Szkolenie

INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

PODSTAWY PRAWNE INWENTARYZACJI MAJĄTKU JEDNOSTKI.
GŁÓWNE CELE I PRZEDMIOT INWENTARYZACJI MAJĄTKU.
KRYTERIA PODZIAŁU INWENTARYZACJI.
- zakres inwentaryzacji
- powtarzalność inwentaryzacji
- tryb przeprowadzania inwentaryzacji
RODZAJE INWENTARYZACJI
- inwentaryzacja roczna
- inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
- inwentaryzacja kontrolna, doraźna
- inwentaryzacja ciągła
- inwentaryzacja uproszczona itd.
TERMINY I CZĘSTOTLIWOŚĆ INWENTARYZACJI
METODY INWENTARYZACJI
- metoda spisu z natury
- metoda uzgadniania salda
- metoda w drodze weryfikacji
ZAKRES RZECZOWY INWENTARYZACJI
ZASADY INWENTARYZACJI
- zasada ekonomii prac remontowych
- zasada uniwersalna
- zasada terminowości
- zasada zespołowości
- zasada fachowości komisji spisowej
- zasada kompleksowości itd.
KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE INWENTARYZACJI
- kierownika jednostki
- przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
- głównego księgowego
- członków komisji inwentaryzacyjnej
- członków zespołów spisowych
- kontrolerów spisowych
- osoby materialnie odpowiedzialne
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA ZA POWIERZONE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE, A INWENTARYZACJA
- przepisy prawne regulujące odpowiedzialność materialną pracowników
- rodzaje odpowiedzialności materialnej
- wspólna, a indywidualna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie
- prawidłowe powierzenie mienia
ETAPY INWENTARYZACJI METODĄ SPISU Z NATURY I ICH DOKUMENTOWANIE
prace przygotowawcze:
- wydanie instrukcji inwentaryzacyjnej
- zarządzenie wewnętrzne
- plan/harmonogram inwentaryzacji
- powołanie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
- szkolenie zespołów spisowych
- zawiadomienie i przygotowanie osób materialnie odpowiedzialnych do spisu
- zabezpieczenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej oraz ewidencji magazynowej
- przygotowanie arkuszy spisowych, materiałów pomocniczych i sprzętu technicznego do spisu
- przygotowanie magazynów oraz dysponentów środków trwałych do spisu
prace spisowe:
- odprawa inwentaryzacyjna z członkami grup spisowych
- przystąpienie zespołów spisowych do spisu, przeprowadzenie spisu wg asortymentów i osób materialnie odpowiedzialnych
- przyjmowanie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych przed spisem i po spisie,
- wypełnianie arkuszy spisowych
- działania przy czynnych magazynach i składowiskach
- ocena zabezpieczenia mienia i trudności przy spisie
- prace kontrolerów spisowych
prace rozliczeniowe:
- kontrola dokumentacji przez komisję inwentaryzacyjną
- przekazanie dokumentacji do księgowości
- porównanie danych zawartych w arkuszach spisowych z ewidencją księgową,
- sporządzenie różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnianie przyczyn ich powstania
- kompensowanie różnic inwentaryzacyjnych
- wycena arkuszy spisowych
- rozliczenie końcowe (księgowe)
- sporządzenie protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji
- decyzja poinwentaryzacyjna kierownika jednostki
RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE ICH RODZAJE ORAZ UJĘCIE KSIĘGOWE
- odchylenia w granicach norm i poza ich granicami
- warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek
- nadwyżki i niedobory zawinione i niezawinione
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY W PRZEPROWADZANIU INWENTARYZACJI
- błędy dotyczące ogólnych zasad inwentaryzacji
- błędy dotyczące dokumentacji
- błędy dotyczące przebiegów spisów
- błędy dotyczące przebiegu potwierdzeń salda
- błędy dotyczące przeprowadzenia weryfikacji
- błędy dotyczące rozliczenia inwentaryzacji
USTALENIE, ROZLICZENIE I EWIDENCJA RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH
- niedobory pozorne
- niedobory polegające kompensacie z nadwyżkami
- niedobory spowodowane wypadkami losowymi
- niedobory mieszczące się w granicach norm i limitów na ubytki naturalne
- niedobory ponad normy niezawinione
KLASYFIKACJA RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

Czas trwania

18 h, 3 dni

Prelegenci

Cytat
.

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 stycznia 2015
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1850 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!