Szkolenie: Inteligencja emocjonalna

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/inteligencja-emocjonalna-55661-id799

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dzięki temu szkoleniu można dowiedzieć się w jaki sposób inteligencja emocjonalna pomaga odnieść sukces zawodowy – uwierzyć w siebie, znaleźć motywację do działania, zdobyć wymarzoną pracę, przekonać do siebie ludzi, dobrze budować relację z innymi – ogólnie poradzić sobie z ciągle zmieniającą się rzeczywistością. Dodatkowo warsztaty mogą, poprzez wykorzystanie motywów tematycznych zaczerpniętych z koncepcji inteligencji wielorakich oraz treningu niestandardowych technik rozwijania kreatywności - uruchomić potężne wsparcie dla poszerzania pola skojarzeń, wskazując atrakcyjne i użyteczne drogi wyjścia poza rutynę i schematy działań. Doświadczenie trenerskie w zakresie umiejętności interpersonalnych dowodzi, iż rozwój pełnego zakresu inteligencji, zwłaszcza emocjonalnej, wspomaga proces trwałego uczenia się, zaś uczestnicy tego typu szkoleń doceniają dostarczenie okazji do rozwijania różnych rodzajów inteligencji.
Odkrycie zapomnianych na co dzień zdolności, kompetencji i specyficznych wrażliwości przypisanych poszczególnym inteligencjom może okazać się niebanalnym punktem wyjścia do rozwiązywania wielu problemów w różnych obszarach naszej aktywności zawodowej.
Żyjemy w czasach kiedy nasza pomyślność i skuteczność w znacznej mierze zależy od naszej inteligencji emocjonalnej. Te warsztaty będą z pewnością źródłem wskazówek jak ją rozwijać i właściwie wykorzystywać

Cele szkolenia:
• Uświadomienie sobie przez uczestników znaczenia umiejętności wypływających z różnych aspektów inteligencji emocjonalnej
• Praca nad pogłębianiem wiedzy o sobie (inteligencja intrapersonalna) – jak stawiać czoła wielkim wyzwaniom współczesnego świata biznesu oraz jak kierować sobą i swoimi emocjami
• Zdobycie umiejętności interpersonalnych – jak umiejętnie układać sobie relacje z innymi

Metody szkoleniowe:
Interaktywna forma warsztatów – mikrowykłady, dyskusje, metaplan repozycyjny, burza mózgów, zadania zespołowe, gry szkoleniowe, testy – uaktywnienie wielu rodzajów inteligencji (nawiązanie do teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera)

Korzyści dla Uczestników:
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
• Pozna teorię inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana
• Zbada poziom poszczególnych inteligencji – dokona samooceny i wskaże obszary do poprawy
• Wejdzie w interakcje z innymi uczestnikami szkolenia, pozna swoje zachowania w grupie przy wykonywaniu zadań zespołowych, uzyska konstruktywny feedback od trenerki i pozostałych uczestników
• Pozna siłę sprawczą techniki proaktywnego rozwiązywania problemów

Szkolenie skierowane jest do:

Menedżerowie, pracownicy, handlowcy, każdy kto wchodzi w interakcje z drugim człowiekiem

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie w zagadnienie inteligencji emocjonalnej – odejście od dotychczasowego podejścia do kompetencji zawodowych
• Ćwiczenia kreatywnego zdefiniowania inteligencji emocjonalnej
• Inteligencja emocjonalna, iloraz inteligencji czy wiedza fachowa - co najbardziej wpływa na naszą skuteczność w pracy?
• Inteligencje wielorakie – jako wiedza uzupełniająca i pobudzająca kreatywność uczestników

2. Inteligencja intrapersonalna - analiza testów oraz praca nad:
• inicjatywnością
• poczuciem własnej wartości
• umiejętnościami wzbudzania zaufania
• nastawieniem na zmiany i osiągnięcia

3. Inteligencja interpersonalna – ćwiczenie umiejętności kluczowych z punktu widzenia relacji z innymi
• empatyczne podejście
• radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
• udzielanie konstruktywnej krytyki, zrozumienie siły komunikatu „ja”
• zdolność do pracy zespołowej
• przewodzenie innym, inspirowanie ich i wykorzystanie ich potencjału

4. Podsumowanie warsztatu
• wzbudzenie automotywacji
• kręgi wpływu jako narzędzie do umiejętnego wpływania na rzeczywistość i własne relacje z otoczeniem, które poprawią jakość pracy ( ale również i życia)

Informacje o prelegentach:

Anna Łoza-Dzidowska

doświadczona trenerka w dziedzinie psychologii biznesu, komunikacji interpersonalnej, zarządzania oraz funkcjonowania zespołów pracowniczych oraz zarządzania zmianą. Reprezentuje niezwykle empatyczne podejście do uczestników.
Doświadczenie zawodowe:
• graphic designer od 1984 roku
• trener od 1999 roku - doświadczenie trenerskie w firmie szkoleniowej Exbis – Eksperci Biznesmenom, od 2009 roku również trener niezależny
• doświadczenie menedżerskie w różnych firmach (Holin&Partners, Gamart, Logos, obecnie Zwrotnica – Projektowanie Zmiany)
Specjalizacja :
• specjalistka w zakresie kształtowania tożsamości firm (CI), brandingu, a także rebrandingu - zmiany nie tylko wizerunku graficznego firm, ale również zmian postaw i zachowań pracujących w nich ludzi
• trener biznesu - szkolenia z zakresu: komunikacja interpersonalna, komunikacja i współpraca w zespole, inteligencja emocjonalna, zarządzanie i przywództwo, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie konfliktem, obsługa klienta, zarządzanie zmianą
• autorka warsztatów wykorzystujących różnorodne techniki kreatywności w celu diagnozy i rozwoju umiejętności interpersonalnych.
• trener outdoorowy
Wykształcenie:
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – mgr sztuki (1978-1983)
Studium trenerskie Meritum - senior trainer - 5 stopień kwalifikacji zgodnie z European Qualifications Framework (2009)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 800 - netto od osoby

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Wydarzenie: Inteligencja emocjonalna