Intensywny kurs zamówień publicznych w praktyce

O szkoleniu

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie w Zakopanem podczas którego ekspert kompleksowo przedstawi i zweryfikuje obecną ustawę i da cenne wskazówki jak nie popełniać błędów.

Na szkoleniu poruszony zostanie m.in. temat planowania i przygotowania postępowania po nowemu. Dodatkowo ze szkolenia dowiesz się jakie dokumenty obowiązują zamawiających i wykonawców. Dodatkowo zostanie omówiony temat umów oraz raportów z realizacji zamówienia. Ostatnim punktem programu będą również środki ochrony prawnej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków zamówień publicznych, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych.

Program szkolenia

PLANOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG USTAWY PZP

 • Poznaj wymagania związane z planowaniem postępowań: plan postępowań, a plan zamówień.
 • Dowiedz się wszystkiego co konieczne o analizie potrzeb.
 • USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 • Szacuj i agreguj zamówienia prawidłowo.

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

 • Poznaj wymagania dotyczące zakresu Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu Potrzeb i Wymagań.
 • Zrozum ostatnie zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym podmiotowych środków dowodowych

WYMAGANIA DLA POSTĘPOWANIA

 • Opis przedmiotu zamówienia: poznaj zasady przygotowania zgodnego z przepisami PZP
 • Przedmiotowe środki dowodowe: czym są, kiedy, jak je wymagać, uzupełniać, czy nie? Czym są PŚD a czym jest treść oferty – po tym kroku przedmiotowe środki dowodowe i treść oferty nie będą już miały tajemnicy.
 • Podstawy wykluczenia: poznaj przesłanki z ustawy PZP i ustawy sankcyjnej.
 • Zrozum warunki zakazujące udzielania zamówień wynikające z Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 - dlaczego unijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne nie należy mylić z przesłankami wykluczenia?
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie.
 • Wykazywanie warunków i udział w postępowaniu przez konsorcja.
 • Poleganie na zasobach podmiotów udostępniających zasoby - wszystko co o P3 musisz wiedzieć.
 • Kształtowanie kryteriów oceny ofert i zasad oceny ofert.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

 • Wybór odpowiedniego trybu: tryby w postępowaniach powyżej progu unijnego.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 • Ogłoszenia: publikatory, zasady, terminy, zakres, zmiany ogłoszeń.
 • Zasady zamieszczania SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zasady informowania wykonawców.
 • Pytania i wyjaśnienia SWZ, dopuszczalne modyfikacje dokumentów i ogłoszeń
 • Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów, zebranie wykonawców.

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

 • Poznaj tryb podstawowy - schemat postępowania i jego prowadzenie krok po kroku, na czym mają polegać negocjacje celem ulepszenia oferty i jak je przeprowadzić.

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

 • Co musi być podpisane? Dokumenty elektroniczne, a zasada pisemności.
 • Niepubliczne otwarcie ofert, możliwość zawieszenia postępowania.

BADANIE OFERT:

 • Poznaj wadium: zasady wnoszenia, wartości, zasady zwrotu wadium.
 • Ocena przedmiotowa ofert, wyjaśnianie i poprawianie omyłek.
 • Procedura odwrócona po nowemu: uporządkowanie, schemat działania.
 • Sprawdź, czy nie ma rażąco niskiej ceny.
 • Poznaj czym jest czyn nieuczciwej konkurencji
 • Termin związania ofertą: nowe podejście.
 • Dokonaj wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Uchylanie się od zawarcia umowy i co dalej?
 • Unieważnienie postępowania.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

UMOWY:

 • Przed zawarciem umowy: zweryfikuj zabezpieczenie: omówienie zmian w ustawie dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Dowiedz się jakich zapisów nie można wprowadzać do umowy (klauzule abuzywne).
 • Klauzule waloryzacyjne i ich przykłady.
 • Zmiany do umowy: omówienie i uporządkowanie.

PO UMOWIE

 • Przygotuj ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 • Czym jest raport z realizacji zamówienia i w jakich sytuacjach Zamawiający ma obowiązek go sporządzić.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

 • Obowiązki zamawiającego w związku ze wniesionym odwołaniem.
 • Propozycje rozwiązań, żeby w przypadku wniesionego odwołania nie musiało dojść do rozprawy przed kio

Czas trwania

1 DZIEŃ: 13:45 - 18:00

2 DZIEŃ: 09:30 - 18:00

3 DZIEŃ: 09:00 - 12:00

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Nosalowy Dwór****

Zakopane

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
pokój 2-osobowy
2 699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
pokój 1-osobowy
2 999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!