Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/iso-140012015-wymagania-systemu-zarzadzania-srodowiskowego-warsztat-56763-id127

Informacje o szkoleniu

 • ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - warsztat


  ID szkolenia: 56763
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul.Bociana 22 a
  31-321 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin dziennie
  TERMIN:
  22-23.08.2017
  23-24.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia to : Nabycie wiedzy przez uczestników na temat możliwości samodzielnego przystosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 14001:2015. •Zdobycie i zachowanie wiedzy organizacji w zakresie wymagań nowego standardu ISO 14001:2015. •Zdobycie i zachowanie podstawowej wiedzy organizacji w zakresie normy ISO 31000 do zarządzania ryzykiem. •Poznanie różnic pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004 •Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu •Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
• Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego
• Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania środowiskowego
• Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego
• Specjaliści ds. środowiska
• Liderzy projektów
• Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego
• Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania
• Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)
• Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Program szkolenia:

Program szkolenia:

· Znowelizowane zasady zarządzania

· High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania środowiskowego

· Wprowadzenie:

· 0.1 – Tło

· 0.2 – Cel systemu zarządzania środowiskowego

· 0.3 – Czynniki sukcesu

· 0.4 – Model P-D-C-A

· 0.5 – Zawartość normy

· System zarządzania środowiskowego – wymagania z wytycznymi stosowania

· 1 – Zakres

· 3 – Terminy i definicje

· 4 – Kontekst organizacji

· 4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

· 4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

· 4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego

· 4.4 System zarządzania środowiskowego

· 5 – Przywództwo

· 6 – Planowanie, w tym między innymi:

· 6.1 Działania dotyczące zagrożeń i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009

· 7 – Wsparcie, w tym między innymi:

· 7.1 Zasoby

· 7.2 Kompetencje

· 7.3 Świadomość

· 7.4 Komunikowanie się

· 7.5 Udokumentowane informacje

· 8 – Funkcjonowanie

· 9 – Ocena efektów działania

· 10 – Doskonalenie, w tym między innymi:

· 10.2 Niezgodności i działania korygujące

· Norma ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 – porównanie

· Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standarduĆwiczenia:

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu

· Zasady zarządzania jakością

· Terminologia - terminy odnoszące się do organizacji i przywództwa, planowania, wsparcia i funkcjonowania, oceny efektów działania i doskonalenia

· Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

· Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

· Zarządzanie ryzykiem

· Aspekty środowiskowe

· Komunikowanie się

· Udokumentowane informacje

Niezgodności i działania korygujące

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1050 PLN netto/ 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo
kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - warsztat