Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/inzynier-procesu-szkolenie-doskonalace-60740-id127

Informacje o szkoleniu

 • Inżynier procesu - szkolenie doskonalące


  ID szkolenia: 60740
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  Termin:
  21-22.09.2017
  27-28.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem jest opis procesu produkcyjnego za pomocą liczb, funkcji, techniki prioryteryzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x). Nabycie umiejętności zastosowania narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi, oceny jakości danych, interpretacji i umiejętności podejmowania decyzji w procesie produkcyjnym z uwzględnieniem konsekwencji. Tzw. - „rozmowa z maszynami” czyli ocena siły wpływu parametrów wejściowych, metody porównawcze, optymalizacja.

Szkolenie skierowane jest do:

Referenci i specjaliści ds. produkcji. • Inżynierowie i koordynatorzy produkcji. • Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu . • Pracownicy działów SQA, SQD. • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). • Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji • Pracownicy działów technicznych • Pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt • Specjaliści ds. optymalizacji procesów

Program szkolenia:

Program szkolenia:
1. Język maszyn – liczby
2. Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu
3. Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu
4. Prioryteryzacja wielkości wyjściowej metody i narzędzia i konsekwencja wyboru w procesie produkcji
5. Diagram Ishikawy – mapa wielkości wejściowych i zrozumienia logiki ich zmienności w procesie
6. Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów procesu
7. Maszyna i możliwości kontroli jej parametrów technicznych
8. Zastosowanie Multi Vary Chart do poszukiwania zależności w procesie
9. 7 narzędzi jakości i ich znaczenie dla analizy zmienności parametrów procesu
10. Poszukiwanie przyczyn zmienności metodą zamiany komponentu
11. Zastawanie karty koncentracji do określania skali problemu i jego przebiegu w czasie
12. Proste i zaawansowane metody regresyjne modelowania procesu
13. Standaryzacja parametrów wejściowych procesu i sprawdzanie ich efektywności
14. Modelowanie procesów – przegląd metod i narzędzi
15. Przeżywalność komponentów i produktów
16. Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji technicznych

Ćwiczenia:
1. Matryca zależności wielkości
2. Regresyjna zależność cech produktów wykorzystanie danych historycznych
3. Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu
4. Zastosowanie Multy Vary Chart w badaniu zależności
5. Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych
6. Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów
7. Standaryzacja parametrów wejściowych i elementów maszyny
8. Modelowanie procesu na bazie założonych tolerancji i przeniesienie tych założeń na wielkości wejściowe
9. Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Wydarzenia towarzyszące:

Inżynier procesu - szkolenie podstawowe

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2100 PLN netto / os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek oraz możliwość konsultacji po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia.
W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Pałtność po szkoleniu-faktura przesłana pocztą.

Wydarzenie: Inżynier procesu - szkolenie doskonalące