Jak administrować budynkami zgodnie z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur i nabycie praktycznej wiedzy wynikającej z najnowszych uregulowań prawnych związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych.
Kto powinien wziąć udział?
- Właścicieli i osób zarządzających administrowanymi obiektami użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi, a także mieszkalnymi
- Deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków
- Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego
- Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
- Urzędów Wojewódzkich, Powiatowych, Miast i Gmin, przedstawicieli jednostek podległych administracji państwowej odpowiedzialnych za inwestycje, remonty i bezpieczeństwo pożarowe administrowanych obiektów
- Przedstawicieli Portów Lotniczych, PKP Energetyka, zakładów i koncernów energetycznych, urzędów, banków, hoteli, centrów handlowych i logistycznych, uczelni itp.
- Osób zainteresowanych problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych

Program szkolenia

1. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej – jak ustrzec się mandatu?

a) Odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowej

b) Zadania i obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z najnowszych przepisów:

- ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów wykonawczych (w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów, innych obiektów budowlanych i terenów)
- ustawy Prawo Budowlane i przepisów techniczno-budowlanych (w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

2. Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe – jak utrzymywać w pełnej sprawności?

a) Podział na strefy pożarowe

b) Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice

- Definicje – co jest urządzeniem przeciwpożarowym?
- Obowiązkowe stosowanie urządzeń przeciwpożarowych
- Wymagania dla gaśnic i zasady ich rozmieszczania
- Rodzaje gaśnic

c) Zasady prowadzenia nadzoru nad urządzeniami przeciwpożarowymi i gaśnicami zastosowanymi w obiekcie (przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne)

- Sposoby prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
- Dokumentowanie czynności
- Wymagania dla podmiotów prowadzących przeglądy i konserwacje
- Praktyczne sprawdzenie poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie nieruchomości

a) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co powinna zawierać, czyli jak sprawdzić czy autor ją dobrze napisał?

b) Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – organizacja, przebieg, zakres i dokumentowanie szkoleń (uczestnicy otrzymają przykładowe programy szkoleń)

c) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia – czyli jak zorganizować ewakuację i nie tylko?

d) Zasady i cele prowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

- Wymagania prawne – częstotliwość przeprowadzania prób, zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej (uczestnicy otrzymają druk zgłoszenia)
- Cel prowadzenia próbnych ewakuacji
- Przygotowanie próbnej ewakuacji (opracowanie scenariusza)
- Dokumentowanie próbnej ewakuacji

e) Zasady prowadzenia i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

4. Oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa

5. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej

a) Jak przygotować się do kontroli?

b) Przebieg kontroli i jej zakres

c) Jak czytać protokół z kontroli?

d) Stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych – co mi grozi?

e) Komendant wydał decyzję administracyjną – jak ją zrealizować i czy powiadamiać o jej wykonaniu?

6. Odpowiedzi na pytania przesłane przez uczestników

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

mł. bryg. mgr inż. Kamil Kwosek

absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na której uzyskał tytuł mgr inż. pożarnictwa,
oficer Państwowej Straży Pożarnej – wieloletni pracownik pionu kontrolno-rozpoznawczego, obecnie Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalizujący się w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej,
autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki pożarowej i prawa administracyjnego,
prelegent na konferencjach branżowych,
członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
pomysłodawca i główny ekspert portalu www.katalogppoz.pl, autor poradników dostępnych bezpłatnie na stronach portalu,
autor i wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, a także Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w Warszawie

Warszawa

adres zostanie ustalony na 7 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Centrum Konferencyjne w Krakowie

Kraków

do wiadomości zainteresowanych

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
350 PLN +23% VAT (VAT zwolniony - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych)
450
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!