Szkolenie

Jak chronić "KNOW-HOW" w umowach IT

O szkoleniu

Szanowni Państwo,
Wzrasta świadomość prawna na rynku IT i niezmiernie ważne staje się dziś posiadanie wiedzy na temat postanowień prawno-autorskich w umowach IT. Tym samym coraz częściej występują spory IT i dochodzenie w ramach realizacji umów IT i roszczeń z tytułu ochrony praw autorskich oraz ochrony know- how.

Nie jest także tajemnicą, że branżę IT cechuje duża płynność personelu, zaś stosowane w tej branży rozwiązania innowacyjne często stanowią cenne „know-how”, nabywane przez pracowników w trakcie współpracy. Umowy o zakazie konkurencji zaś najczęściej zobowiązują jedną ze stron do nie podejmowania zatrudnienia „u rywala” przez określony umową czas. Powstaje pytanie, czy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „know-how” nabywane przez pracowników IT podlega obowiązkowi ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, który od dnia 4 września 2018 r. został określony jako bezterminowy?

Dodatkowo RODO zmienia intensywność pracy działu IT, a co za tym idzie zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych, zwiększając ochronę tych danych i nakładając nowe obowiązki na administratorów. Działy IT przetwarzające duże ilości danych są szczególnie narażone na konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego zarządzania swoimi zasobami.
Kto powinien wziąć udział?
Na szkolenie zapraszamy:

informatyków zatrudnionych na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w branży informatycznej,
programistów,
grafików,
freelancerów w branży IT.

Program szkolenia

DZIEŃ I

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
10.00 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

MODUŁ 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – JAK ZROBIĆ AUDYT INFORMATYCZNY?

Rola ASI (Administratora Sieci Informatycznej) w firmie lub jednostce administracji publicznej.

Odpowiedzialność administratora danych osobowych za wyciek danych w chmurze a zabezpieczenia tych danych.
Odpowiedzialność cywilna i karna administratora danych osobowych za wpisy użytkowników a odpowiedzialność ASI.
Prawne aspekty przetwarzania danych korzystając z chmury obliczeniowej w obszarze Unii i poza jej obszarem.
MODUŁ 2. PRAWA AUTORSKIE I ICH OCHRONA W PRACY GRAFIKA ORAZ TWÓRCY STRON WWW

1. Pojęcie praw autorskich.

Prawa osobiste a prawa majątkowe do dzieła.
Zakres ochrony praw autorskich.
Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana naruszeniem praw autorskich.
2. Tworzenie dzieł na podstawie zdjęć, grafik, muzyki dostępnej w Internecie (aspekty współautorstwa, działa zależne).

3. Wykorzystanie wizerunku a ochrona praw cywilnych (RODO).

4. Logotyp jako dzieło – sprzedaż, wada prawna.

5. Tworzenie dzieł a prawo pracy- kto jest właścicielem?

6. Co to jest „dozwolony użytek”?

15.00 ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI I SZKOLENIA – PANEL DYSKUSYJNY

Dzień II

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
10.00 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

MODUŁ 3. JAK CHRONIĆ „KNOW-HOW” W UMOWIE O SWORZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

1. Pojęcie „know-how”- aspekt materialny i niematerialny.

2. Jak chronić „kod źródłowy” w umowie o stworzenie program komputerowego?

Ochrona kodów źródłowych na podstawie ustawy o Prawie autorskim.
Ochrona kodów źródłowych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Obowiązek przeniesienia kodów źródłowych.
Depozyt kodów w umowach licencyjnych.
3. Praca zespołowa a praca zbiorowa - co można opatentować a co chronić wg prawa autorskiego?

4. Pojęcie „wady prawnej” i jej znaczenie dla realizacji umowy.

5. Praktyczne klauzule w umowach przenoszących prawa autorskie.

6. Pojęcie wady fizycznej programu (gradacja usterek) i odpowiedzialność za ich wystąpienie.

MODUŁ 4. LICENCJA - JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT SPRZEDAŻOWY GRY, PROGRAMU KOMPUTEROWEGO, APLIKACJI

1. Rodzaje licencji i ich znaczenie w obrocie gospodarczym.

2.Zasady ustawowe związane z udzielaniem licencji na korzystanie m. in. z programów komputerowych.

3 .Elementy obligatoryjne i fakultatywne w zakresie umów przenoszących prawa autorskie do licencji.

4.Sankcje za naruszenie praw autorskich w tym za działania bez licencji.

15.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - PANEL DYSKUSYJNY ZE SPECJALISTĄ

Czas trwania

9.30-15.00

Prelegenci

Cytat
Barbara Gańcza

Gdzie i kiedy

Warszawa 9-10 lipiec 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
23% VAT
1670 PLN
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie do 20.06.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!