Jak inwestować w nieruchomości bez ryzyka? - audyt nieruchomości (Due Diligence)

O szkoleniu

Inwestowanie w nieruchomości od strony prawnej, co warto wiedzieć?

Jakie mogą się pojawić ryzyka dla obu stron transakcji i jak sobie z nimi poradzić?

Na szkoleniu:

 • Audyt nieruchomości przed sprzedażą, na potrzeby banku/kredytowania, ustanowienia zabezpieczenia
 • Omówienie kluczowych zagadnień dotyczących nieruchomości: analiza ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, kartoteki lokali, przegląd publicznie dostępnych portali informacji przestrzennej, analiza decyzji administracyjnych, własność, a użytkowanie wieczyste, dostęp do drogi publicznej, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ochrona środowiska i ochrona konserwatorska, wycinka drzew, zagrożenie przeciwpowodziowe.
 • Omówienie rozwiązań stosowanych w celu ograniczenia ryzyka przy nabyciu nieruchomości.
Kto powinien wziąć udział?

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

 • Pracowników instytucji bankowych,
 • Rzeczoznawców majątkowych,
 • Prawników, radców prawnych,
 • Zarządców oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych,
 • Dyrektorów i menedżerów działów finansowych,
 • Pracowników firm ubezpieczeniowych,
 • Wszystkich osób, zainteresowanych tematyką inwestowania w nieruchomości.

Program szkolenia

 1. Przeprowadzenie analizy księgi wieczystej nieruchomości (własność, użytkowanie wieczyste, służebności, inne ograniczone prawa rzeczowe, hipoteka)
 2. Przeprowadzenie analizy rejestru gruntów i budynków, kartoteki lokali.
 3. Przegląd publicznie dostępnych portali informacji przestrzennej
 4. Analiza decyzji administracyjnych:
  • termin ważności decyzji administracyjnych i ich wykonalność,
  • przenoszalność decyzji administracyjnych na nabywcę,
  • obowiązki nałożone w decyzjach administracyjnych (np. nasadzenia zastępcze drzew, usunięcie odpadów);
 5. Własność, a użytkowanie wieczyste
 6. Dostęp do drogi publicznej.
 7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 8. Ochrona środowiska – decyzja środowiskowa i obowiązki z niej wynikające, ważność decyzji.
 9. Ochrona konserwatorska (zabytki, parki kulturowe i inne).
 10. Wycinka drzew (prawo do wycinki poza terenem inwestycji, kary, nasadzenia zastępcze drzew).
 11. Zagrożenie przeciwpowodziowe.
 12. Umowy najmu, dzierżawy, ustanowienie służebności.
 13. Ocena ryzyka pod kątem realizacji konkretnych inwestycji (studium przypadków).
 14. Omówienie rozwiązań stosowanych w celu ograniczenia ryzyka przy nabyciu nieruchomości.
 15. Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi)

Czas trwania

09:30-15:00

Prelegenci

Adwokat, Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Aplikacja adwokacka przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Występuje jako trener podczas licznych szkoleń skierowanych do sektora prywatnego i publicznego. Zrealizowała szereg szkoleń z prawa budowlanego, specustawy mieszkaniowej (tzw. lex deweloper), ustawy deweloperskiej, w tym dla deweloperów oraz pracowników administracji publicznej, a także ochrony danych osobowych i postępowania administracyjnego. Doradzała wiodącym polskim i zagranicznym firmom na każdym etapie realizacji złożonych projektów dotyczących nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej. W administracji rządowej, była zaangażowana w prace wdrożeniowe przepisów międzynarodowych i unijnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Reprezentowała stanowisko Polski na forum organizacji międzynarodowych, w stosunkach bilateralnych oraz przed Komisją Europejską.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
420
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego
01-931 Warszawa
Wólczyńska 61
woj. mazowieckie
SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego jest firmą oferującą usługi edukacyjne na wysokim poziomie. Jesteśmy wpisani do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.14/00217/2020. Organizujemy szkolenia pogłębiające specjalistyczną wiedzę...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego
01-931 Warszawa Wólczyńska 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!