Instruowanie pracowników- Training Within Industry

O szkoleniu

Zdobycie przez uczestników umiejętności instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy w celu poprawy wydajności, jakości i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Zdobycie umiejętności budowania skutecznego instruktarzu Zdobycie umiejętności oceny i doskonalenia metod pracy Zdobycie zdolności skutecznego komunikowania się instruktora
z podwładnym – budowania relacji z podwładnym.
Stosunek części teoretycznej do praktycznej: 20%/80%
Kto powinien wziąć udział?
• Kierownicy
• Mistrzowie
• Liderzy grup produkcyjnych
• Brygadziści

Program szkolenia

1. Czym jest metoda TWI
2. Jaka jest geneza metody TWI
3. Różnice pomiędzy stosowanymi w firmach tradycyjnymi sposobami instruowania pracowników (tylko mówienie, tylko pokazywanie) a instruowaniem wg TWI
4. Typowe problemy napotkasz podczas organizowania instruktarzu wg TWI – trudne sytuacje
5. Rola mistrza, brygadzisty – umiejętności przywódcze
6. Umiejętności instruktora
7. Trzy filary metody TWI:
- instruowanie pracowników IP (przygotowanie do szkolenia, własnoręczne wykonanie pracy, przekazanie informacji o kluczowych krokach – wskazówkach, wykonanie czynności przez operatora, informacja zwrotna o kluczowych krokach ze strony operatora, monitorowanie postępów pracy szkolonego)
- doskonalenie metod pracy MP ( elementy pracy, analiza czynności, doskonalenie zasad i czynności w metodzie pracy)
- budowa relacji z pracownikami RP ( relacja w rozwiązywaniu problemów – zdobywanie faktów, analiza proponowanych rozwiązań, ocena skutków rozwiązań, ocena skuteczności rozwiązań
8. Zasada rozwijania umiejętność w trzech filarach – IP, MP, RP
9. Zasada i cel arkusza podziału pracy. Dla kogo dedykowany jest Arkusz Pracy
10. Jakie narzędzia i techniki stosujemy do budowania relacji z pracownikami podczas instruktarzu – zachowanie instruktora
11. Kroki instruktarzu ( 4 kroki skutecznego instruktarzu) - jak należy się przygotować do instruktarzu – stanowisko pracy, APP, jakie powinno być zachowanie instruktora podczas instruktarzu
12. Co dalej – przeprowadzony instruktarz – weryfikacja potrzeb szkoleniowych
13. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas instruktarzu (długie operacje, hałas, przekazywanie wyczucia)

Ćwiczenia:
Określanie problemy występujących w środowisku pracy mających wpływ na przebieg pracy i eliminowane przez metodę TWI, problemy instruowania – ćwiczenia w grupach.
Budowanie planu instruktarzu opartego o filary metody TWI. Przygotować się do instruktarzu – stanowisko pracy, APP (arkusz podziału pracy) – ćwiczenia w grupach.
Podział prezentowanej pracy, jasno określać kroki główne, informować o przyczynach – ćwiczenie indywidualne.
Realizacja instruktarzu w oparciu cztery kroki (symulacja stanowiska pracy, trener, uczeń): przygotowanie ucznia, zaprezentowanie pracy, sprawdzenie ucznia, nadzorowanie ucznia.
Zasady komunikacji- techniki: parafrazy, pytań otwartych, wywiadu – ćwiczenia w grupach.
Budowa Skill Matrix – ćwiczenia w grupach.

Czas trwania

Czas trwania
1 dzień - 8 godzin
TERMIN SZKOLENIA:
21.06.2017
13.12.2017

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

ul. Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto/os.
850
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!