Jak być skutecznym odbiorcą informacji o nadużyciach?

O szkoleniu

Warsztaty praktyczne, prowadzone równolegle przez dwóch trenerów, 10% teoria oraz 90% interaktywne ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Cele warsztatów:

Dzień pierwszy: Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska whistleblowingu, którego główną siłą jest dobrowolne a nie obligatoryjne ujawnianie przez pracowników organizacji informacji o zachowaniach nieetycznych, których prawdopodobieństwo przekazania wzrasta, wraz ze stworzeniem pracownikowi dogodnych i przyjaznych warunków umożliwiających podzielenia się wiedzą z osobą w organizacji, która ma moc sprawczą, aby szkodliwy proceder powstrzymać lub podjąć skuteczne środki przeciwdziałające jego ewentualnemu zaistnieniu. Dostarczenie praktycznych wskazówek na temat uruchomienia i funkcjonowania efektywnych systemów hot-line’owych, z uwzględnieniem polskich uwarunkowań kulturowych.

Dzień drugi: Rozwój kompetencji uczestników w zakresie efektywnej komunikacji z osobami zgłaszającymi potencjalne nieprawidłowości i nadużycia, w szczególności poprzez praktyczne ćwiczenia wspomagające:

 • Poznanie osobistych kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych z osobami zgłaszającymi nadużycia;
 • Rozwijanie interpersonalnych kompetencji prowadzących do sukcesu w kontaktach z osobami zgłaszającymi nadużycie;
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania w praktyce podstawowych reguł wpływu społecznego i technik perswazji.


Udział przyznaje 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych, a w szczególności do Compliance Officer’ów/Specjalistów ds. Compliance, Dyrektorów/Specjalistów ds. prawnych, Dyrektorów/Specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, Dyrektorów/Specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, Specjalistów ds. kontroli/Kontrolerów, Audytorów Wewnętrznych oraz operatorów rozwiązań/infolinii hot-line’owych.

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • Funkcja whistleblowingu (definicja, przykłady, zastosowania).
 • Efektywny proces ujawniania informacji i eliminacji szumów informacyjnych.
 • Ochrona prawna whistleblowerów.
 • Nagradzanie whistleblowerów.
 • Dylematy  whistleblowingu.

Dzień drugi: 

 • Operator i jego narzędzia pracy.
 • Komunikacja interpersonalna w rozmowie telefonicznej.
 • Rozmowa jako proces pozyskiwania danych – wywiad telefoniczny i jego struktura.
 • Rzetelność i wiarygodność uzyskanej informacji.
 • Feed-back ze strony prowadzącego, pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Mariola Dorota Wołoszyn - Psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ostatnie 10 lat Jej służby to aplikowanie psychologicznej wiedzy do zadań realizowanych przez funkcjonariuszy policji (czynności operacyjne, dochodzeniowo – śledcze oraz prewencyjne). Była też konsultantem policyjnych negocjatorów. Ukończyła szkolenia prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, dysfunkcji w środowisku pracy, diagnozy kandydatów do pracy oraz oceny kompetencji osób zatrudnionych.

 

Ewa Maszer - czynny oficer Policji, kierownik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Komendy Stołecznej Policji. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ukończony kurs dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zakończony złożeniem egzaminu oficerskiego. Ponadto ukończony kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i techniki przesłuchań metodą FBI, kurs twinningowy polsko-niemiecki „Strategies and Tactics of combating corruption”, a także kurs specjalistyczny z zakresu zwalczania i ujawniania przestępczości gospodarczej w WSPol w Szczytnie i inne. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, w tym otrzymała nagrodę Prezydenta M. St. Warszawy za wyniki służby w Policji. Od 14 lat zajmuje się operacyjnie przestępczością gospodarczą i korupcją. Od 2007 uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie prowadzi szkolenia z racji wykonywanej pracy z zakresu przeciwdziałania zjawiskom korupcji oraz przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej, w tym jednostek wewnętrznych Policji. Kilkukrotny uczestnik i prelegent organizowanego od 15 lat Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcjii zwalczania Oszustw. Kilkunastokrotnie prowadziła szkolenia dla pracowników sektora administracji publicznej (Ministerstwa, Urzędy) oraz prywatnego w tym bankowego (SKOK, PEKAO SA, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, HSBC, Raiffeisen,Polbank) firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych, w tym projekty obejmujące kilkadziesiąt szkoleń. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z uczelniami. (m.in. PWSBiA, WSAS, Akademia Finansów Vistula, Akademia Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!