Szkolenie

Jak czytać księgi wieczyste – analiza poszczególnych działów – warsztaty

O szkoleniu

Szkolenie ma charakter prawie wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych. Jego celem jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie posługiwać się odpisami z ksiąg wieczystych (aktualnymi i zupełnymi), pobierać je za pośrednictwem systemu internetowego, a także rozumieć znaczenie poszczególnych zapisów zawartych w odpisach.  

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy administracji samorządowej zajmujący się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji, Wydział Skarbu Miasta), zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wraz z jednostkami terenowymi, pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa., Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Spółki energetyczne zajmujące się przesyłem energii elektrycznej, Przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Program szkolenia

I. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:

a) rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,

b) jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?,

c) Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,

d) co to jest zbiór dokumentów,

e) kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?,

f) co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?,

g) czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?,

h) czy nieruchomość może nie mieć właściciela?,

i) co to są akta księgi wieczystej?,

j) co to jest księga wieczysta dawna?,

k) problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,

l) własność,

ł) ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),

m) użytkowanie wieczyste,

n) służebność,

o) odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,

p) rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,

r) zasada jawności ksiąg wieczystych. 

II. Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):

a) Oznaczenie księgi wieczystej.

b) Dział I - O Oznaczenie nieruchomości.

c) Dział I – SP Spis praw związanych z własnością.

d) Dział II – Własność.

e) Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.

f) Dział IV – Hipoteka.   

III. Podstawy z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

r. pr Agnieszka Lisak - 

Gdzie i kiedy

Online 2 listopad 2021

Gdzie i kiedy

Online 30 wrzesień 2021

Zapisz się

350
netto+23% VAT
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

  • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

TEAMS

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!