Szkolenie

Jak motywować pracowników i budować zaangażowanie? Warsztat skutecznego lidera

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy zagadnienia takie, jak: budowanie zaangażowania, motywowanie pracowników, rola menedżera w motywacji pracowników, motywacja w pracy zdalnej, komunikacja w zespole, rozmowy rozwojowe, feedback, informacja zwrotna, różnorodność pracowników, kształtowanie doświadczenia pracowników.

Obowiązki lidera w dużej mierze polegają na pracy z ludźmi. Dla sukcesu zespołu kluczowe są umiejętności menedżera w zakresie motywowania pracowników i budowania zaangażowania. W prosty sposób przekładają się one na efektywność całej firmy.

Cel szkolenia:
- poznanie metod zwiększania zaangażowania pracowników,
- poznanie sposobów motywowania pracowników,
- nabycie umiejętności wykorzystania potencjału wynikającego z różnorodności zespołu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • podniesienie kompetencji w zakresie bycia angażującym menedżerem,
 • zbudowanie wizerunku profesjonalnego i efektywnego lidera,
 • INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJOWY dotyczący budowania zaangażowania w zespole
 • BONUS
  W ramach szkolenia mają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnej 1,5 godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym, ustalonym terminie. Konsultacja daje możliwość szczegółowego omówienia indywidualnych przypadków, trudności i wyzwań w zakresie motywowania pracowników i budowania zaangażowania w zespole. Jest to czas, w którym trener poświęca całą uwagę jednemu uczestnikowi. Trener przyjmuje rolę mentora, który – korzystając ze swojego doświadczenia – pomaga zaplanować wdrożenie wiedzy i umiejętności uzyskanych na szkoleniu do wykonywania zadań związanych z codzienną pracą.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • czynnikach, które wpływają na zaangażowanie pracowników,
 • metodologii Motivation Factor,
 • sposobach skutecznego pobudzania pracowników do działania,
 • zarządzaniu różnorodnością w zespole,
 • standardach komunikacji wpływających na efektywność zespołu, 
 • sposobach projektowania i prowadzenia rozmów rozwojowych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • budowania motywacji i zaangażowania w zespole,
 • zarządzania różnorodnością w zespole,
 • skutecznej komunikacji z zespołem,
 • prowadzenia efektywnych rozmów z pracownikami.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów i superwizorzy,
 • pracownicy planujący działania rozwoje w organizacjach.

Program szkolenia

Dzień I

Wprowadzenie do tematyki budowania zaangażowania pracowników

 • Zaangażowanie jako wyzwanie
 • Oczekiwania nowych pokoleń pracowników i zmieniająca się rola menedżera

Motywacyjna rola menedżera

 • Co motywuje, a co demotywuje pracowników
 • Metodologia Motivation Factor
 • Wyzwania związane z motywacją zespołu w trybie pracy zdalnej

Komunikacja menedżerska (online i offline) wspierająca zaangażowanie

 • Role komunikacyjne menedżera (model MIKE)
 • Spotkania są ważne! – perspektywa menedżera i zespołu
 • Komunikacja z zespołem online – na co zwrócić szczególną uwagę

Dzień II

Różnorodność jako wyzwanie w angażowaniu zespołu

 • Wymiary różnorodności i podejście do różnorodności
 • Paradoks różnorodności, czyli o szansach i zagrożeniach związanych z uwalnianiem potencjału w zespole
 • Zarządzanie różnorodnością w pracy zdalnej – dobre praktyki

Uwalnianie potencjału pracowników poprzez rozmowy rozwojowe

 • Dlaczego krytyka nie działa – neurobiologiczne uwarunkowania oceniania (i angażowania)
 • Informacja zwrotna inaczej, czyli zmień krytykę na pytanie
 • Rozmowa rozwojowa online – jak się do niej przygotować

Menedżer jako przewodnik w podróży pracownika w organizacji

 • Employee Experience i rola menedżera w kształtowaniu doświadczeń pracowników
 • Jak kształtować pozytywne doświadczenia, również w kontekście kryzysu pandemicznego i pracy zdalnej? Konsultacja indywidualnych kroków rozwojowych.

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00

Prelegenci

Cytat

Ekspert w dziedzinie strategicznego HR, w tym komunikacji wewnętrznej i employer branding. Konsultant, certyfikowany trener, audytor. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Realizuje projekty doradcze dla firm z różnych branż oraz instytucji publicznych (m.in. badanie środowiska pracy, kształtowanie wizerunku pracodawcy, doskonalenie komunikacji wewnętrznej). Projektuje i realizuje programy rozwojowe (zarządy, menedżerowie liniowi, zespoły eksperckie), bada opinie pracowników i doradza w zakresie doskonalenia organizacji. Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach, buduje na pozytywach. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku.

Z jej ekspertyz korzystali członkowie zarządów, menedżerowie i pracownicy wielu organizacji, a wśród nich: Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT, Allianz, QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Bank Polska S.A., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), Polkomtel S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., UDT, PERN „Przyjaźń” S.A., Instanta Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski w Łodzi, Górnośląskie Centrum Kultury, Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., EXATEL S.A., Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, COM4IT Sp. z o.o., PZOL Sp z o.o., Imago Public Relations, Alfa Laval Kraków Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie, UM Wodzisławia Śląskiego, Computaris Polska Sp. z o.o., IT Card i in.

Swoją wiedzą praktyczną dzieli się także ze studentami studiów podyplomowych (m.in. Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Prowadzi również szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (komunikacja wewnętrzna, zarządzanie talentami, zarzadzanie wiedzą, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, metody zarządzania, kształtowanie wizerunku pracodawcy, komunikacja menedżerska i inne obszary tematyczne).

Współpracuje między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Institute for International Research, Universum Polska, Employer Branding Institute. Pośród uczestników prowadzonych przez nią szkoleń byli specjaliści i menedżerowie wielu firm i organizacji, m.in. TP S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Polkomtel S.A. (Plus GSM), Sanofi-Aventis Sp. z o.o., QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. (Play), Górnośląskie Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski w Łodzi, ING Bank Śląski.

Gdzie i kiedy

Warszawa 15-16 marzec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 15-16 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 24-25 maj 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 24-25 maj 2022

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!