Inwentaryzacja roczna (spis z natury), środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego

O szkoleniu

Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami prawa bilansowego i podatkowego wykorzystywania w działalności firmy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz z istotą i zasadami przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury. Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty rachunkowe i podatkowe wykorzystywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostce. Trwały majątek jednostki to stabilna baza działalności gospodarczej firmy, dlatego praktyczna i aktualna wiedza w tej dziedzinie jest niezbędnym elementem do podejmowania prawidłowych decyzji księgowych i zarządczych.
Druga część szkolenia omawia praktyczne aspekty inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych oraz zapasów jednostki. Niektóre jednostki niesłusznie uważają inwentaryzację za zbyteczny i pracochłonny obowiązek, nie pamiętając o nieocenionych korzyściach jakie za sobą niesie. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja nie tylko potwierdza stan majątku firmy, ale stwierdza także jego użyteczność i wykrywa nieprawidłowości w zarządzaniu i zabezpieczeniu mienia firmy. Gwarantujemy minimum teorii przy maksimum praktyki

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • definicje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pod kątem prawa bilansowego
 • definicje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pod kątem prawa podatkowego
 • najważniejsze zagadnienia bilansowe związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • najważniejsze zagadnienia podatkowe związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • najważniejsze zagadnienia bilansowe związane ze środkami trwałymi
 • najważniejsze zagadnienia podatkowe związane ze środkami trwałymi
 • podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury
 • metody i terminy inwentaryzacji w drodze spisu z natury
 • odpowiedzialność za inwentaryzację w drodze spisu z natury
 • podział obowiązków i kompetencji w zakresie inwentaryzacji w drodze spisu z natury
 • odpowiedzialność materialną za powierzone mienie
 • zasady kompensaty, wyceny i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Kto powinien wziąć udział?
 • samodzielni księgowi
 • kandydaci na głównych księgowych
 • kontrolerzy i analitycy finansowi
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • osoby pełniące funkcje w Zarządach Spółek
 • osoby zainteresowane tematyką środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • członkowie komisji inwentaryzacyjnej i członkowie zespołów spisowych
 • pracownicy zajmujący się realizacją inwentaryzacji w drodze spisu z natury
 • osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji w drodze spisu z natury

Program szkolenia

I. Podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury:

 • Ustawa o Rachunkowości
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

II. Praktyczne zasady organizacji inwentaryzacji w drodze spisu z natury, w tym:

 • możliwość stosowania stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów
 • cel przeprowadzenia inwentaryzacji
 • terminy rozpoczęcia inwentaryzacji
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
 • dokumentacja związana z przebiegiem inwentaryzacji
 • przeprowadzenie inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny
 • najważniejsze i najczęściej stosowane zasady inwentaryzacji
 • zadania komórek inwentaryzacyjnych
 • odstąpienie od inwentaryzacji
 • błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych

III. Praktyczne aspekty przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury, w tym:

 • zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych
 • inwentaryzacja środków trwałych w budowie
 • inwentaryzacja zapasów
 • spis zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów obcych
 • ustalenie stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy
 • spis z natury materiałów odpisanych w koszty na dzień ich zakupu
 • spis z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie jednostki

IV. Praktyczne aspekty rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, w tym:

 • ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • nadwyżki materiałów ujawnione w toku spisu z natury
 • nadwyżki i niedobory środków trwałych ujawnione w wyniku inwentaryzacji
 • niedobór gotówki w kasie
 • niedobór zawiniony towarów
 • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
 • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w świetle podatku dochodowego
 • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w świetle podatku VAT

V. Omówienie przykładowych dokumentów inwentaryzacyjnych, w tym:

 • arkusz spisu z natury
 • spis inwentarza    
 • ewidencja arkuszy spisów z natury
 • protokół kontroli rzetelności spisu z natury
 • wykaz różnic inwentaryzacyjnych    
 • zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji
 • przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna

VI. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów, w tym:

 • przygotowanie i organizacja inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
 • przebieg inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
 • rozliczenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
 • możliwości stosowania stanowiska do inwentaryzacji drogą spisu z natury środków trwałych

VII. Wartości niematerialne i prawne

 • konta bilansowe służące do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
 • nakłady na ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych
 • zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
 • wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
 • wartość firmy powstała przy nabyciu przedsiębiorstwa
 • rozchód wartości niematerialnych i prawnych

 VIII. Środki trwałe i środki trwałe w budowie

 •  konta bilansowe służące do ewidencji środków trwałych i środków trwałych w budowie
 • podstawowe zasady ewidencji analitycznej środków trwałych
 • ustalenie ceny nabycia środka trwałego    
 • ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego wybudowanego we własnym zakresie
 • rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego
 • nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym    
 • ogólne zasady amortyzacji bilansowej środków trwałych    
 • wycena bilansowa środków trwałych
 • nakłady ponoszone w trakcie użytkowania środka trwałego
 • rozchód środków trwałych

 

IX. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w podatku dochodowym CIT

 • definicja środków trwałych podlegających amortyzacji
 • definicja wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji
 • składniki majątku niepodlegające amortyzacji
 • wartość początkowa składnika majątku
 • metody amortyzacji
 • zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych oraz środkach trwałych 

X. Polityka rachunkowości – metody wyceny rzeczowych aktywów trwałych

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
 • rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu    
 • stosowanie KSR nr 11 a konieczność dokonania odpowiednich zmian w polityce rachunkowości

XI. Wybrane zagadnienia inwentaryzacji środków trwałych

 •  Wybrane zagadnienia inwentaryzacji środków trwałych

XII. Wybrane zagadnienia krajowego standardu rachunkowości nr 11 „środki trwałe”

 • Wybrane zagadnienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”

 

Czas trwania

2 dni: 09:00-16:15

Prelegenci

Dorota Andrychowska - od 30 lat pracuje na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, rachunkowością oraz opodatkowaniem firm. W latach 1993-2002 była główną księgową spółki z o.o., natomiast od 2000 r. do dnia dzisiejszego jest współwłaścicielką biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449 zatrudniony kilkanaście lat - do nadal, na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Od blisko 10 lat wykładowca z zamiłowania i wyboru - z zakresu rachunkowości i działalności jednostek. Trener współpracujący głównie z firmą FRR oraz sporadycznie z innymi firmami szkoleniowymi z Katowic, Warszawy i okolic. Uczy innych, ale jednocześnie aktywnie kształci się sama, bo uważa, że taki zawód wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki „niesfornych” nastolatków. Miłośniczka psów, kotów, koni i wszystkich innych zwierząt, która całe życie uważa, że: "Nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Teresa  Janiec - biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Ponad 13-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Od 2010roku związana również z branżą szkoleniową jako trener. Wieloletni współpracownik Centrum Szkoleniowego FRR Sp. z o. o., prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

02-661 Warszawa

Wita Stwosza 32/5

woj. mazowieckie

Komputer z dostępem do Internetu
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 290
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 188
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!