Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-administrowac-budynkami-zgodnie-z-aktualnymi-przepisami-przeciwpozarowymi-i-przygotowac-sie-do-kontroli-panstwowej-strazy-pozarnej-57750-id386

Informacje o szkoleniu

 • Jak administrować budynkami zgodnie z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej


  ID szkolenia: 57750
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura Nieruchomości
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne w Warszawie
  adres zostanie ustalony na 7 dni przed terminem szkolenia
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur i nabycie praktycznej wiedzy wynikającej z najnowszych uregulowań prawnych związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych.

Szkolenie skierowane jest do:

- Właścicieli i osób zarządzających administrowanymi obiektami użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi, a także mieszkalnymi
- Deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków
- Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego
- Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
- Urzędów Wojewódzkich, Powiatowych, Miast i Gmin, przedstawicieli jednostek podległych administracji państwowej odpowiedzialnych za inwestycje, remonty i bezpieczeństwo pożarowe administrowanych obiektów
- Przedstawicieli Portów Lotniczych, PKP Energetyka, zakładów i koncernów energetycznych, urzędów, banków, hoteli, centrów handlowych i logistycznych, uczelni itp.
- Osób zainteresowanych problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych

Program szkolenia:

1. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej – jak ustrzec się mandatu?

a) Odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowej

b) Zadania i obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z najnowszych przepisów:

- ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów wykonawczych (w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów, innych obiektów budowlanych i terenów)
- ustawy Prawo Budowlane i przepisów techniczno-budowlanych (w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

2. Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe – jak utrzymywać w pełnej sprawności?

a) Podział na strefy pożarowe

b) Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice

- Definicje – co jest urządzeniem przeciwpożarowym?
- Obowiązkowe stosowanie urządzeń przeciwpożarowych
- Wymagania dla gaśnic i zasady ich rozmieszczania
- Rodzaje gaśnic

c) Zasady prowadzenia nadzoru nad urządzeniami przeciwpożarowymi i gaśnicami zastosowanymi w obiekcie (przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne)

- Sposoby prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
- Dokumentowanie czynności
- Wymagania dla podmiotów prowadzących przeglądy i konserwacje
- Praktyczne sprawdzenie poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie nieruchomości

a) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co powinna zawierać, czyli jak sprawdzić czy autor ją dobrze napisał?

b) Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – organizacja, przebieg, zakres i dokumentowanie szkoleń (uczestnicy otrzymają przykładowe programy szkoleń)

c) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia – czyli jak zorganizować ewakuację i nie tylko?

d) Zasady i cele prowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

- Wymagania prawne – częstotliwość przeprowadzania prób, zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej (uczestnicy otrzymają druk zgłoszenia)
- Cel prowadzenia próbnych ewakuacji
- Przygotowanie próbnej ewakuacji (opracowanie scenariusza)
- Dokumentowanie próbnej ewakuacji

e) Zasady prowadzenia i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

4. Oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa

5. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej

a) Jak przygotować się do kontroli?

b) Przebieg kontroli i jej zakres

c) Jak czytać protokół z kontroli?

d) Stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych – co mi grozi?

e) Komendant wydał decyzję administracyjną – jak ją zrealizować i czy powiadamiać o jej wykonaniu?

6. Odpowiedzi na pytania przesłane przez uczestników

Informacje o prelegentach:

mł. bryg. mgr inż. Kamil Kwosek

absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na której uzyskał tytuł mgr inż. pożarnictwa,
oficer Państwowej Straży Pożarnej – wieloletni pracownik pionu kontrolno-rozpoznawczego, obecnie Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalizujący się w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej,
autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki pożarowej i prawa administracyjnego,
prelegent na konferencjach branżowych,
członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
pomysłodawca i główny ekspert portalu www.katalogppoz.pl, autor poradników dostępnych bezpłatnie na stronach portalu,
autor i wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, a także Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Wydarzenia towarzyszące:

Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego
Kontrole i odbiory robót w procesie budowlanym

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 350 PLN +23% VAT (VAT zwolniony - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych)

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Jak administrować budynkami zgodnie z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej