Szkolenie: Interpretacja i analiza Sprawozdań Finansowych do celów zarządczych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/interpretacja-i-analiza-sprawozdan-finansowych-do-celow-zarzadczych-70376

Informacje o szkoleniu

 • Interpretacja i analiza Sprawozdań Finansowych do celów zarządczych


  ID szkolenia: 70376
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 11-12.07.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

Od czego zacząć analizę sprawozdania finansowego?
Jaki jest związek między strukturą aktywów i pasywów w kontekście oceny spółki?
Jak przeprowadzić analizę rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat?
Jak ocenić poziom zadłużenia przedsiębiorstwa?
Jak ocenić wiarygodność kontrahenta?
Jak ocenić kondycję własną spółki?
Jakie koszty są istotne w procesie podejmowania decyzji?
Jaki jest związek pomiędzy analizą marży a opłacalnością podejmowanych decyzji?

Szkolenie skierowane jest do:

--

Program szkolenia:

Dzień I

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

NA JAKIE ELEMENTY POŁOŻYC SZCZEGÓLNY NACISK PODCZAS ANALIZY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO?
W jakiej kondycji jest spółka?

Gdzie szukać głównych wskazówek na temat spółki?
Od czego rozpocząć analizę sprawozdania finansowego?
JAK W PROSTY SPOSÓB ZINTERPRETOWAĆ POZYCJE BILANSU I WYCIĄGNĄC WNIOSKI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI FIRMY
Jak ocenić kondycję firmy na bazie kluczowych pozycji?

Analiza - struktura majątku spółki i źródła finansowania
Co mówi o spółce struktura pasywów i struktura aktywów?
Związek między strukturą aktywów i pasywów a ocena spółki
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – PODSTAWOWY I OBLIGATORYJNY ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Jakie informacje o efektywności działalności przedsiębiorstwa można uzyskać dzięki rachunkowi zysków i strat?

Przychody, koszty, a wynik finansowy organizacji
Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
Analiza sprawności zarządzania
CASH FLOW –KLUCZOWA INFORMACJA O ZARZADZANIU GOTÓWKĄ
Jak kształtuje się sytuacja przedsiębiorstwa w zakresie płynności finansowej?

Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
Jak dokonać oceny płynności?
Wskaźniki oparte o przepływy pieniężne
ANALIZA KONDYCJI SPÓŁKI POPRZEZ INTERPRETACJE WSKAŹNIKÓW
Jakie wnioski na temat działalności firmy można wyciągnąć na podstawie analizy wskaźnikowej?

Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki
Wskaźnik płynności finansowej, wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki sprawności zarządzania majątkiem
16.00 Zakończenie szkolenia

Dzień II

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć

WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO
W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem
do kosztów w przedsiębiorstwie
Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych
Jaki jest koszt kapitału obcego i własnego?
Należności i ich wpływ na wynik firmy
Jaki jest koszt należności nieściągalnych?
Koszty windykacyjne
Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?
RENTOWNOŚĆ I ZYSK
Na czym firma zarabia?

Jakie są rodzaje kosztów w firmie?
Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę
Osiąganie progu rentowności
Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
Kiedy firma zarabia pieniądze?
OCENA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
Planowanie finansowe poprzez decyzje inwestycyjne

Statystyczne metody opłacalności inwestycji
ARR i PP Księgowa stopa zwrotu i okres zwrotu inwestycji
Dynamiczne kryteria opłacalności inwestycji
NPV i IRR - wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu
Wartość w czasie, a opłacalność
Wartość pieniądza w czasie i szacowanie współczynnika stopy dyskontowej
15.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Aleksandra Tarasek

Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych.
Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1570 - 1970

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe, zaświadczeni ukończenia szkolenia obiady, poczęstunek podczas przerw *cena nie zawiera noclegu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

uczestnictwo w szkoleniu
materiały szkoleniowe, zaświadczeni ukończenia szkolenia
obiady, poczęstunek podczas przerw
*cena nie zawiera noclegu

Szkolenie, kurs: Interpretacja i analiza Sprawozdań Finansowych do celów zarządczych