Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-dobrze-przygotowac-sie-sporzadzenia-bilansu-za-rok-2014-jak-sprawnie-przeprowadzic-inwentaryzacje-za-rok-2014-co-to-sa-srodki-trwale-zasady-wyceny-i-prezentacji-w-rachunkowosci-58611-id503

Informacje o szkoleniu

 • Jak dobrze przygotować się sporządzenia bilansu za rok 2014? Jak sprawnie przeprowadzić inwentaryzację za rok 2014? Co to są środki trwałe, zasady wyceny i prezentacji w rachunkowości


  ID szkolenia: 58611
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Ostaniec
  Podlesice 82
  Kroczyce
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09.00-14.00
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji, wybór metod, przygotowanie dokumentacji. Powiemy także co to są środki trwałe, zasady wyceny i prezentacji w rachunkowości.

Szkolenie skierowane jest do:

główni księgowi, księgowi, specjaliści

Program szkolenia:

Część I - Inwentaryzacja:

1. Bilansowe zasady inwentaryzacji

a. Pojęcie i cel inwentaryzacji
b. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji
c. Możliwość odstąpienia od inwentaryzacji

2. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji

a. Obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji
b. Ruch składników w czasie trwania spisu z natury
c. Zasady inwentaryzacji stosowane w praktyce
d. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji

3. Metody inwentaryzacji

a. Spis z natury

Odpowiedzialność kierownika jednostki za spis z natury
Kto może uczestniczyć w spisie z natury?
Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy
Jak często przeprowadzać inwentaryzację materiałów (towarów, wyrobów), które są odpisywane bezpośrednio w koszty?
Okresowa inwentaryzacja środków trwałych oraz zapasów
W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację obcych środków trwałych?

b. Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald

Brak odpowiedzi na wystąpienie o potwierdzenie salda należności
Potwierdzenie sald zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów
Potwierdzenie salda należności wyrażonej w walucie obcej

c. Weryfikacja poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

Przeprowadzenie inwentaryzacji należności spornych
Weryfikacja sald jednostek nieprowadzących ksiąg rachunkowych

4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

a. Rozliczenie bilansowe
b. Niedobory towarów - skutki w VAT
c. Skutki w podatku dochodowym rozliczenia niedoborów i nadwyżek
d. Obciążenie pracownika wartością towarów w cenie sprzedaży brutto
e. Kompensata nadwyżki i niedoboru towaru
f. Ostateczny termin ujęcia w księgach skutków rozliczenia inwentaryzacji

5. Dokumentacja inwentaryzacyjna

a. Instrukcja inwentaryzacyjna
b. Błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych
c. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
d. Arkusz spisu z natury
e. Protokół inwentaryzacji kasy
f. Potwierdzenie salda należności
g. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie
h. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
i. Sprawozdanie z kontroli spisu z natury

6. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

a. Zasady inwentaryzacji środków trwałych
b. Metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji
c. Wycena spisanych środków trwałych
d. Środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji
e. Środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę
f. Procedury inwentaryzacyjne środków trwałych w budowie
g. Termin inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym
h. Inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych

7. Inwentaryzacja w ujęciu podatkowym

Część II - Środki trwałe:

1. Pojęcie środków trwałych

a. Przepisy ustawy o rachunkowości
b. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych
c. Międzynarodowe standardy rachunkowości

2. Wycena początkowa środków trwałych

a. Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych
b. Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego
c. Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej
d. Zakup środka trwałego w walucie obcej
e. Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania
f. Odsetki od kredytu a wartość początkowa

3. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych

a. Środek trwały otrzymany w formie aportu
b. Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty
c. Zakup środka trwałego od osoby fizycznej
d. Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie
e. Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych
f. Nieruchomość wybudowana ze środków właściciela
g. Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy

4. Dokument przyjęcia środka trwałego do używania - OT, Protokół przyjęcia,

5. Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie

a. Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego
b. Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
c. Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego
d. Zaniechanie budowy środka trwałego

6. Amortyzacja środków trwałych

a. Termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej
b. Ustalenie symbolu KŚT
c. Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych
d. Amortyzacja metodą liniową na przykładach
e. Amortyzacja metodą degresywną na przykładach
f. Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji
g. Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej a ewidencja księgowa
h. Naliczanie amortyzacji w okresie zawieszenia działalności
i. Korekta wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych
j. Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego
k. Odpisy amortyzacyjne a koszty podatkowe

7. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania

a. Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego ?
b. Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie?
c. Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym
d. Wpływ zdarzenia losowego na wartość środka trwałego
e. Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym
f. Koszty związane ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego

8. Rozchód i likwidacja środków trwałych

a. Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych
b. Udokumentowanie likwidacji środka trwałego
c. Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego
d. Przekazanie środka trwałego w formie darowizny
e. Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego ze środków ZFRON
f. Likwidacja środka trwałego sprzedanego na złom
g. Konsekwencje rezygnacji z zakupu przedmiotu leasingu
h. Sprzedaż niskocennego składnika majątku wykupionego z leasingu

9. Leasing w przepisach prawnych

a. Leasing operacyjny u leasingobiorcy w ujęciu podatkowo-bilansowym
b. Zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy a podatek dochodowy
c. Leasing finansowy u leasingobiorcy w ujęciu podatkowo-bilansowym

Informacje o prelegentach:

Gabriela Suski-Borek
Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1950 zł +23 % VAT za osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 29.07 do obiadu w dniu 1.08), kolację integracyjną, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 250 zł + 23 % VAT),

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Wydarzenie: Jak dobrze przygotować się sporządzenia bilansu za rok 2014? Jak sprawnie przeprowadzić inwentaryzację za rok 2014? Co to są środki trwałe, zasady wyceny i prezentacji w rachunkowości