Szkolenie

JAK PRAWIDŁOWO POPROWADZIĆ PROCES INWESTYCYJNO - BUDOWLANY ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA W TYM PRAWA BUDOWLANEGO

O szkoleniu

Cele szkolenia:
- aktualizacja oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów, dotyczących prawa budowlanego
- przedstawienie najnowszych zmian legislacyjnych w zakresie prawa budowlanego
- przedstawienie i omówienie aktualnego orzecznictwa
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do: inwestorów (indywidualnych, zarządców, właścicieli nieruchomości, deweloperów), pracowników organów administracji (starostw, urzędów wojewódzkich) oraz wszystkich, którzy w swej pracy zawodowej muszą stosować się do przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Program szkolenia

Wprowadzenie
§ normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego ( w tym w tym obiektów liniowych.),
§ ostatnia zmiana przepisów Prawa budowlanego obowiazująca od czerwca 2015 r.
§ etapy procesu inwestycyjno - budowlanego

Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego - przepisy ogólne w tym:
§ budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont,
§ obiekt budowlany w tym: liniowy, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestycja celu publicznego, infrastruktura

Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac - uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne
§ uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
§ wniosek i zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki – terenu,
§ zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
§ inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne

Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego - pozwolenie na budowę – jako decyzja administracyjna
§ jakie budowy i roboty budowlane wymagają decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
§ co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę – aktualny wzór wniosku
§ co powinien zawierać wymagany prawem projekt architektoniczno – budowlany
§ postępowanie administracyjne w sprawie o pozwolenie na budowę
§ forma i treść decyzji o pozwolenie na budowę - zatwierdzającej projekt budowlany
§ prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę ( roboty budowlane).

Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym - zasady i wpływ na prowadzona inwestycję:
§ odwołanie do organu wyższej instancji
§ skargi do WSA i NSA
§ tryb nadzwyczajny

Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej
§ omówienie wykazu obiektów podlegających zgłoszeniu i omówienie formy zgłoszenia
§ procedury i zasady przeprowadzenia zgłaszania oraz wymagane terminy
§ roboty budowlane nie wymagające żadnych procedur administracyjnych

Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego
§ inwestora;
§ inspektora nadzoru inwestorskiego;
§ projektanta
§ kierownika budowy – robót.

Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych
§ uzyskanie dziennika budowy,
§ ustanowienie kierownika budowy( robót budowlanych) – nadzór inwestorski i ich obowiązki,
§ reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy,
§ obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego,
§ prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy.

Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – istotne a nieistotne

Odpowiedzialności:
§ kierownika za teren budowy,
§ odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego,
§ prawa autorskie do projektu budowlanego.

Kiedy ma miejsce tzw. ,,Samowola budowlana” – jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji


Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego – pozwolenie na użytkowanie:
§ obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom (straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany),
§ obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego ( jej zakres i przebieg),
§ istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego ( zasady postępowania w takich przypadkach,
§ zgłoszenia zamiaru użytkowania ( forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.

Pozwolenie wodno-prawne
§ kiedy należy uzyskać i kto może wydać
§ warunki wprowadzania ścieków do odbiorników, dopuszczalne ich zawartości - ,,ładunki”
§ definicje odbiorników w tym: rzeki, rowu

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów ( materiałów) budowlanych
§ wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy – o wyrobach budowlanych
§ definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych – kiedy i co jest wymagane
§ jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan
§ kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.

Panel dyskusyjny

Czas trwania

3 dni, 18h

Prelegenci

Cytat
doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2016
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 11 - 13 lutego 2015
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1870 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!