INTRASTAT W PRAKTYCE – aktualności i zmiany w 2023 r.

O szkoleniu

 • Odpowiadasz za sprawozdawczość INTRASTAT i potrzebne Ci usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy?
 • Po raz pierwszy zaczynasz przygotowywać i wysyłać deklarację i potrzebujesz konkretów?
 • Szukasz  omówienia zmian i nowości, praktycznej wiedzy, praktycznych umiejętności, które przekaże PRAKTYK?

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w procesie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z PRAWIDŁOWĄ KLASYFIKACJĄ CELNĄ towarów oraz obsługą aplikacji ist@t.

Krok po kroku pokażemy jak sporządzić deklarację w oparciu o przykładowe zgłoszenia Intrastat oraz jak wypełniać poszczególne pola deklaracji, a także jak poprawnie klasyfikować towary a także jak określać ich wartość i pochodzenie. Omówimy różnicę w wypełnianiu deklaracji w zależności od przekroczonego progu.
Wyjaśnimy jak obsługiwać aplikację  ist@t.

Zostaną również omówione konsekwencje BREXITU – wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. BREXIT a deklaracja INTRASTAT.

Aktualizacje w 2023 r.

 • Ogłoszenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości progów statystycznych na 2023 rok
 • Termin składania deklaracji Intrastat w 2023 roku
 • Nowy obowiązek dla podmiotów nabywających wewnątrzwspólnotowo lub wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą
 • Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.16 30.12.2022 Szczecin

Po szkoleniu oferujemy możliwość 30 minutowej konsultacji online z ekspertem.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2021 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

 • Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia
 • Jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno – skarbowej
 • Jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji
 • Jak przygotować własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT
 • Jak korzystać z portalu celno-skarbowego PUESC

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT, dzięki czemu uczestnik nabędzie pewności, że deklaracja INTRASTAT została wypełniona prawidłowo.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki  a także wszystkie osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość INTRASTAT, którym potrzebne jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy.

Program szkolenia

1. Systemy zbierania danych statystycznych dotyczących obrotu towarowego stosowane w Unii Europejskiej

 • EKSTRASTAT – rejestracja obrotu towarowego pomiędzy krajami UE, a krajami trzecimi w oparciu o dane ze zgłoszeń celnych import, eksport na dokumencie SAD
 • INTRASTAT – rejestracja obrotu towarowego pomiędzy krajami członkami UE – Deklaracje Intrastat przywóz i Intrastat wywóz
 • SIMSTAT – planowana zmiana systemu – projekt

2. Charakterystyka systemu INTRASTAT

3. Podstawy prawne systemu INTRASTAT

 • Przepisy wspólnotowe – najważniejsze akty prawne regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
 • Przepisy krajowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

4. Obrót handlowy podlegający zgłoszeniu

 • Przepływy towarowe : towary, specyficzne towary i przepływy, towary unijne, towary w zwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi, towary poddane uszlachetnieniu
 • Wewnątrzunijne nabycie i wewnątrzunijna dostawa towaru
 • Dokumentacja towarzysząca przepływom towarowym i określanie wartości towarów

5. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT

 • Osoba zobowiązana
 • Przedstawiciel osoby zobowiązanej
 • Przedstawiciel podatkowy

6. Progi statystyczne w 2023 roku – metody ich ustalania

 • Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
 • Obowiązki podmiotu zobowiązanego wynikające z przekroczenia progu podstawowego
 • Obowiązki podmiotu zobowiązanego wynikające z przekroczenia z progu szczegółowego
 • Zawieszenia składania deklaracji – w jakich sytuacjach
 • Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego

7. Terminy dokonywania zgłoszeń  INTRASTAT

 • Okres sprawozdawczy i konsekwencje niewywiązania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe)
 • Organy administracji państwowej wyznaczone do zbierania informacji statystycznych

8. Zgłoszenia INTRASTAT

 • Postać zgłoszenia
 • Rodzaje formularzy INTRASTAT
 • Zakres informacyjny zgłoszenia: dane identyfikacyjne, dane merytoryczne
 • Dane wypełniane po przekroczeniu progu podstawowego
 • Dane wypełniane po przekroczeniu progu szczegółowego
 • Szczególne przypadki postępowania w sporządzaniu deklaracji Intrastat
  • Obowiązek agregacji danych
  • Sposób wypełniania pół wartościowych przy obrocie uszlachetniającym
  • Leasing finansowy
  • Użytkowanie czasowe towarów
  • Oprogramowanie i licencje
  • Zniszczenie towaru
  • Reklamacje – zwroty towaru – przykłady postępowania
  • Bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania
  • Obrót towarami do i po uszlachetnieniu

9. Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
 • Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT v. 1.16
  • szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT
  • sposób wypełniania pół od 1 do 22 ze szczególnym uwzględnieniem pól dotyczących wartości fakturowej i wartości statystycznej

1o. Zasady dokonywania korekt zgłoszeń INTRASTAT

 • Dane podlegające korekcie
 • Noty krygujące jako podstawa dokonania korekty zgłoszenia
 • Wyłączenia z obowiązku dokonania korekty
 • Rodzaje korekt
 • Terminy i tryb składania deklaracji korygujących

11. Różnice wartości wykazywanych obrotów pomiędzy deklaracją VAT a deklaracją Intrastat 

12. Dokonanie zgłoszenia INTRASTAT – forma elektroniczna

 • Rejestracja lub aktualizacja danych w SISC
  • danych osoby zobowiązanej do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
  • danych osoby upoważnionej
  • zakresu uprawnień do działania w imieniu osoby zobowiązanej
 • Uwierzytelnianie komunikatów – podpis elektroniczny
 • Sposoby przesyłania zgłoszenia elektronicznego
 • Komunikaty zwrotne generowane przez system

13. Dostęp do informacji dotyczącej systemu INTRASTAT

 • Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej PUESC
 • Help Desk – pomoc techniczna i merytoryczna dla podmiotów dokonujących zgłoszeń INTRASTAT
 • Newsletter – elektroniczna forma biuletynu
 • Kontakt z Wydziałem INTRASTAT

14. Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT

 • Przykłady realizacji obowiązku sprawozdawczego w ramach systemu INTRASTAT w praktyce

15. DYSKUSJA – odpowiedzi na pytania – rozwiązywanie problemów

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

 

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.

Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
560
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów
Wyzwolenia 27
woj. śląskie
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami i kursami dla swoich pracowników. Pracodawcy kierujący do nas większe grupy mogą liczyć na specjalną ofertę, która będzie odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów Wyzwolenia 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!