Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/iso-140012015-vs-iso-140012004-istotne-zmiany-60885-id127

Informacje o szkoleniu

 • ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 - istotne zmiany


  ID szkolenia: 60885
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień x 8 godzin

  TERMIN:
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

•Poznanie struktury i ogólnej zawartości merytorycznej normy ISO 14001:2015 •Poznanie różnic pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004 •Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron •Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu podejścia opartego na ryzyku •Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu •Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra zarządzająca wyższego szczebla
• Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego
• Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)
• Specjaliści w ramach funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego
• Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego
• Liderzy projektów
• Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego
• Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

Program szkolenia:

Program szkolenia:
• High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania środowiskowego
• Znowelizowane zasady zarządzania
• Norma ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 – porównanie – istotne zmiany, między innymi:
• Terminy i definicje (w tym: nowa definicja systemu zarządzania środowiskowego)
• Strategiczne zarządzanie środowiskowe (zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron), przywództwo
• Ochrona środowiska, efekty działalności środowiskowej – proaktywne inicjatywy
• Myślenie w kategoriach cyklu życia
• Podejście oparte na ryzyku podczas planowania, wdrażania oraz funkcjonowania systemu
• Komunikacja
• Udokumentowane informacje
• Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu

Ćwiczenia:
Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu:
• znowelizowane zasady zarządzania
• terminologia - terminy odnoszące się do organizacji i przywództwa, planowania, wsparcia i funkcjonowania, oceny efektów działania i doskonalenia
• zrozumienie organizacji i jej kontekstu
• zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
• podejście oparte na ryzyku
• niezgodności i działania korygujące

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 970 zł netto/ osobę

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

płatność po odbytym szkoleniu
Karta zgłoszenia
W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 - istotne zmiany