Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/inwestycje-w-partnerstwie-publiczno-prywatnym-wspolfinansowane-z-funduszy-unijnych-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020-52506-id8286

Informacje o szkoleniu

APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP), przedstawienie uwarunkowań montaży publiczno-prywatnych w świetle ustawy o PPP oraz dotychczasowych doświadczeń realizacyjnych w Polsce. Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających, radnych), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i podmiotów realizujących misję publiczną, rozważających realizację inwestycji w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP).

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

PPP - szanse i wyzwania dla samorządu terytorialnego


nowa perspektywa finansowa projektów PPP 2014-2020

uwarunkowania wdrażania PPP

warunki powodzenia PPP

strony kontraktów PPP

odpowiedzialności stron

ryzyka kontraktów PPP typowe dla stronRegulacje prawne a praktyka inwestycyjna w modelu PPP


przygotowanie do partnerstwa

role partnerów w montażu

Ustawa o PPP - regulacja prawna czy instytucja

doświadczenia zagraniczne

PPP a klasyczny model inwestycyjnyProjekty PPP w ujęciu prawodawstwa UE


fundusze strukturalne a PPP

ewolucja PPP w Europie - modele narodowe

wydolność projektów opierających się na montażu publiczno-prywatnym

zagadnienia do wyjaśnienia

doświadczenia europejskie - przykłady projektówUstawa o publiczno-prywatnym partnerstwie - ramy/otocznie prawne PPP w Polsce (stan obecny i proponowane kierunki nowelizacji)


tryb wyboru partnera publicznego

czas trwania kontraktów PPP

umowa o PPP

zawarcie/zerwanie umowy PPP

obowiązki stron wg artykułu 11 ustawy o PPP

komparatory - warunek powodzenia kontraktu o PPP

rola instytucji rządowych w prawodawstwie dotyczącym PPP

realizacje montaży PPP w Polsce - doświadczenia przed- i po-ustawowe

Informacje o prelegentach:

Tomasz Leszczyński


Trener z zakresu funduszy UE, partnerstwa publiczno-prywatnego i pomocy publicznej. Posiada praktyczną znajomość procesów przygotowawczych do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce. Pracował przy przygotowaniu i zarządzaniu projektami w ramach Funduszy Spójności. Zna w praktyce procedury FIDIC (Red Book, Yellow Book, White Book).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 Uwaga! W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: INWESTYCJE W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020