Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/irca-szkolenie-auditor-wiodacy-wg-iso-9001-41777-id353

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści:
============
• Dogłębne poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie i umożliwią zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z auditów
• Na kursie uczestnicy ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności analitycznego myślenia. Niezależnie czy uczestnik pracuje jako auditor, czy na stanowisku kierowniczym, w obecnych czasach wysokiej konkurencji jest to atut, o który każda organizacja powinna zabiegać dla swoich pracowników
• Informacje dotyczące podejścia, zasad i strategii auditorów zewnętrznych są istotne dla organizacji wdrażających systemy zarządzania jakością i są pomocne w przygotowaniu się do auditu certyfikującego
• Kurs jest uznawany w Polsce i na całym świecie. Zwiększa on kompetencje auditorów. Auditorzy, którzy zdobędą certyfikat auditora wiodącego będą spełniać wymagania szkoleniowe stawiane przez jednostki akredytujące personel (IRCA)

IRCA - International Register of Certified Auditors
(Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów)

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
=================
• Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
• Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności auditorskie i uzyskać informacje o nowych metodach zarządzania i auditowania
• Auditorzy, którzy prowadzą audity drugiej strony w swoim łańcuchu dostawców, chcący udoskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami
• Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
• Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w organizacjach
• Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpacować z jednostkami certyfikującymi

Program szkolenia:

Zakres merytoryczny szkolenia:
=======================
• Przypomnienie zagadnień jakości; normy ISO 9001 i ISO 19011,
• Planowanie auditu,
• Strategie dokumentowania systemu zarządzania jakością i Księgi Jakości,
• Przygotowanie się do auditu i przygotowanie dokumentacji auditora jak np. listy pytań kontrolnych,
• Prowadzenie spotkania otwierającego - problemy i najlepsze praktyki,
• Prowadzenie auditu na „żywo”, zapoznanie się ze stylami kierowania (procesami), reakcje auditowanych, studium przypadku prawdziwego auditu,
• Zapisywanie niezgodności,
• Przygotowanie raportu z auditu,
• Prowadzenie spotkania zamykającego - warsztaty prowadzenia spotkań, dobre praktyki i w jaki sposób unikać problemów,
• Ocena działań korygujących,
• Działania poauditowe.

Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy PN-EN ISO 9001

Informacje o prelegentach:

Szkolenie jest prowadzone przez Audytorów Wewnętrznych firmy BSI Group Polska.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1700 cena netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, wyżywienie, certyfikat, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenia dokonać można poprzez portal lub stronę internetową www.centrum-doskonalenia.pl, płatność dokonywana jest przelewem bankowym na podstawie faktury pro-forma

Wydarzenie: IRCA- szkolenie Auditor Wiodący wg ISO 9001