Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców bez naruszenia prawa i przepisów Polskiego Ładu

O szkoleniu

Podczas 1 dniowego kursu ekspert przedstawi w praktyce, jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców bez naruszenia prawa i przepisów Polskiego Ładu.

Szczegółowo również zostaną omówione takie tematy jak:

obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
tytuły oraz hierarchia dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
kryteria determinujące wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika
sposób obliczania dopuszczalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę
zasady obowiązujące podczas obliczania kwoty wolnej od potrąceń
obliczanie kwoty potrącenia krok po kroku - checklista
dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych w 2022 r.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników używających prawa pracy jako codziennego narzędzia zarządzania pracownikami, do działów HR i kadr oraz wszystkich osó zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu wynagrodzeń oraz potrąceń.

Program szkolenia

I. OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH

 1. Jakie przepisy regulujące kwestie dokonywania potrąceń?
 2. Jakie informacje  pracodawca zobowiązany jest przekazać organom egzekucyjnym?
 3. Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie?
 4. Jakie jest postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji kilku komorników?
 5. Jakie są nowe uprawnienia komorników?
 6. Jakie jest postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej?
 7. Jakie jest postępowanie w przypadku alimentów na podstawie tytułu wykonawczego przedstawionego przez wierzyciela?
 8. Jaka jest kara pieniężna za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych?
 9. Jak dokonać potraceń dla uczestnika PPK?

II. TYTUŁY ORAZ HIERARCHIA DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 1. Jakie są rodzaje i jaka jest kolejność potrąceń?
 2. Jak dokonać potrącenia alimentacyjne bez udziału komornika?
 3. Czy można dokonać zajęcie diet z tytułu podróży służbowej pracownika na należności alimentacyjne?
 4. Jak udzielanie porządkowej kary pieniężnej wpływa na potrącenia z wynagrodzeń?

III. KRYTERIA DETERMINUJĄCE WYSOKOŚĆ POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA

 1. Jaka jest dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę?
 2. Co to jest kwota wolna od potrąceń?
 3. Jaka jest kwota wolna od potrąceń niewymagających zgody pracownika?
 4. Jaka jest kwota wolna od potrąceń dobrowolnych?
 5. Jaka jest wyższa kwota wolna od potrąceń z powodu utraty dochodów związanej z pandemią?
 6. Jak wygląda uproszczony schemat czynności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę?
 7. Jakie są świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości?

IV. SPOSÓB OBLICZANIA DOPUSZCZALNEJ KWOTY POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

V. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBLICZANIA KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ

 1. Jak ustalić  wysokość kwoty wolnej od potrąceń?
 2. Jaka jest kwota wolna od potrąceń w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 3. Jaka jest kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat?

VI. OBLICZANIE KWOTY POTRĄCENIA KROK PO KROKU - CHECKLISTA

VII. PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA

 1. Jak ma postąpić pracodawca w przypadku więcej niż jednego zajęcia tego samego wynagrodzenia?
 2. Jak prawidłowo dokonać potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca?
 3. Co to jest zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi?
 4. Czy możliwa jest egzekucja z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?
 5. Jak dokonać potrącenia ze świadczenia urlopowego nauczyciela?
 6. Czy możliwe jest udzielanie zgody na potrącenia rat pożyczki z ZFŚS w treści umowy o pożyczkę?
 7. Jak dokonać obliczenia i potrącenia składki związkowej?
 8. Jak prawidłowo powinna być wyliczona kwota wolna od potrąceń w razie przepracowania części miesiąca?

VIII. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY

 1. Jakie są ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy?
 2. Jak prawidłowo dokonać ustalenia kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy?
 3. Jak prawidłowo ustalić podstawę  obliczenia kwoty wolnej od potrąceń?
 4. Jaka jest kwota wolna w razie utraty przez zleceniobiorcę dochodu związanej z epidemią koronawirusa?

IX. DOKONYWANIE POTRĄCEŃ DOBROWOLNYCH Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W PRAKTYCE

 1. Jakie są kwoty wolne od potrąceń a rodzaj potrącenia?
 2. Czy potrzebna jest zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie?
 3. Jak dokonać potrącenia składek związkowych, rat pożyczek ZFŚS i PKZP, ubezpieczenia grupowego itp.?
 4. W jaki sposób dokonać potrącenia rat pożyczek zaciągniętych w bankach?
 5. Czym jest nadpłata wynagrodzenia i czy jest możliwość dokonania potrącenia?
 6. Jak wygląda zbieg potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych?

X. DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH W 2022 R.

 1. Jakie przepisy regulują możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego?
 2. Jak ustalana jest kwota, od której ustalana jest kwota potrącenia?
 3. Jaki jest limity potrąceń?
 4. Jaka jest nowa kwota wolna od potrąceń?
 5. Jak prawidłowo dokonać ustalania kwoty wolnej od potrąceń w przypadku wypłaty zasiłku za część miesiąca?
 6. Jak dokonać dobrowolnego potrącenia z zasiłków?
 7. Jak dokonać potrąceń z zasiłków w przypadku zbiegu potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych?
 8. Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu?
 9. Jakie są różnice między egzekucją z wynagrodzenia i zasiłku?

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UCHYBIENIE OBOWIĄZKOWI DOKONYWANIA POTRĄCEŃ SUM EGZEKWOWANYCH

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

IWONA NOWAK-PRZYBYLSKA

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy. Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych. Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu. Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest także certyfikowanym Mediatorem Sądowym.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie Nieruchomościami,
 • Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

Gdzie i kiedy

Online 28 czerwiec 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!