Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/instytucje-kultury-rozliczaja-vat-w-2013-r-rewolucyjne-zmiany-w-podatku-vat-49392-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej najczęściej występujących problemów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT,
• zapoznanie uczestników z istotnymi projektowanymi zmianami w podatku VAT
oraz przygotowanie działów finansowo-księgowych do funkcjonowania w nowym porządku
Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali aktualną wiedzę z zakresu podatku VAT,
• Osoby biorące udział w szkoleniu będą wiedzieli, jakie zmiany zostaną wprowadzone
w 2013 roku w tym m.in.:
 likwidacja tzw. faktur wewnętrznych. Nie będą one już występowały w obrocie prawnym, zmieniają się zasady nieodpłatnych przekazań, świadczeń usług, darowizn,
 likwidacja definicji obrotu (w art. 29 ustawy) i wprowadzenie całkiem nowych zasad ustalania podstawy opodatkowania, opodatkowaniu będzie podlegać cała kwota należna,
w tym należności pobierane od podmiotu trzeciego,
 zmiany w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych dotacji związanych
z usługami i towarami,
 zmiany w zakresie powstania obowiązku podatkowego (likwidacja przesunięcia terminu wystawienia faktury na plus 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi), powiązanie obowiązku podatkowego z datą wydania towaru lub wykonania usługi, wprowadzenie
8 wyjątków od reguły ogólnej ( w tym m.in. do odszkodowań),
 inne zmienione zasady powstania obowiązku podatkowego przy najmie, dzierżawie, brak tzw. szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przy najmie,
 zmienione zasady wystawiania faktur VAT do kwoty 100 euro lub 450 zł brutto, likwidacja niektórych elementów faktury VAT
 inne terminy na wystawienie faktur VAT w 2013r. i w 2014 r.
 nowe zmienione zasady wyliczania zwolnień do 150.000 zł ( nie nadwyżka będzie opodatkowana lecz cała transakcja)
 podniesienie stawek VAT na produkty z udziałem kawy, herbaty, wyroby rękodzieła artystycznego.
 inne zasady terminów odliczania VAT,
 nowe zmienione zasady w 2013 r.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych, pracowników księgowości

Program szkolenia:

1. Instytucje kultury - podmioty prowadzące działalność kulturalną, jako podatnicy podatku VAT
a. Pojęcie podatnika VAT
b. Czy instytucja kultury ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT?
c. Forma prawna jednostki kultury a jej status w podatku VAT
d. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT
e. Czy działalność instytucji kultury jest działalnością gospodarczą?
f. Dodatkowa działalność instytucji kultury
g. Stawki w podatku VAT przy usługach świadczonych przez instytucje kultury
 które czynności korzystające ze zwolnienia jako usługi kultury i dostawa towarów ściśle związana z usługami kultur
 które czynności nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT
 usługi twórców, artystów w rozumieniu przepisów o prawach autorskich (…) wynagradzane w formie honorarium a zwolnienie z VAT
2. Wybrane sytuacje VAT w instytucjach kultury w 2013r.
a. Kina rozliczają VAT w 2013 r.
b. Muzea rozliczają VAT w 2013 r.
c. Teatry rozliczają VAT w 2013 r.
d. Biblioteki rozliczają VAT w 2013 r.
e. Samorządowe instytucje kultury rozliczają VAT w 2013 r.
3. Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury a podatek VAT
a. Umowy najmu, dzierżawy
b. Media przy umowach najmu, dzierżawy. Nowy zmieniony zakres dopuszczalności refakturowania
c. Nieodpłatne świadczenia: nieodpłatne przekazania, nieodpłatne świadczenia,
darowizny, nagrody w konkursach
d. Usługi reklamy świadczone przez instytucje kultury
4. VAT w instytucjach kultury w 2013r. w pytaniach i odpowiedziach
5. Instytucje kultury wystawiają faktury w 2013r.
a. Ogólne zasady wystawiania faktur przez instytucje kultury, zmiany w 2013 r.
b. Faktury korygujące w instytucjach kultury. Czy potrzebne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
c. Faktury zaliczkowe wystawiane dla instytucji kultury bez zapłaty. Czy mamy do czynienia z fakturą?
d. Faktury wystawiane przez instytucje kultury za najem, za który najemca nie płaci
czynszu, czy czynsz czy odszkodowanie?
e. Prawidłowe wystawianie faktur na otrzymywane dotacje, subwencje, dopłaty lub inne o podobnym charakterze
f. Import usług w instytucjach kultury i faktury wewnętrzne w instytucjach kultury
6. Podatek naliczony i ewidencje w instytucjach kultury
a. Ogólne zasady rozliczania VAT naliczonego
b. Termin rozliczania VAT naliczonego przez instytucje kultury
c. Czy instytucje kultury, kiedy i w których przypadkach mają prawo odliczać VAT?
d. Sprzedaż mieszana w instytucjach kultury a roczna korekta podatku naliczonego
e. Zasady obliczania podatku VAT naliczonego tzw. strukturą. Uwaga zmiany od 2013r.
7. Nowe zmienione zasady ustalania podstawy opodatkowania w 2013r.
a. Nowa definicja obrotu w 2013r. - zmiany
b. Opodatkowanie dotacji - zmiany
8. Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w 2013r. - planowane zmiany
a. Zmienione zasady powstania obowiązku podatkowego,
b. Likwidacja tzw. prolongaty zapłaty podatku (wystawianie faktury +7 dni bez znaczenia od 2013 r.)
c. Nowe zmienione zasady ustalania obowiązku podatkowego przy robotach budowlano-
montażowych w 2013r. Usługi restauratorskie, konserwatorskie, konserwacyjne-podobieństwa i różnice w VAT.
d. Usługi ochrony zabytków-stawka VAT, prawidłowe określanie podstawy opodatkowania w 2013 r.

Informacje o prelegentach:

prawnik, w przeszłości pracownik Urzędu Skarbowego, współpracujący z Izbą Skarbową we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu, wykładowca na Franklin University Ohio, USA, Konsultant Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych z siedzibą w Warszawie, członek Rady Programowej Serwis VAT, redaktor Przeglądu Podatkowego, Monitora Podatkowego, autor ponad 300 publikacji o tematyce prawnopodatkowej, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracujący na stałe z Dolnośląskim, Wielkopolskim, Lubuskim oraz Pomorskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Z-ca Kierownika Projektu „Nowy system służby cywilnej” realizowanego w 2009 r. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szkoleniowiec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, współautor wydanej w 2007 r. książki „Podatek VAT w sektorze publicznym”, Presscom, szkoleniowiec Centrum Finanse Publiczne Presscom sp. zo.o z Wrocławia, „Gminy, powiaty, województwa rozliczają VAT w 2011r.”, wyd. Presshouse, „Gminy, powiaty, województwa rozliczają VAT w 2012r.”, wyd. Presshouse, „Jednostki organizacyjne gmin, powiatów , województw rozliczają VAT w 2012r.”, wyd. Presshouse. Oraz „VAT w budżecie 2013r.” wyd. Presshouse.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 z książką

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Instytucje kultury rozliczają VAT w 2013 r. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT