Instytucje kultury a rozwój i wizerunek JST

O szkoleniu

Instytucje kultury są ważnymi czynnikami wspierającymi rozwój społeczno-gospodarczy oraz budowanie pozytywnego wizerunku JST. Poprzez swoją różnorodną działalność przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców, promocji regionu oraz przyciągania inwestorów, turystów i nowych mieszkańców. Organizacja wydarzeń kulturalnych, muzeów, galerii sztuki, teatrów, festiwali i innych atrakcji kulturalnych mogą przyciągać turystów, co wpływa na rozwój lokalnej gospodarki oraz wizerunek JST jako atrakcyjnego miejsca do odwiedzenia. Podczas proponowanego szkolenia przekażemy uczestnikom informacje mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem instytucjami kultury w kontekście promocji regionu oraz budowania wizerunku jst.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Poszerzysz wiedzę i umiejętności związane z działaniami promocyjnymi w instytucjach kultury oraz promocją kulturalną.
• Zdobędziesz wiedzę z zakresu narzędzi i strategii pomocnych w osiąganiu celów i misji instytucji kultury, takich jak: zwiększenie dostępności do kultury, promocję dziedzictwa lokalnego, rozwijanie oferty edukacyjnej, czy rozbudowę programu kulturalnego.
• Dowiesz się jak poszukiwać nowych, kreatywnych rozwiązań w działalności instytucji kultury.
• Nabędziesz umiejętności zarządzania zespołem, efektywnego wykorzystywania zasobów czy budowania relacji z partnerami zewnętrznymi.
• Dowiesz się jak budować relacje biznesowe i opracowywać projekty partnerskie.
• Poznasz metody podnoszenia konkurencyjności i wzmocnienia pozycji instytucji kultury na lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym rynku kulturalnym poprzez rozwijanie unikatowej oferty a także promowanie najlepszych praktyk i budowanie renomy instytucji.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy wydziałów kultury i promocji jednostek samorządu terytorialnego, jednostek kultury, muzeów, bibliotek, centrów kultury, galerii sztuk, ośrodków kultury i edukacji artystycznej.

Program szkolenia

1. Definicja tożsamości regionalnej i jej znaczenie.
2. Rola instytucji kultury w promowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii regionu – przykłady działań instytucji kultury wspierających budowanie tożsamości regionalnej.
3. Promocja kultury jako narzędzie kreowania wizerunku regionu.
4. Rola instytucji kultury w promocji regionu jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i turystyki.
5. Strategie promocji kulturalnej jako element budowania wizerunku regionu. Studium przypadków: udane kampanie promocyjne oparte na kulturze.
6. Projektowanie działań promocyjnych opartych na kulturze regionu. Prezentacja i dyskusja pomysłów.
7. Współpraca instytucji kultury z sektorem publicznym i prywatnym w promocji regionu.
8. Partnerstwo publiczno-prywatne w promocji regionu poprzez kulturę przykłady udanych inicjatyw współpracy instytucji kultury z innymi sektorami.
9. Dyskusja na temat możliwości współpracy na lokalnym i regionalnym poziomie.

Czas trwania

10:00 - 14:00

Prelegenci

Trener, Wykładowca, Coach, Samorządowiec. Praktyk Public Relations/Komunikacji z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik samorządu warszawskiego i wojewódzkiego. W swojej pracy zawodowej pracował m.in. dla: IOM (International Organization for Migration) Agenda ONZ, Instytut Zarządzania, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz wielu innych. Autor strategii PR zewnętrznego i wewnętrznego z wykorzystaniem zagadnień CSR. Autor publikacji w czasopismach fachowych: Gazeta Samorządu i Administracji, Forum Biznesu, Personel i Zarządzanie, Logistyka. Wykładowca w Akademii Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
449
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
  • Ulica i nr: Jelinka 6
  • Kod pocztowy: 01-646
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska Jelinka 6

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!