Instrumenty inżynierii finansowej - praktyczne możliwości korzystania w perspektywie 2014-2020.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie doświadczeń z wykorzystania obecnie dostępnych instrumentów inżynierii finansowej (JEREMIE, JESSICA, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, fundusze gwarancyjne) w kontekście planowanych do wprowadzenia instrumentów zwrotnych w perspektywie 2014-2020. Przekaz bazuje na analizie, ze wskazaniem na rodzaje, zasady i weryfikację, praktycznych możliwości korzystania z inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla pracowników instytucji, które wdrażały instrumenty inżynierii finansowej w przeszłości - pozwoli zapoznać się ze zmianami, które są liczne, przez co będzie pomocne w praktycznym zastosowaniu tych instrumentów w nowej perspektywie.

Program szkolenia

1. Pojęcie instrumentów inżynierii finansowej i ich główne
założenia.

2. Podstawy prawne funkcjonowania na gruncie regulacji krajowych i unijnych w perspektywie 2014-2020.

3. Porównanie wsparcia z instrumentów zwrotnych i dotacji.

4. Modele zarządcze instrumentów inżynierii finansowej oraz ich ocena – bezpośrednie i pośrednie.

5. Rola instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020.

6. Możliwie obszary i kryteria wsparcia w perspektywie 2014-2020.

7. Rodzaje i przykłady instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020.

8. Wady i zalety instrumentów inżynierii finansowej.

Czas trwania

01-02.10.2015, czwartek (10.00-16.00) – piątek (9.00-15.00)

Prelegenci

Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener - przeprowadził ponad 350 szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Gdzie i kiedy

Warszawa 1-2 październik 2015
Golden Floor Milenium Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
z
1
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://www.jgt.pl/szkolenia/fundusze_ue_1501inf

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!