Szkolenie: ITIL®4 Foundation – szkolenie akredytowane

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/itilreg4-foundation-szkolenie-akredytowane-71396-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Terminy szkolenia:
22-24 stycznia 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
26-28 lutego 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
22-24 kwietnia 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
22-24 maja 2020r., Kraków - Hotel Best Western Premier****
3-5 czerwca 2020r., Gdańsk - Novotel Marina***
1-3 lipca 2020r., Olsztyn - Hotel Omega***
9-11 września 2020r., Kraków - Hotel Best Western Premier****
21-23 października 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
9-11 listopada 2020r., Zakopane - Mercure Kasprowy***
25-27 listopada 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Informacje dodatkowe
Szkolenie prowadzone jest na najwyższej jakości materiałach w wersji anglojęzycznej. Samo szkolenie może być prowadzone w języku polskim lub angielskim (zależnie od preferencji grupy szkoleniowej). Egzamin certyfikujący na dany moment występuje tylko w wersji angielskiej.

Opis i cel szkolenia
ITIL®4 oparty jest na najlepszych praktykach biblioteki ITIL. Dostarcza praktycznego i elastycznego podejścia oraz operacyjnego modelu dostarczania i eksploatacji usług i produktów, umożliwiając integrację z innymi modelami czy podejściami jak Lean IT, Agile czy DevOps.
ITIL®4 Foundation jest szkoleniem 3-dniowym zgodnym ze specyfikacją AXELOS w zakresie sposóbu prowadzenia egzaminu i certyfikacji Podstawowym celem tego kursu jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu kluczowych koncepcji i pojęć modelu ITIL 4 w zakresie zarządzania usługami i przygotowanie się do egzaminu. Materiał szkoleniowy pozwala powiązać teorię z doświadczeniem uczestników w ich własnym środowisku i wzbogacony jest przez materiały dodatkowe: prace przed kursem i po kursie oraz zestaw szybkich kart referencyjnych.

Cele szkolenia
Na zakończenie szkolenia, uczestnicy powinni zapamiętać i zrozumieć:
• kluczowe koncepcje zarządzania usługami w ramach biblioteki ITIL
• w jaki sposób pryncypia ITIL mogą pomóc organizacji przyjąć i dostosować rekomendacje ITIL w zakresie zarządzania usługami
• Czterwy Wymiary zarządzania usługami zgodnie z ITIL
• cel i komponenty Systemu Wartości Usług, działania Łańcucha Wartości Usług oraz ich wzajemne relacje
• kluczowe pojęcia ustawicznego doskonalenia
• praktyki ITIL i sposób, w jaki wspierają one działania Łańcucha Wartości Usług

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs ITIL®4 Foundation skierowany jest do szerokiej grupy pracowników obszaru IT oraz obszarów biznesowych związanych ze świadczeniem usług, zarówno dla tych, którzy dopiero czynią pierwsze kroki w tej dziedzinie, jaki i do tych wszystkich, którzy są już zaznajomieni z zagadnieniami zarządzania usługami w oparciu o wcześniejsze wersje biblioteki ITIL lub inne żródła najlepszych praktyk.
Szkolenie i związana z nim certyfikacja mogą być szczególnie przydatne dla:
• Pracowników IT z obszarów wsparcia
• Konsultantów IT
• Menedżerów
• Właścicieli i menedżerów procesów
• Pracowników obszaru rozwoju IT
• Dostawców usług
• Integratorów systemów

Program szkolenia:

Moduł 1: Wstęp
• Poznajmy się
• Ogólny zarys szkolenia
• Cele szkolenia
• Struktura szkolenia
• Agenda szkolenia
• Wprowadzenie do ITSM
• Wprowadzenie do ITIL 4
• Studium przypadku: Axle Car Hire
• Studium przypadku: wizja CIO dla Axle
• Wprowadzenie i wskazówki do egzaminu

Moduł 2: Zarządzanie usługami: kluczowe pojęcia
• Wartość współtworzenie wartości
• Wartość: usługa, produkty, zasoby
• Relacje usług
• Wartość: rezultaty, koszty I ryzyka

Moduł 3: Zasady/Pryncypia
• Definicja siedmiu zasad
• Zastosowanie siedmiu zasad

Moduł 4: Cztery Wymiary zarządania usługami
• Organizacja i ludzie
• Informacja i technologie
• Partnerzy i dostawcy
• Strumienie wartośći i procesy
• Czynniki zewnętrzne i model PESTLE

Moduł 5: System Wartości Usług
• Przegląd Systemu Wartości Usług
• Przegląd Łańcucha Wartości Usług

Moduł 6: Ustawiczne doskonalenie
• Wstęp do ustawicznego doskonalenia
• Model Ustawicznnego Doskonalenia
• Związki między Ustawicznym Doskonaleniem i Pryncypiami

Moduł 7: Przegląd praktyk ITIL
• Cel praktyk ITIL
• Praktyka Ustawicznego Doskonalenia
• Praktyka Sterowania Zmianami
• Praktyka Zarządzannia Incydentami
• Praktyka Zarządzania Problemami
• Praktyka Obsługi Wniosków
• Praktyka Centrum Obsługi Użytkownika
• Praktyka Zarządzania Poziomem Usług

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1490 - zł netto

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: ITIL®4 Foundation – szkolenie akredytowane