Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-chronic-know-how-w-umowach-it-71093-id608

Informacje o szkoleniu

 • Jak chronić "KNOW-HOW" w umowach IT


  ID szkolenia: 71093
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,
Wzrasta świadomość prawna na rynku IT i niezmiernie ważne staje się dziś posiadanie wiedzy na temat postanowień prawno-autorskich w umowach IT. Tym samym coraz częściej występują spory IT i dochodzenie w ramach realizacji umów IT i roszczeń z tytułu ochrony praw autorskich oraz ochrony know- how.

Nie jest także tajemnicą, że branżę IT cechuje duża płynność personelu, zaś stosowane w tej branży rozwiązania innowacyjne często stanowią cenne „know-how”, nabywane przez pracowników w trakcie współpracy. Umowy o zakazie konkurencji zaś najczęściej zobowiązują jedną ze stron do nie podejmowania zatrudnienia „u rywala” przez określony umową czas. Powstaje pytanie, czy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „know-how” nabywane przez pracowników IT podlega obowiązkowi ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, który od dnia 4 września 2018 r. został określony jako bezterminowy?

Dodatkowo RODO zmienia intensywność pracy działu IT, a co za tym idzie zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych, zwiększając ochronę tych danych i nakładając nowe obowiązki na administratorów. Działy IT przetwarzające duże ilości danych są szczególnie narażone na konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego zarządzania swoimi zasobami.

Szkolenie skierowane jest do:

Na szkolenie zapraszamy:

informatyków zatrudnionych na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w branży informatycznej,
programistów,
grafików,
freelancerów w branży IT.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
10.00 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

MODUŁ 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – JAK ZROBIĆ AUDYT INFORMATYCZNY?

Rola ASI (Administratora Sieci Informatycznej) w firmie lub jednostce administracji publicznej.

Odpowiedzialność administratora danych osobowych za wyciek danych w chmurze a zabezpieczenia tych danych.
Odpowiedzialność cywilna i karna administratora danych osobowych za wpisy użytkowników a odpowiedzialność ASI.
Prawne aspekty przetwarzania danych korzystając z chmury obliczeniowej w obszarze Unii i poza jej obszarem.
MODUŁ 2. PRAWA AUTORSKIE I ICH OCHRONA W PRACY GRAFIKA ORAZ TWÓRCY STRON WWW

1. Pojęcie praw autorskich.

Prawa osobiste a prawa majątkowe do dzieła.
Zakres ochrony praw autorskich.
Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana naruszeniem praw autorskich.
2. Tworzenie dzieł na podstawie zdjęć, grafik, muzyki dostępnej w Internecie (aspekty współautorstwa, działa zależne).

3. Wykorzystanie wizerunku a ochrona praw cywilnych (RODO).

4. Logotyp jako dzieło – sprzedaż, wada prawna.

5. Tworzenie dzieł a prawo pracy- kto jest właścicielem?

6. Co to jest „dozwolony użytek”?

15.00 ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI I SZKOLENIA – PANEL DYSKUSYJNY

Dzień II

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
10.00 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

MODUŁ 3. JAK CHRONIĆ „KNOW-HOW” W UMOWIE O SWORZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

1. Pojęcie „know-how”- aspekt materialny i niematerialny.

2. Jak chronić „kod źródłowy” w umowie o stworzenie program komputerowego?

Ochrona kodów źródłowych na podstawie ustawy o Prawie autorskim.
Ochrona kodów źródłowych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Obowiązek przeniesienia kodów źródłowych.
Depozyt kodów w umowach licencyjnych.
3. Praca zespołowa a praca zbiorowa - co można opatentować a co chronić wg prawa autorskiego?

4. Pojęcie „wady prawnej” i jej znaczenie dla realizacji umowy.

5. Praktyczne klauzule w umowach przenoszących prawa autorskie.

6. Pojęcie wady fizycznej programu (gradacja usterek) i odpowiedzialność za ich wystąpienie.

MODUŁ 4. LICENCJA - JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT SPRZEDAŻOWY GRY, PROGRAMU KOMPUTEROWEGO, APLIKACJI

1. Rodzaje licencji i ich znaczenie w obrocie gospodarczym.

2.Zasady ustawowe związane z udzielaniem licencji na korzystanie m. in. z programów komputerowych.

3 .Elementy obligatoryjne i fakultatywne w zakresie umów przenoszących prawa autorskie do licencji.

4.Sankcje za naruszenie praw autorskich w tym za działania bez licencji.

15.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - PANEL DYSKUSYJNY ZE SPECJALISTĄ

Informacje o prelegentach:

Barbara Gańcza

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 20.06.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Jak chronić "KNOW-HOW" w umowach IT