Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-byc-perswazyjnym-i-relacyjnym-w-sprzedazy-73673-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem tych praktycznych warsztatów jest przede wszystkim wzmocnienie i rozwój kompetencji zawodowych u pracowników działu sprzedaży: sprzedawców, negocjatorów oraz KAMów. Sztuka perswazyjnej komunikacji w procesie sprzedaży i negocjacji jest niezbędną umiejętnością każdego, kto ma do czynienia z klientem, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Trenowane będą głównie umiejętności świadomego i skutecznego wykorzystania języka perswazji, jako elementu wspólnego, występującego zarówno w procesie sprzedaży, jak i negocjacji oraz praktyczne techniki i taktyki negocjacyjne. Uczestnicy zostaną wyposażeni w szereg narzędzi sprzedażowych, dzięki którym sprawnie będą potrafili:

-Przygotować sensowną i trudną do obalenia argumentację.
-Dostosowywać swoją wypowiedź lub strategię do typu osobowości rozmówcy.
-Błyskotliwie formułować riposty.
-Uniknąć niekorzystnego dla siebie oddziaływania perswazyjnego innych osób.
-Posiadać zdolność sterowania emocjonalnym klimatem dialogu.
-Identyfikować przyjęty przez rozmówcę model negocjacyjny oraz niwelować jego główne atuty.
-Sprawnie i niepostrzeżenie stosować techniki wpływu społecznego.

Korzyści dla uczestników:
Podczas szkolenia uczestnik pozna techniki prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej z klientem w oparciu o zasady wywierania wpływu i skutecznej finalizacji sprzedaży.

Kluczową korzyścią dla uczestników będzie przede wszystkim wyraźny wzrost ich skuteczności zawodowej, osiągnięty między innymi dzięki:

-Zdecydowanemu zwiększeniu osobistej skuteczności w interakcji z innymi ludźmi.
-Wzmocnieniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych.
-Zwiększeniu poziomu profesjonalizmu w obszarze budowania długotrwałych pozytywnych relacji z otoczeniem.
-Nowym umiejętnościom świadomego stosowania strategicznych i intelektualnych technik wpływu społecznego.
-Sprawnemu handlowaniu ustępstwami oraz umiejętności osiągania rozwiązań zadowalających obie strony.
-Stosowaniu strategii i taktyk negocjacyjnych w celu osiągania efektu WIN – WIN.

Szkolenie skierowane jest do:

 • sprzedawcy, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową
 • doświadczeni sprzedawcy, którzy już dokładnie wiedzą czego chcą więcej i do jakich sytuacji mogliby być lepiej się przygotowanie
 • sprzedawcy w kanałach detalicznych i hurtowych,
 • sprzedawcy B2B oraz dla klienta indywidualnego

Program szkolenia:

Moduł I   Diagnoza miejsca, w którym jesteś:

 • Przełamanie ograniczeń mentalnych.
 • Co wyróżnia wybitnych handlowców od rzeszy nieudaczników?
 • Wykreowanie mentalności zwycięzcy, poprzez uporządkowanie nastawienia do siebie, swoich możliwości oraz swoich osobistych umiejętności w relacji z innymi ludźmi.

Moduł II   Język perswazji w sprzedaży:

 • Warunki skuteczności języka perswazji.
 • Typologia najważniejszych argumentów perswazyjnych.
 • Zasady doboru argumentów.
 • Oddziaływanie na emocje odbiorcy.
 • Słowa zwrotnice.
 • Modele językowe i kluczowe słowa
 • Pomysły na nawykowe „tak, ale”.
 • Rola zachowań niewerbalnych w procesie perswazji.

Moduł III  Mechanizmy wywieranie wpływu:

 • Psychologiczne techniki prowadzenia trudnej rozmowy perswazyjnej.
 • Operowanie samooceną zaniżoną, zawyżoną i adekwatną w rozmowie z trudnym klientem.
 • Pozorne poddawanie się sugestii klienta.
 • Ukryte sterowanie reakcjami trudnego klienta.
 • Kreowanie własnej sytuacji przewagi psychologicznej.
 • Techniki podejmowania racjonalnego ryzyka
 • Technika zwalczania dominacji klienta nad przedstawicielem handlowym.
 • Budowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego celem „zmiękczenia” klienta.
 • Typy zachowań asertywnych w prewencji konfliktów z klientem.
 • Manipulacja a psychologiczne sterowanie zachowaniem klientów w sytuacji konfliktu interesów.
 • Manipulacja jako psychopatyczna strategia oszukiwania.

Moduł IV  Wykorzystanie metaprogramów w komunikacji intepersonalnej:

 • Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny.
 • Ja i inni.
 • Podobieństwa i różnice.
 • Dążenie a unikanie.
 • Opcje i procedury.
 • Sposoby dotarcia do wszystkich typów osobowościowych.

Moduł V   Narzędzia negocjacyjne:

 • Efektywne planowanie negocjacji.
 • Identyfikacja potrzeb własnych i zrozumienie drugiej strony.
 • Ustalanie i identyfikacja zmiennych negocjacyjnych.
 • Priorytety zmiennych z punktu widzenia obu stron.
 • Konstruowanie najlepszych alternatyw (BATNA).

Moduł VI    Kompetencje negocjacyjne:

 • Bariery komunikacyjne.
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna.
 • Dostosowanie przekazu komunikacyjnego do rozmówcy.
 • Komunikatywność i precyzja wypowiedzi.
 • Asertywna wymiana ustępstw.
 • Handlowanie ustępstwami i ryb warunkowy.

Moduł VII    Taktyki negocjacyjne:

 • Konstrukcja twardych i miękkich warunków handlowych.
 • Twarde taktyki otwarcia (Przeszkadzania i przerywania, Niedopuszczanie do głosu, Aroganckiego Partnera, Wzbudzania poczucia winy, Drzwiami w twarz, czyli wysoka piłka, Szokująca oferta, Groźby, Blefu czy Wyciskania).
 • Miękkie taktyki otwarcia (Wysmażania pączusia, Kozła ofiarnego, Dziel i zdobywaj, Łagodnego dotyku czy Stopy w ustach).
 • Taktyki wstępnej fazy wymiany stanowisk (Wolność wyboru, Udawanie bezinteresowności, Idziemy za tłumem, czyli społecznego dowodu słuszności albo Magiczne „ZANIM”)
 • Taktyki wychodzenia z impasu (Przedłużanie pozytywnych strzałek, Odłożenia na później, Przepuszczania zdechłych krów, Przeciwnego przykładu, Wypuszczania pary i Wyjścia na balkon).
 • Taktyki sprzedawania ustępstw (Zdartej płyty, Pustego portfela, Zdechłej Ryby, Stopy w drzwiach, Niskiej piłki, Pozornego kompromisu, Pozornych ustępstw i Nie odmawiam dwa razy).
 • Taktyki zakończenia (Wielki Deal, Imadło i Dokręcanie śruby, Gruszki na wierzbie czyli Nagroda w raju, Dzielenie różnicy na pół, Sztywny nieobecny, Na Rumuna, Zmęczenie materiału, Brak mi kompetencji i Wycofanie się z oferty).

Moduł VIII   Psychologiczne techniki wpływu w warunkach negocjowania i renegocjowania:

 • Wojna pozorów.
 • Reguła wzajemności.
 • Reguła konsekwencji.
 •  
 • Złudzenia (Efekt Kontrastu, Efekt Aleksa Iwanowicza, Efekt Niedostępności, Efekt Bumerangu, Efekt Otella, Efekt Tonącego Statku).
 • Fałszywe zwierciadło.

Moduł IX   Kontrola emocji i stresu:

 • Czynniki wywołujące stres.
 • Czynniki pozwalające dystansować się od negatywnych emocji.
 • Techniki rozmowy ze zdenerwowaną lub agresywną osobą.
 • Umiejętne odwoływanie się do swoich mocnych stron i pozytywnych emocji.
 • Metody zapobiegania i radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Moduł X   Gry klientów:

 • Gry handlowe stosowane przez klientów.
 • Gry korporacyjne oraz instytucjonalne.
 • Analiza transakcyjna gier w kategoriach psychologicznych.
 • Strategie nie ulegania konkretnym grom klientów.
 • Identyfikacja i sposoby obrony przed technikami wpływu społecznego stosowanych przez klientów.
 • Ustalanie długofalowych zasad partnerskiej współpracy z klientem, opartej na jasnym komunikowaniu wzajemnych potrzeb i interesów.

Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1090 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży