Szkolenie

Inżynier procesu - szkolenie doskonalące

O szkoleniu

Celem jest opis procesu produkcyjnego za pomocą liczb, funkcji, techniki prioryteryzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x). Nabycie umiejętności zastosowania narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi, oceny jakości danych, interpretacji i umiejętności podejmowania decyzji w procesie produkcyjnym z uwzględnieniem konsekwencji. Tzw. - „rozmowa z maszynami” czyli ocena siły wpływu parametrów wejściowych, metody porównawcze, optymalizacja.
Kto powinien wziąć udział?
Referenci i specjaliści ds. produkcji. • Inżynierowie i koordynatorzy produkcji. • Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu . • Pracownicy działów SQA, SQD. • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). • Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji • Pracownicy działów technicznych • Pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt • Specjaliści ds. optymalizacji procesów

Program szkolenia

Program szkolenia:
1. Język maszyn – liczby
2. Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu
3. Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu
4. Prioryteryzacja wielkości wyjściowej metody i narzędzia i konsekwencja wyboru w procesie produkcji
5. Diagram Ishikawy – mapa wielkości wejściowych i zrozumienia logiki ich zmienności w procesie
6. Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów procesu
7. Maszyna i możliwości kontroli jej parametrów technicznych
8. Zastosowanie Multi Vary Chart do poszukiwania zależności w procesie
9. 7 narzędzi jakości i ich znaczenie dla analizy zmienności parametrów procesu
10. Poszukiwanie przyczyn zmienności metodą zamiany komponentu
11. Zastawanie karty koncentracji do określania skali problemu i jego przebiegu w czasie
12. Proste i zaawansowane metody regresyjne modelowania procesu
13. Standaryzacja parametrów wejściowych procesu i sprawdzanie ich efektywności
14. Modelowanie procesów – przegląd metod i narzędzi
15. Przeżywalność komponentów i produktów
16. Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji technicznych

Ćwiczenia:
1. Matryca zależności wielkości
2. Regresyjna zależność cech produktów wykorzystanie danych historycznych
3. Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu
4. Zastosowanie Multy Vary Chart w badaniu zależności
5. Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych
6. Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów
7. Standaryzacja parametrów wejściowych i elementów maszyny
8. Modelowanie procesu na bazie założonych tolerancji i przeniesienie tych założeń na wielkości wejściowe
9. Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Termin:
21-22.09.2017
27-28.11.2017

Prelegenci

Cytat
trenerzy TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
PLN netto / os.
2100 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek oraz możliwość konsultacji po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Karta zgłoszenia.
W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Pałtność po szkoleniu-faktura przesłana pocztą.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!