Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/inzynier-procesu-szkolenie-podstawowe-63379-id127

Informacje o szkoleniu

 • Inżynier procesu - szkolenie podstawowe


  ID szkolenia: 63379
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22A
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin

  Termin:
  31-1.08.2017
  09-10.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Efektywne zarządzanie przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych. Organizacja stanowiska produkcyjnego i jego systemów wspierających logistycznych i komunikacyjnych
w odniesieniu do koncepcji szczupłego zarządzania „lean management” i metod ciągłego doskonalenia. Zastosowanie SDCA do sprawdzania efektywności standardów stanowiska pracy. ZQC (ZERO QUALITY DEFECT) metoda Shigeo Schingo eliminacji błędów przed ich powstaniem. Praca na wskaźnikach operacyjnych wsparta narzędziami opisującymi charakterystykę techniczną części.

Szkolenie skierowane jest do:

Referenci i specjaliści ds. produkcji. • Inżynierowie i koordynatorzy produkcji. • Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu . • Pracownicy działów SQA, SQD. • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). • Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji • Pracownicy działów technicznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:
1. Proces a produkt – opis procesu i produktu za pomocą wskaźników
2. Rola i zadania inżyniera procesu – balansowanie zadań i obowiązków
3. Koncepcja szczupłego zarządzania procesu produkcji – metody i narzędzia poszukiwania potencjału
4. Metoda – określanie zasad wykonywania pracy
5. Standaryzacja a zmiany w procesie
6. Maszyna – komunikacja z maszyną a jej efektywne wykorzystanie w procesie produkcji
7. Drzewko maszyny – budowa i zastosowanie
8. Komunikacja w procesie produkcji – wewnętrzna i zewnętrzna
9. Gemba meeting , Pareto Table, wizualizacja – dobór narzędzi i ich efektywne zastosowanie
10. Ciągłe usprawnienie – podejście Kaizen
11. ZQC – metoda przeciwdziałania powstawaniu błędom
12. Oczekiwania wobec działów wspierających proces produkcji
13. Wdrażanie zmian w procesie produkcji – zadania, małe i duże zespoły projektowe
14. Systemy produkcyjne i normy - dokumentacja procesu

Ćwiczenia:
1. Diagram Ishikawy – jako mapa procesu do określanie zadań w procesie
2. Matryca porównawcza cech produktu
3. Matryca kompetencji inżyniera procesu
4. 5W + 1H – narzędzie do tworzenia standardu
5. Drzewko maszyny – budowa struktury drzewa maszyny
6. Budowa i zarządzanie stołem Pareto
7. ZQC – dla wtryskarki tworzyw
8. Matryca wyboru realizacji zadań

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Inżynier procesu - szkolenie podstawowe