Jak motywować pracowników? Komunikacja budująca zaangażowanie

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy zagadnienia takie, jak: budowanie zaangażowania, motywowanie pracowników, rola menedżera w motywacji pracowników, motywacja w pracy zdalnej, komunikacja w zespole, efektywne spotkania i rozmowy rozwojowe, feedback, informacja zwrotna, różnorodność pracowników, kształtowanie doświadczenia pracowników.

Pożądanym efektem dobrej komunikacji menedżerskiej jest motywowanie i angażowanie pracowników w to, co dzieje się w organizacji. Aby skutecznie budować zaangażowanie liderzy muszą włączać pracowników w konstruktywną dyskusję na temat kwestii związanych z pracą.

Należy regularnie zasilać członków zespołu informacjami, które są im potrzebne do zrozumienia, dokąd zmierza organizacja i dlaczego wdrażane są takie, a nie inne działania. Samo informowanie jednak nie wystarczy do budowania zaangażowania. Potrzebny jest dialog na temat tego, co i dlaczego robimy oraz jaki ma być udział poszczególnych osób w realizacji organizacyjnych zamierzeń.

Budowanie zaangażowania jest dziś wyzwaniem dla wszystkich organizacji i menedżerów. Statystyki globalne oraz lokalne pokazują, że tylko nieliczne grupy pracowników wykazują się trwałym zaangażowaniem.

Jak zatem komunikować, aby angażować pracowników?
Jak robić to zarówno w wymiarze grupowym, jak i indywidualnym?
Jakie czynniki menedżer/menedżerka musi uwzględnić, aby skutecznie angażować członków swojego zespołu?
Odpowiedzi na te i inne pytania oraz inspiracje do rozwoju własnego stylu zarządzania ludźmi w kierunku bardziej angażującego znajdziesz w oferowanym przez nas szkoleniu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • poznanie metod zwiększania zaangażowania pracowników,
 • poznanie sposobów motywowania pracowników,
 • nabycie umiejętności wykorzystania potencjału wynikającego z różnorodności zespołu.

Korzyści ze szkolenia:

 • podniesienie kompetencji w zakresie bycia angażującym menedżerem,
 • zbudowanie wizerunku profesjonalnego i efektywnego lidera,
 • INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJOWY dotyczący budowania zaangażowania w zespole
 • BONUS
  W ramach szkolenia mają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnej 1,5 godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym, ustalonym terminie (do 30 dni po zakończonym szkoleniu). Konsultacja daje możliwość szczegółowego omówienia indywidualnych przypadków, trudności i wyzwań w zakresie motywowania pracowników i budowania zaangażowania w zespole. Jest to czas, w którym trener poświęca całą uwagę jednemu uczestnikowi. Trener przyjmuje rolę mentora, który – korzystając ze swojego doświadczenia – pomaga zaplanować wdrożenie wiedzy i umiejętności uzyskanych na szkoleniu do wykonywania zadań związanych z codzienną pracą.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • czynnikach, które wpływają na zaangażowanie pracowników,
 • metodologii Motivation Factor i sposobach skutecznego pobudzania pracowników do działania,
 • standardach komunikacji wpływających na efektywność zespołu i poszczególnych jego członków, 
 • projektowaniu i prowadzeniu rozmów rozwojowych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • budowania motywacji i zaangażowania w zespole,
 • skutecznej komunikacji z zespołem,
 • prowadzenia efektywnych spotkań i rozmów z indywidualnymi pracownikami.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów i superwizorzy,
 • pracownicy planujący działania rozwoje w organizacjach.

Program szkolenia

Dzień I

Autorefleksja indywidualna „na dobry początek” (z zastosowaniem obrazu – AHA, Fotografie, które inspirują™). Zdefiniowanie priorytetów rozwojowych przez uczestników

Wprowadzenie do tematyki budowania zaangażowania pracowników

 • Zaangażowanie jako wyzwanie (na podstawie badań Instytutu Gallupa)
 • Oczekiwania nowych pokoleń pracowników i zmieniająca się rola menedżera

Komunikacja menedżerska (online i offline) wspierająca zaangażowanie

 • Role komunikacyjne menedżera (model MIKE)
 • Spotkania są ważne! – perspektywa menedżera i zespołu
 • Zwiększanie efektywności komunikacji online z zespołem

Dzień II

Motywacyjna rola menedżera

 • Co motywuje, a co demotywuje pracowników
 • Metodologia Motivation Factor – czyli elementy, jakie trzeba uwzględnić, aby skutecznie motywować
 • Wyzwania związane z motywacją zespołu w trybie pracy zdalnej

Motywowanie pracowników poprzez rozmowy rozwojowe

 • Dlaczego krytyka nie działa – neurobiologiczne uwarunkowania oceniania (i angażowania)
 • Informacja zwrotna inaczej, czyli zmień krytykę na pytanie
 • Rozmowa rozwojowa online – jak się do niej przygotować

Autorefleksja indywidualna „na wyjściu” (z zastosowaniem kart coachingowych Points of You™) – planowanie i konsultacja kroków indywidualnych rozwojowych (przełożenie treści szkolenia na działania do wdrożenia w pracy)

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

2 dni, 09.00-12.15

Prelegenci

Konsultant, certyfikowany trener, audytor. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ludźmi. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. Zajmuje się rozwojem indywidualnym i grupowym oraz badaniem opinii pracowników i doradztwem w zakresie doskonalenia organizacji. Pracuje z najwyższą kadrą zarządzającą oraz menedżerami różnych szczebli i zespołami eksperckimi - zarówno w wymiarze grupowym, jak i indywidualnym.

Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach i buduje na pozytywach. Rozwija miękkie kompetencje, a w szczególności umiejętności komunikacyjne. Jest inspiratorką autorefleksji i orędowniczką dialogu. Uczy menedżerów, jak skutecznie budować zaangażowanie i przełamywać opory pracowników wobec zmian.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Copenhagen Business School (studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i konsultacji). Ukończyła studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Certyfikowany Action Learning coach. Posiada także certyfikację w zakresie pracy metodą Points of You™.

Z jej ekspertyzy korzystali członkowie zarządów, menedżerowie i pracownicy wielu organizacji, a wśród nich: GlaxoSmithKline, Tchibo, Bergerat Monnoyeur (Catepillar), Polkomtel S.A. (Plus), Idea Bank, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, EXATEL S.A., IBM, Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT, Allianz, QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Bank Polska S.A., Eaton Automotive Sp. z o.o., Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Enersys Sp. z o.o., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski w Łodzi, UM Wodzisławia Śląskiego  i in.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!