównych księgowych

- pracowników działu zarządzania ryzykiem finansowym

- wszystkich osób zainteresowanych tematyką

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja i rodzaje instrumentów finansowych:

- aktywa pieniężne

- instrumenty kapitałowe,

- prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych


2. Charakterystyka instrumentów finansowych:

- akcje

- bony skarbowe

- obligacje

- certyfikaty depozytowe

- papiery komercyjne
- instrumenty finansowe złożone.

3. Instrumenty pochodne

- forward

- futures

- opcje.

- swapy.

4. Podział instrumentów finansowych na podstawie Rozporządzenia MF

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu.

- pożyczki udzielone i należności własne.

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności.

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

- zobowiązania finansowe.

5. Wycena instrumentów finansowych

- wycena początkowa aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

- wycena na dzień bilansowy w wartości godziwej a w skorygowanej cenie nabycia

- utrata wartości aktywów finansowych.

6. Ujęcie księgowe operacji związanych z instrumentami finansowymi

7. Opodatkowanie instrumentów pochodnych

8. Rachunkowości zabezpieczeń

- zabezpieczenie wartości godziwej aktywów.

- zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych.

9. Instrumenty finansowe a sprawozdania finansowe.

10. Instrumenty finansowe w prawodawstwie polskim a w aspektach międzynarodowych

Prelegenci

Cytat
Stanowimy zespół doskonale wyspecjalizowanych trenerów, pod kierownictwem mgr Joanny Szymańskiej.

Szczególną zaletą naszych wykładowców jest długoletnie doświadczenie, co przekłada się na wysoki poziom, zarówno merytoryczny jak i praktyczny, prowadzonych przez nas zajęć.

Gdzie i kiedy

Katowice 18 września 2012
Instytut Szkoleniowy Prawa i Podatków ISPiP

40-005 Katowice

Moniuszki 7

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
netto do ceny należy doliczyć 23% VAT
390 PLN
Cena zawiera:
  • cena obejmuje materiały szkoleniowe, lunch oraz serwis kawowy. UWAGA!!! Od 01 stycznia 2011 roku zgodnie z ustawą o zmianie podatku VAT usługi szkoleniowe zostaną objęte podatkiem w wysokości 23%. Podana cena jest ceną netto, należy doliczyć 23% VAT.
Weź udział

Organizator

Instytut Szkoleniowy Prawa i Podatków ISPiP
40-005 Katowice
Moniuszki7
woj. śląskie
Instytut Szkoleniowy Prawa i Podatków to firma zajmująca się profesjonalną edukacją w zakresie rachunkowości, finansów, prawa i podatków. Stanowimy zespół doskonale wyspecjalizowanych trenerów, pod kierownictwem mgr Joanny Szymańskiej. Szczegól...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://ispip.pl/formularz-zgoszeniowy.html

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Szkoleniowy Prawa i Podatków ISPiP
40-005 Katowice Moniuszki7
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!