Szkolenie

JAK PRAWIDŁOWO POPROWADZIĆ PROCES INWESTYCYJNO - BUDOWLANY ZGODNIE Z AKTUALNYMI W 2014 WYMOGAMI PRAWA W TYM PRAWA BUDOWLANEGO

O szkoleniu

szczegóły na www.edu-skills.pl
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – normy prawne dotyczące procesu inwestycyjnego
2. Opracowanie alternatywnych koncepcji zadania inwestycyjnego
3. Uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe, konserwatorskie itp. dotyczące działki – terenu przeznaczonego pod zamierzoną inwestycję:
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki – terenu,
- decyzje środowiskowe,
- inne decyzje, warunki i zgody
4. Zasady opracowania i obowiązkowych uzgodnień projektu architektoniczno – budowlanego.
5. Oszacowanie kosztów zadania inwestycyjnego – zasady kosztorysowania - kosztorys inwestorski.
6. Nowe zasady wnioskowania i aktualne warunki zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
7. Prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę ( roboty budowlane).
8. Obiekty i roboty budowlane które nie wymagają pozwolenia na budowę – stosowne procedury administracyjne w takich przypadkach.
9. Warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych:
- umowa o roboty budowlane ( wybór odpowiedniego wykonawcy –przetargi)
- dziennik budowy,
- ustanowienie kierownika budowy – robót,
- reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy,
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego,
- prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy.
10. Realizacja zadania inwestycyjnego – zasady wykonywania i odbioru robót budowlanych:
- wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie z opracowaniem stosownej dokumentacji,
- prowadzenie dziennika budowy,
- harmonogram budowy i koordynacja realizacji robót,
- odbiory robót zanikających ( zakrytych), częściowe, branżowe, próby, sprawdzenia, badania laboratoryjne i inne,
- obowiązkowa i wymagana dokumentacja powykonawcza budowy,
- inwestorski ( komisyjny) odbiór końcowy budowy ( zadania inwestycyjnego),
- protokół odbioru końcowego,
11. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego:
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom ( m.in.: PSP, SANEPID - nadzór budowlany),
- obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego ( jej zakres i przebieg),
- istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego ( zasady postępowania w takich przypadkach,
- warunki uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
12. Rozliczenie zadania inwestycyjnego ( budowy)
UWAGA!
Program niniejszego szkolenia jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie powielanie bez zgody autora – zabronione.
Informacje organizacyjne+
szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia sprzedaż, szkolenia logistyka, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, szkolenia analiza finansowa,

Czas trwania

3 dni; ok. 18 godz. dyd.

Prelegenci

Cytat
Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Gdzie i kiedy

Zakopane 14 - 16 maja 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1860 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!