ISO 9001:2015 – wymagania systemu zarządzania jakością

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego celem jest:
- poznanie struktury i zawartości merytorycznej normy ISO 9001:2015.
Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
- poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000
- poznanie różnic pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008
- poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu
- ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • znali strukturę i zawartość nowego wydania normy ISO 9001:2015,
 • znali różnice pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008,
 • posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (miedzy innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku, środowiska dla funkcjonowania procesów),
 • mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 • posiadali podstawowe kompetencje umożliwiające wykorzystanie wymagań normy ISO 31000 w zarządzaniu ryzykiem w swojej organizacji.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,
 • osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością,
 • osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością,
 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością,
 • audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian,
 • kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • kadra zarządzająca wyższego szczebla.

Program szkolenia

High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania jakością. 

Wprowadzenie: 
1. Postanowienia ogólne. 
2. Zasady zarządzania jakością. 
3. Podejście procesowe – doprecyzowanie wymagań. 

 • Postanowienia ogólne dotyczące procesów. 
 • Cykl P-D-C-A. 
 • Myślenie oparte na ryzyku. 

4. Powiązania z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania. 
 
System zarządzania jakością - wymagania:
1. Zakres. 
2. Terminy i definicje. 
3. Kontekst organizacji. 

 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu. 
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron. 
 • Ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością. 
 • System zarządzania jakością i jego procesy.  

4. Przywództwo. 
5. Planowanie, w tym między innymi: 

 • Działania uwzględniające ryzyka i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009. 

6. Wsparcie, w tym między innymi: 

 • Środowisko dla funkcjonowania procesów. 
 • Zarządzanie wiedzą. 
 • Komunikacja. 
 • Udokumentowane informacje. 

7. Operacje, w tym między innymi: 

 • Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami 
 • Działania po dostawie. 
 • Zwolnienie wyrobów i usług. 
 • Nadzór nad wynikiem niezgodnym. 

8. Ocena działania. 
9. Doskonalenie, w tym między innymi: 

 • Niezgodności i działania korygujące.   

Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie.
Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu:

 • Zasady zarządzania jakością.
 • Podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów.
 • Terminologia – Główne zmiany pomiędzy ISO 9001: 2008 i ISO 9001:2015.
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Komunikacja.
 • Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami. Niezgodności i działania korygujące. 

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 29-30 sierpień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 20-21 październik 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 20-21 czerwiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!